Ognjen Strpic on Wed, 30 Apr 2003 21:57:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Brian Holmes: Kosov@, budućnostitransatlantskog karnevala


Brian Holmes: Kosov@, budućnosti transatlantskog karnevala

prev. Dejan Kršić

 u: Hijeroglifi budućnosti, WHW/Arkzin, Zagreb 2003.
   http://www.superknjizara.hr/knjiga.php?id=10048


   ...radio je jednosmjeran tamo gdje bi trebao biti dvosmjeran. On je
   isključivo aparat za distribuciju, za raspodjelu. Evo zato
   pozitivnog prijedloga: promijeniti njegovu ulogu od distribucijske
   u komunikacijsku. Radio bi bio najfiniji mogući aparat za
   komunikaciju u javnom životu, beskrajna mreža cijevi. To jest,
   radio bi to mogao biti ako bi znao i primati a ne samo prenositi,
   ako bi slušatelju omogućio da govori a ne da tek sluša, kad bi ga
   znao uvesti u odnos umjesto da ga izolira...

   Bertolt Brecht: Radio kao sredstvo komunikacije [1932]


  Brechtova razmišljanja o radiju dolaze nam danas ne s jednim, već s
  dva bljeska spoznaje. Prvi se odnosi na svojevrstan nagovještaj
  Interneta, te nezamislivo velike mreže koja omogućava dvosmjernu
  komunikaciju, koja prima baš kao što i emitira. Ali drugi bljesak
  spoznaje koju Brechtov tekst izaziva jest da je i radio tridesetih
  godina 20. stoljeća, osobito u kombinaciji s telefonom, lako mogao
  funkcionirati na dvosmjerni način kakav Brecht opisuje - da su to
  dopuštale društvena i politička volja. U današnje vrijeme to znači da
  bi i Internet usprkos svojih evidentnih tehničkih prednosti lako mogao
  prestati funkcionirati u komunikacijskom modusu, te da bi ubrzano
  mogao nazadovati u nove oblike centraliziranog emitiranja sadržaja
  [skrivenog iza čarobne krinke "interaktivnosti"].

  Tehnologija novih medija zadobiva svoju, kako to Raymond Williams
  naziva, "kulturnu formu" tek onda kada se, nakon početne zbrke
  eksperimentiranja profiliraju njezine dominantne upotrebe, kada se
  nova tehnologija počne natjecati za svoju poziciju u navikama
  svakodnevnog života.-1- Ako je radio u vrijeme totalne mobilizacije
  između Prvog i Drugog svjetskog rata postao dominantno sredstvo
  državne propagande, i ako je za uzvrat televizija postala
  nezamjenjivim sredstvom treniranja refleksa masovne potrošnje, što će
  se dogoditi s vodećim medijem globalizacije? Kakve će mu biti
  dominantne upotrebe, i prije svega, kakvo će društvo oblikovati?

  Da bi počeli odgovarati na to pitanje danas - tj. da bi se
  eksperimentiralo i u isto vrijeme nadmetalo za poziciju - nije
  dovoljno dizajnirati još jedan website niti izmisliti neko bolje javno
  glasilo za tu mrežu cijevi. Treba isprobati mogućnosti novih
  društvenih formacija, omogućenih dostupnom tehnologijom, ali sposobnu
  da kvalitetom svojih upotreba vodi tehnologiju u još nerealiziranu
  formu. To je pokušao umjetnik Trebor Scholz, istražujući mogućnosti
  suvremene komunikacijske sfere, između intimnosti autonomnih subjekata
  globalizacije izraženih u umjetnosti, i nasilja sistemskih
  kontradikcija globalizacije izraženih u ratu. Područje njegovog
  istraživanja bio je kazališni događaj - ne samo izložba - nazvan
  Kosov@: Karneval u središtu oluje.

  Posljedice

  Kao što su mnogi komentatori isticali u to vrijeme, Kosov@ je bio
  "prvi Internet rat" - tj. prvi u kojem su se poruke među pojedincima
  mogle prenositi preko svih granica. činilo se da je sama ta činjenica
  predodređena da promijeni prirodu sukoba. Ali kako su bombe padale uz
  propagandnu buku s obje strane, dok su u potpunoj tišini pištolji i
  noževi obavljali svoj krvavi posao, obećanje medija dvosmjerne
  komunikacije počelo se činiti izluđujuće, prazno, apsurdno. E-mail
  koji ste dobili od pojedinca od krvi i mesa mogao je biti tragičan ili
  radostan - intiman, smješten u kontekst, neugodno blizu, ali ipak
  odsutan iz stvarnog okvira. Virtualno kazalište prikazivalo je dramu
  bez kraja, naizgled bez utjecaja na pravi tijek rata.-2-

  Trebor Scholz, koji je proživio verziju tog iskustva, čini se da nije
  prihvatio ni očigledni neuspjeh razmjena putem mreže, niti zaborav
  koji je rat pretvorio u nepostojeću temu samo nekoliko mjeseci nakon
  što je završio. Porijeklom iz bivše Istočne Njemačke, sa životnim
  iskustvom i u Zapadnoj Evropi i u Americi, Scholz je pokrenuo
  organizaciju susreta na temu snimljenih tragova sukoba, načina na koji
  su ga doživjeli ljudi s obje strane te njegovih umjetničkih,
  društvenih i političkih interpretacija. Crpeći iz vlastitog znanja
  umjetničkog svijeta i iz široko otvorenog spektra kontakata koji
  postoje na e-mail listama kao što su nettime i syndicate, bio je u
  mogućnosti napuniti neuobičajen kutak SAD-a - Pacific Northwest
  College of Art u Portlandu, Oregon, gdje je predavao godinu dana -
  migrirajućom populacijom umjetničkih i medijskih radova, dokumentarnih
  i fikcionalnih filmova o Kosovu i bivšoj Jugoslaviji, te govornika iz
  čitave regije i svijeta.-3-

  Spoj izložbe, Internet sitea, filmskog programa i serije predavanja
  bila je šansa da se utjelove neke od raspršenih diskusija i polemika
  koje su se javljale na marginama međudržavnog sukoba. Novinari i
  aktivisti organizacija za zaštitu ljudskih prava izmjenjivali su se za
  mikrofonima s kritičarima i teoretičarima. Elektronski mediji okrznuli
  su se o senzualnu materijalnost slikarstva i skulpture. Umjetnost se
  naslanjala na politiku a politika na umjetnost. Znak "@" u naslovu
  događaja ukazivao je na sva mjesta i veze, naglašavajući osjećanje
  nelagodne blizine - ali je također pokušavao posredovati između
  različitih načina na koje Albanci i Srbi na svojim jezicima izgovaraju
  samo ime teritorija o kojem je riječ. Kosova ili Kosovo? Sam događaj
  nije mogao prestati postavljati teritorijalna pitanja, čak i kad ih je
  pokušao prenijeti nekamo drugamo i otvoriti drugo područje susreta i
  razmjene.

  Izmještanja

  Postoje modeli ostvarivanja virtualne društvene formacije: jedan od
  njih bili bi susreti evropskog političkog undergrounda, poput
  konferencije the next five minutes, od kojih je posljednja održana u
  Amsterdamu 1999. Medijski aktivisti druže se tri dana gusto ispunjena
  prezentacijama i razgovorima, ispreplićući se u ritmu koji smisao
  naziva čini i pretjerano jasnim. Ali The Next Five Minutes kao
  formacija održava se u komadu prakticiranjem zajedničkog idioma,
  takozvanih "taktičkih medija", koji zahvaćaju različite svjetske
  situacije.-4- Carnival in the Eye of the Storm zauzeo je drugačiji
  pristup, fokusirajući se isključivo na teritorijalnu realnost s
  njezinim specifičnim uvjetima, ograničenjima i određenjima, i
  istovremeno naglašavajući umjetničku ekspresiju u svoj njezinoj
  zamišljenoj slobodi, i metaforičkoj odvojenosti od događaja.

  Teritorijalni fokus pojavio se najsnažnije u filmskom programu i kroz
  prisutnost umjetnika i intelektualaca iz bivše Jugoslavije. Suradnja
  nortwest film centera omogućila nam je da vidimo dokumentarce kao što
  je film Aleksandra Mandića The Walls of Kosovo [1999], snimljen
  neposredno pred eskalaciju rata od strane izbjeglog Srbina s Kosova,
  koji se vratio kako bi postavio pitanja objema stranama razdvojenim
  etničkim linijama. Drugi upečatljiv film je A Cry From the Grave
  [1999] Leslie Woodhead, s iscrpnim svjedočanstvima o masakrima oko
  Srebrenice. Taj dokumentaristički pristup nije bio umanjen nego
  intenziviran fikcionalnim pogledima. Oni su se kretali od filma
  srpskog režisera Srđana Dragojevića, Lepa sela, lepo gore [1996] -
  nadrealnog prikaza rata među susjedima u Bosni - do briljantnog
  Predictions of Fire Michaela Bensona [1995], koji dokumentira
  "retrogardističke" strategije slovenskog umjetničkog kolektiva neue
  slowenische kunst krajem 80-ih. Djelovanje nsk predstavljalo je
  pokušaj egzorciranja onih vrsta estetičkih ambivalentnosti kakve
  Dragojevićev film otkriva: "smisao" za mučenje i uništavanje, koji su
  nsk vidjeli kako se krije u potisnutom totalitarnom simbolizmu
  povezanom s korijenima jugoslavenske države.

  Film ostaje bez premca među suvremenim medijima zbog svoje sposobnosti
  da kombinira zgusnutu vizualnu i verbalnu informaciju, raznovrsnost
  perspektiva i iluziju prisutnosti. Te kvalitete čine ga idealnom
  nadopunom aluzivnijim, više metaforičkim umjetničkim djelima - posebno
  u situaciji geografske udaljenosti, gdje ključne reference ne moraju
  biti neposredno dostupne publici. Ali na koncu, film je uvijek zaslon
  koji je potrebno nekako prijeći - u suprotnom postoji opasnost da
  pasivizira gledatelja. Živo prisustvo umjetnika, medijskih aktivista i
  kritičara iz bivše Jugoslavije, ili ljudi povezanih s tom regijom
  svojim istraživalačkim radom ili životnom poviješću, djelovalo je kao
  poveznica između prošlosti i sadašnjosti, ovdje i bilo gdje drugdje,
  aktualizirajući mrežu odnosa koja povezuje sva suvremena mjesta.
  Umjetnik Sislej Xhafa komentirao je svoju fotografsku mrežu nizova
  slika nasmiješenih Kosovara, i postavio neočekivano pitanje: `Ne čini
  li vam se da je agresivno prikazati toliko ljudi kako se smiju nakon
  rata?' Aferdita Kelmendi, direktorica Prištinske lokalne televizije
  TRV 21, prikazala je primjere svog rada i dala osobno svjedočanstvo o
  svom bijegu s Kosov@. Glenn Bowman, američki antropolog, pružio je
  pogled izbliza na društvene i psihološke uvjete umjetničke produkcije
  u suvremenoj Srbiji; slovenska psihoanalitičarka Renata Salecl upitala
  se o ulozi visoke tehnologije kao fantazmatskog štita od traume smrti
  u ratnim "video-igrama"; predstavnici portlandske organizacije mercy
  corps govorili su o svom humanitarnom radu na području Balkana, a
  Boris Buden, alternativni publicist iz zagrebačkog arkzina, razotkrio
  je odsutnost bilo kakve doista političke dimenzije iz izvještavanja
  mainstream medija o sukobu.

  Serija predavanja i diskusija protegnula se na tri dana, za vrijeme
  kojih smo mogli vidjeti dvanaest filmova i vraćati se iznova na
  izložbu gdje su se umjetnička djela uklapala sa svime što smo vidjeli,
  čuli i rekli, postavljajući nova pitanja, nudeći osobne uvide i
  percepcije, postavljajući paradokse, izmještajući teritorij.

  Velik dio umjetničkih radova ticao se odnosa prema informacijama, bilo
  da je riječ o konvencionalnim medijima ili Internetu. Na primjer,
  instalacija Marthe Rosler, OOOPS! [nobody loves a hegemon], sastojala
  se od metalne bačve za naftu, koja visi na raširenom padobranu,
  uokvirena konzervama Coca Cole ovješenim na slične, manje padobrane.
  Iza metafore američkog imperijalizma stajao je kompjuter s linkovima
  na buntovničke webzine poput Zmaga, postavljen na još dvije bačve za
  naftu, kao da pokazuje kako su sami temelji imperija prožeti nitima
  opozicije. Video umjetnici sakupili su kritičku montažu televizijskih
  izvještaja o ratu [Claus Bach, Paul Sargent, grupa apsolutno iz Novog
  Sada], ili istraživali novi status satelitske fotografije, između
  mutnih, nesigurnih "dokaza" i digitalnih "spomenika" [rad Laure Kurgan
  SPOT 083-624, Kosov@, June 3, 1999]. Jenny Perlin pružila je
  subjektivniji pogled na odnose prema informacijama svojim radom na
  zidu Documents for Report, u kojem je upotrebljavala olovku i
  paus-papir kako bi kopirala začudno detaljne statistike o žrtvama i
  šteti sa UN websitea - kao da eksperimentira s afektivnim prijenosom
  podataka s ekrana na pergament.

  Ali mnogi radovi nisu imali nikakve veze s tehnologijom: instalacija
  Emily Jacir Untitled [Kosov@/Baghdad] sastojala se od malih šalica bez
  drške iz kakvih se pije kava u čitavoj regiji koja se proteže od
  Balkana do Iraka. Ti su fildžani bili postavljeni u krug na podu,
  poput kruga zvijezda koje simboliziraju Evropsku Uniju; pola ih je
  iznutra bilo obojeno crno, pola ih je ostavljeno bijelima, stvarajući
  tako grafičku podjelu i različite metafore: crno-bijele vrijednosne
  sudove koji se primjenjuju na ciljeve nato bombi, talog kave u kojemu
  ljudi pokušavaju pročitati budućnost... Poruke iz svakodnevice, iz
  običnih života koji i dalje traju. Sjetio sam se izjave Aferdite
  Kelmendi izrečene za vrijeme njezine prezentacije, o načinu na koji se
  svatko, u trenucima najvećih iskušenja, mora osloniti na nešto veoma
  osobno, neku tajnu, nevažnu ostatku svijeta - ono što je nazvala
  `umjetnošću preživljavanja".

  Kako bi postavio međuodnose između filma, predavanja, web siteova i
  umjetničkih djela, Trebor Scholtz dopustio si je jednu jedinu kustosku
  gestu, postavljanje djela nazvanog Atopic Site u središte izložbenog
  prostora. To je velika, šesterokutna ribarska mreža, ovješena na
  narančaste bove pričvršćene o strop. Skupina ocean earth development
  corporation za izložbu je prvobitno izradila instalaciju koja se
  bavila problemima Tokijskog zaljeva, a ovdje je ta instalacija
  funkcionirala kao metafora presijecanja veza u informatičko doba -
  mrežasta struktura koja pluta na nevidljivim valovima, s otvorima koji
  su ustvari klopke i obrnuto. Ukazivala je na gužvu mreža koje sadrži,
  artikulira i povremeno ispušta temeljno nasilje globalizacije.

  Karneval

  Kakav je naš položaj unutar te globalne gužve bilo je pitanje događaja
  u Portlandu. Ali to je teško pitanje, posebno zato što je sam događaj
  posudio svoj naziv iz jednog poglavlja teksta Slavoja Žižeka, NATO kao
  lijeva ruka boga? Žižek ukazuje kako su zagovornici nato-vog
  bombardiranja taj čin neizostavno prezentirali kao pomoć žrtvama
  etničke mržnje, opravdan jedino emocionalnim terminima viktimizacije i
  depolitiziranih ljudskih prava, tako čineći svaku kritičku diskusiju o
  ratu nemogućom. On povlači iznenađujuću paralelu s na televiziji često
  prikazivanim srpskim kićenjem papirnatim metama na rock-koncertima ili
  lociranjem cjelonoćnih partyja na strateškim mostovima:

   Srpska protuteža NATO-voj fantaziji o ratu bez gubitaka, o
   preciznoj kirurškoj operaciji ideološki oslonjenoj na ideologiju
   globalne viktimizacije, bila je - u prvim tjednima NATO-vog
   bombardiranja - lažna karnevalizacija rata... Mada može fascinirati
   neke zbunjene pseudo-ljevičare, ta opscena karnevalizacija
   društvenog života je stvarno drugo, javno, lice etničkog
   čišćenja.-5-

  Hoće li umjetnička izložba postavljena na američkom tlu, koja ima
  pretenzije da se subjektivno i metaforički "bavi" ili "tematizira"
  kosovski sukob, onda neizbježno predstavljati drugo, trivijalno javno
  lice "novog svjetskog poretka" Atlantskog saveza - pseudo-ljevičarski
  simptom onoga što Žižek naziva "globalnom kapitalističkom logikom"?

  Rizik postoji, u svijetu u kojemu različita izmještanja izazvana
  rastućom osobnom mobilnošću i novim komunikacijskim tehnologijama samo
  intenziviraju proces psihoanalitičkog izmještanja - tj. pucanje veze
  između temeljnih psihičkih energija koje oblikuju naše ponašanje i
  ideja ili znakova koji ih predstavljaju. Boris Buden je snažno okrenuo
  tu optužbu o "kulturalizaciji političkog" na sam Karneval, potičući
  neke od najznačajnijih diskusija.

  Pa ipak, unatoč umjesnosti Budenovih i Žižekovih kritika, "simptom" i
  kulturalnog izmještanja ne mogu biti naprosto svedeni na doslovne
  realnosti ekonomije ili političkih sila. Kao što to kaže francuski
  marksist Etienne Balibar, simbolička i imaginarna dimenzija ljudskog
  života predstavljaju "drugu scenu" ekonomske moći, i obrnuto: to dvoje
  je međusobno povezano uzajamnim, nesvodivim izmještanjima kao što su
  ona koja izazivaju posljedice na području onog drugog.-6- Ali to
  također znači kako interes Karnevala usred oluje nije bio samo
  "preuzimanje rizika" prelaska na taj drugi stupanj - jer mi smo na
  njemu svakoga dana. Utjecaj medijskog karnevala na političke realnosti
  bio je obilato dokazan, i svi mi znamo da Internet dodaje nove razine
  manipulacije i konfuzije. Izazov je pronaći načine na koje novi
  društveni odnosi mogu biti pojašnjeni. Ono što je ovaj događaj
  pokušao, eksperimentalno i u umanjenom mjerilu, jest promijeniti
  svakodnevnu činjenicu nesvjesnog izmještanja u svjesnu praksu
  političkog teatra: brehtovskog društvenog prostora u kojem se sve
  mogućnosti komunikacije koriste kako bi se suočili s društvenim i
  političkim pitanjima, bez negiranja njihove kompleksnosti [ovdje,
  kompleksnog položaja pojedinca između historijsko-teritorijalnih
  uvjeta i globalnih kretanja].

  U međunarodnom pokretu koji se sada javlja kako bi povratio neki
  stupanj demokratske kontrole nad procesima globalizacije, možda
  postoji mjesto za takve teatarske susrete, koji inherentno subjektivna
  umjetnička iskustva stavljaju na kušnju obaviještene političke
  rasprave, i obrnuto. I ako su javni zahtjevi kao i kreativna ponuda
  dovoljno visoke kvalitete, takvi bi događaji mogli čak i zamijeniti
  visoko internacionalizirane, relativno dobro financirane i sada u
  dobroj mjeri irelevantne društvene formacije - one koje obično prolaze
  pod imenom "suvremene umjetnosti".

 Bilješke

  -1- Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form
  [Wesleyan University Press, Hanover, nh 1974/1992].

  -2- Vidi esej Thomasa Keenana, koji je i sam bio učesnik
  "Karnevala": "Looking Like Flames and Falling Like Stars: Kosovo, the
  First Internet War," u Mutations, [Centre d'architecture/ACTAR 2000].

  -3- Izložba je održana od 6. do 29. travnja, 2000;
  http://projects.pnca.edu/kosovo

  -4- http://www.n5m.org/

  -5- Slavoj Žižek, Nato as the Left Hand of God?/NATO kao lijeva
  ruka Boga? [arkzin, Zagreb 1999], str. 38-42. Skraćena verzija teksta
  objavljena je i u "globalnom" [tj. engleskom] izdanju Arkzinovog
  časopisa Bastard, urednik Boris Buden, izvršna urednica izdanja Honor
  Harger.

  -6- Vidi Etienne Balibar, "Globalization-Civilization," u:
  Documenta X, The Book [Cantz, Ostfildern 1997], str. 774, 788-89.

-- 
Ognjen Strpić ................................ http://boo.mi2.hr/~ognjen
...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see