Zeljko Blace on Mon, 26 Nov 2012 16:58:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] predavanje :: Aaron Ximm: Internet Archive :: 27.11. @ MAMA/Hacklab


MaMa i Hacklab u MaMi vas pozivaju u utorak 27.11. od 18h na predavanje:
*Aaron Ximm: Internet Archive (archive.org)*

---

*Internet Archive* (http://www.archive.org) je neprofitna digitalna
knjiľnica koja je utemeljna 1996. s misijom da učini "opće dostupnim svo
znanje".

U cilju ostvarenja te misije Archive od sredine 90-ih arhivira cijelokupni
javno dostupni internet, kojemu se moľe pristupiti preko sučelja Wayback
Machine (http://web.archive.org). Nedavno je Archive krenuo i u misiju da
poskenira i sačuva po primjerak svake knjige koja je ikada tiskana na
engleskom - a moľda jednom čak i svake knjige koja je uopće izdana. Iako
nije jedini koji radi na tome, Archive je jedina neprofitna institucija
koja to čini u cilju javnog interesa i javnog dobra - očuvanja digitalnih
zajedničkih dobara.

Neki od istaknutijih projekata na kojima Archive trenutno radi je
pokretanje servisa za pretraľivanje i posuđivanje televizijskih vijesti, a
koji se zasniva na naprednom pretraľivanju opcionalnih titlova
televizijskih vijesti na engleskom jeziku s desetaka kanala koji se snimaju
24 sata, 7 dana u tjednu. Također, prelazak na BitTorrent protokol za
peer-to-peer prijenos arhiviranih podataka (trenutno Archive prati i dijeli
viąe od dva milijuna torrenta).

Interesi Archivea često su srodni interesima poznatih tehnoloąkih
organizacija, između ostalog naąih saveznika kao ąto su Electronic Frontier
Foundation, Wikimedia, Mozilla i Long Now Foundation.

---

*Aaron Ximm* je viąi inľenjer u Inernet Archiveu. Njegove glavne zadaću su
update zbirke Project Gutenberg, razvijanje infrastrukture za distribuirani
crawling domena od visokog značaja i visoke frekvencije posjeta, izrade
probnog koncepta osobnog digitalnog arhiviranja i, u posljednje vrijeme,
proąirenje kapaciteta Internet Archivea i distribucija preko BitTorrent
protokola.

U paralelnom ľivotu bavi se ambijentalnim zvučnim snimkama i zvukovnom
umjetnoąću. Najpoznatiji je po kompozitorskom, instalacijskom i izvedbenom
radu kao Quiet American, a većinu njegovog stvaralaątva moľete potrľiti na
http://www.quietamerican.org.

---

Gostovanje Aarona Ximma realiziramo uz pomoć Kiberpipinog festivala HAIP,
koji se 28-30.11. odrľava u Ljubljani na temu "Javna knjiľnica -
funkcionalni prototip za budućnost" (http://2012.haip.cc).

...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see