Andraz Tori on Thu, 5 Jun 2003 15:19:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Slovenski patenti, mp3 dzuboksSlučajno me je pot zanesla na spletne strani urada za intelektualno
lastnino Republike Slovenije...

In sem si rekel, če so v Avstraliji patentirali okroglo kolo, če so v
ZDA patentirali kupovanje preko mreže, potem ni vrag, da ni nekomu
uspelo česa sumljivega patentirat tudi v Sloveniji.

Kdor išče, ta najde... med najbolj očitne stvari, ki bi jih človek ne
mogel uvrstiti med izume, spada tudi tale:
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=1030046040013d11390000011400

Za najbolj radovedne, naziv 'izuma' je : "MP3 DŽUBOKS", na dnu strani pa
se najde povzetek:
"MP3 džuboks se lahko izvede kot samostojna naprava v zidni, namizni ali
samostoječi izvedbi in je lahko tudi kombiniran s pikadom, računalniško
blagajno, video ali računalniškimi igricami. Njegovo delovanje bazira na
uporabi enega standardnega PC ali notesnika kot upravljalne, kontrolne
in spominske enote. S kombinacijo posebno razvitih in standardnih
programskih paketov je maksimalno poenostavljen zagon, uporaba in
servisiranje naprave. Celotna komunikacija med napravo in uporabnikom se
odvija preko tipk levo, desno, gor in dol (1-4) in oddaljeno ležeče
tipke OK (5) na prednji strani naprave. Podatki o vrsti glasbe,
izvajalcih in naslovih pesmi so razvrščeni po hierarhijskem principu
"vrsta glasbe" - "izvajalec" - "naziv pesmi". Podatki, ki so prikazani
na ekranu izgledajo kot dve strani knjige, tako da prehod iz enega na
drugi ekran izgleda kot listanje odprte knjige zaradi enostavnejše in
hitrejše orientacije v velikem številu podatkov in lažjega ter
hitrejšega izbora. Vse variantne izvedbe naprave se lahko prilagodijo
tudi za popolnoma samostojno uporabo slepim ali slabovidnim osebam kar
dosežemo s snemanjem imen izvajalcev in naslova pesmi pri pripravi
glasbe ter izgovarjanjem imena vsakega izbranega izvajalca in naslova
pesmi pri prehajanju skozi seznam."

Teoretično bi po tem patentu lahko preganajli kakšne notebook DJje, saj
svoj računalnik delno uporabljajo tudi kot opisani džuboks. 
Patenti pri rabi za zasebne nekomercialne namene namreč ne veljajo zato
lahko doma še vedno mirno uporabljate xmms in winamp.

Seveda pa je uspelo ljudem patentirati še druge 'cvetke', na primer
- IP telefon, ki zna prikazovati sporočila
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=1030046040013a911d0000291412
- Naprava in postopek za omogočanje prostovoljne izmenjave podatkov za
elektronske točke
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=1030046040013a911d0000651400
- Samopostrežni interaktivni multimedijski informacijski terminal
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=10300460400115d1280000011404
- Postopek in naprava za naročanje ter plačevanje preko računalniških
omrežij, zlasti interneta http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=10
- Sistem in postopek za internetno oglaševanje z uporabo monitorja, ki
vključuje osnovni zaslon in pomožni zaslon
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=103004604001a09135000001140b

Ko smo že pri tem. Kljub temu, da v Sloveniji ni mogoče
patentirat matematičnih postopkov (11. člen 1. točka zakona o
industrijski lastnini), obstaja vsaj en patent, ki se
nanaša na kriptografijo in izgleda, da je natančno to (ni pa možno
natančno preveriti, ker so na spletu le povzetki).
http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=1030046040016991fc0000011400


Če imate preveč časa, pa si lahko poščete svoj najljubši najneumnejši
patent...
http://www2.uil-sipo.si/Squ000.stm  
stran podpira tudi iskanje z zvezdico recimo rač*....

Problem zgoraj navedenih patentov je predvsem v tem, da patentirajo
stvari, ki so vsem, ki računalništvo uporabljajo v praksi povsem
samoumevne. Torej gre sklepati, da na patentnem uradu nimajo kadra, ki
bi bil sposoben presojati o izumih s področja računalništva in
informatike. Seveda bi imelo končno besedo pri sporih glede teh tem
sodišče, vendar pa se je potem za vprašati, zakaj sploh imamo patentni
urad?

še naprej lep dan
Andraž Tori

Attachment: signature.asc
Description: To je digitalno podpisan del=?iso-8859-2?Q?sporo=E8ila?=

...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see