Luka Princic [skylined] on Wed, 26 Oct 2005 09:04:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] kamizdat - kam001 - creativecommons_si_comp_various - nova slovenska net/zaloÅba


(povej prijatelju)


z izidom prevedenih creativecommons licenc ta vikend, lej lej: izid prve
kompilacije na novi slovenski net.zaloÅbi 'kamizdat', ki je hkrati izbor za
Festival ustvarjalnosti in svobodne kulture - prostozvok.

kompilacija je Åe na voljo... (trk, trk, chinchin)


http://no-org.org/kamizdat/


kam001 - creative commons . si comp - various

01 niomas - kolaz1
02 calvin stein - c64cock05nob02
03 p.miller, b.saletic, dj tense, m.batista - RE415 (errataErratum rmx)
04 calvin stein - nob05
05 symann - prepare to enter
06 zergon - reset
07 primoÅ - elements
08 kalki mitreya - rasa dancing
09 boÅtjan ÅpetiÄ - the invasion of the spice invaders (part deux)
10 aaron goldbody - sraka
11 niomas - smoking g h i
12 borka & miha Åajina - creative
13 md mikka -junkreader (izrezek)
14 savski borut - oracle speaks
15 sofia - predstavi mi prijatelja

creative commons licence: nc by sa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/


Prvi izid Äisto friÅne slovenske net.zaloÅbe "kamizdat" v resnici po nekem
logiÄnem nakljuÄju prikazuje spekter slovenske produkcije, ki jo misli v
prihodnosti izdajati. V to kompilacijo vsakovrstne godbe so v glavnem
popadali izdelki po principu vabila, saj smo majhni in se poznamo, kajne?
Seveda ne sme biti zanemarljivo povedati, da ta izid sovpada z uradno objavo
slovenskih Creative Commons licenc, saj kam001 sluÅi kot takoimenovani
"prikaz 5" ali prostozvoÄna petina kreativnih prikazov del na Festivalu
ustvarjalnosti. Hkrati pa je kam001 obogatena s Åtirimi izbranimi izdelki
izmed prijavljenih na Festival preko creativecommons.si (niomas, kalki
mitreya, boÅtjan ÅpetiÄ).

Izdelati pravo skoraj 80-minutno zgodbo iz tako raznovrstnih godb je bil
pravi izziv. Tako ali tako pa vemo, da si vsi znamo delati svoje audio/cd
kompilacije, in ker gre tokrat (konÄno) za prosto glasbo, lahko to poÄnete
po mili volji, ne da bi vas bilo strah.

Kot smo Åe zapisali v konceptu, ki smo ga zastavili za festival, ko gre za
"vpogled v fluidnost nekega slovenskega glasbenega trenutka skozi razlike in
drugaÄnosti sodobnega, tudi digitalnega, glasbenega ustvarjanja in
individualizirano popotovanje med nekaterimi untergruntovskimi kakor tudi
bolj znanimi kreativci," se ob tem kukanju iz kompleksne teksture
slovenskega glasbenega dogajanja navduÅujemo nad idejo, da smo pripomogli
najti Åe kakÅna uÅesa, ki so bila laÄna takÅnega popotovanja. Hkrati pa se
znova in znova spomnimo, da gre le za glas vseh.

L. PrinÄiÄ

http://creativecommons.si/
http://www.interindustria.net/niomas/
http://hikikomori.com/
http://structure-00.com/
http://www.synapticchill.net/
http://absolutetruth.smetka-m2kc.org/rasa/
http://smetka-m2kc.org/kalki/
http://igzebedze.shacknet.nu/sadams/
http://letusplay.net/
http://aufbix.org/~mike/
http://3via.org/
http://youshi.org/sofia/



...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see