Andraz Tori on Sun, 11 Apr 2004 02:17:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Spletni udar proti programskim patentom


Vemo, da so ekološke, izbrisane in druge teme mnogo bolj sexy 
od strokovno računalniških. 
A svetu svobodnega programja in odprte informacijske družbe 
preti grozeča nevarnost!

Nevarnost programskih patentov.

Bitka na področju programskih patentov v EU se zopet zaostruje. 
Ministrski svet in Komisija se pod vplivom požrešnih multinacionalk 
in zajedalskih patentnih pravnikov na skrivaj zavzemata za 
"neomejeno patentiranje". Izigrati želita nasprotno odločitev 
evropskega parlamenta septembra lani.

Na ta način se poskuša zadušiti vzpon drugačnih konceptov razvoja 
računalništva in informacijske družbe - prostega programja in
prostega pretoka informacij. 
Linux, OpenOffice, Apache, Mozilla in drugi bodo v primeru 
sprejetja predlagane direktive dolgoročno obsojeni na smrt.

Čas je za akcijo.

Poleg hekerskih uličnih protestov in konference v Bruslju, 
se odvija tudi spetni udar (netstrike).

Sodeluje že čez 1500 strani, med njimi www.gimp.org, www.kde.org,
www.gnu.org ... več o tem: http://demo.ffii.org/online.php

Slovenski prevod: www.kiberpipa.org

Priključite se s svojo stranjo! 

Ni važno iz kakšnega ozadja prihajate, velika verjetnost je, 
da izkoriščate prednosti prostega programja in, da vaše 
spletne strani strežejo njegovi sadovi, konkretno 
spletni strežnik Apache.


V prihajanju: mednarodna konferenca o programskih patentih znotraj
Teleinfosa 22. aprila. Sodelujejo: Richard Stallman (FSF), James Heald,
(FFII UK) in drugi.

Lep pozdrav
Andraž Tori


...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see