Andraž Tori on Wed, 11 Jun 2003 13:00:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Gmajna divxiNa Kiberpipinem strežniku odslej gostimo video izdelke produkcije
Gmajn (na domačem strežniku nimajo dovolj prostora).
http://www.dostje.org/Gmajna

Gre predvsem za reportaže dogodkov poletja upora 2001 (demonstracije
proti vrhu Bush-Putin, kamp brez meja v Petišovcih, protesti zoper vrh G8
v Genovi...) in video dnevnik Kampa brez meja 2002 na Goričkem. 

Vse skupaj je na voljo 6 videov v obliki divx. Dobite jih na
http://www.kiberpipa.org/video/Gmajna/. Avtorske pravice so delno
pridržane (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/).

Vsakršno javno predvajanje, kopiranje in razširjanje je strogo
zapovedano!


...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see