Ognjen Strpic on Tue, 29 Apr 2003 00:22:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] Medjunarodna letna skola Izola 2003


MEDUNARODNA LETNA SKOLA IZOLA 2003


Studentsko filozofsko drustvo (SFD) organizuje Medunarodnu letnu skolu, 
koja ce se odrzati  od 3. 7 do 6. 7. 2003 u Izoli. Ovogodisnjom 
filozofskom skolom pocinje visegodisnji projekat POSTMODERNA - 
NEZAVRSENI PROJEKAT. Mapiran je vec kraj postmoderne: 11. septembar 
2001. Kao sto se sa pocetkom postmoderne zastavilo i pitanje kraja 
moderne, tako se na kraju ponovno namece pitanje tog projekta kao 
nazvrsenog, jos vise, nemogucnost kraja postmoderne upisana je vec u 
njezin pocetak. Kao polaziste odabrali smo Pojam politickog, kojeg 
susrecemo u svim pravcima filozofije. Povratak postmoderne misli donosi 
pored kraja coveka i kraj politickog i taj proglas priziva ponovno 
osmisljenje i razpravu.

Sve ucesnice i svi ucesniki Medunarodne letne skole moraju slati 
sinopsise do 15.maja 2003. Da bi razprava uopste mogla biti plodna, 
tekstovi moraju biti zavrseni i poslani do 15. juna 2003. Tekstove cemo 
slati e-mailom, tako da ce svakome biti pruzena mogucnost, da pripremi 
primedbe. Osnovni niz sastavljaju filozofi Habermas - Lyotard - Rawls - 
Jameson - Badiou - Ranciere - Agamben - Negri, moguce je odabrati i 
druge avtore, koji su razvijali politicku misao od Grka do konzervativne 
politike (Nietzsche) pa do savremene politicke filozofije. Tekste je 
moguce predstaviti na maticnim jezicima. Od sledece godine dalje 
zvanicni jezik ce biti engleski.


DOBRODOSLI NA SLOVENSKOM MORU!

Kontakt: Klemen Fele,  felek1970@yahoo.com
...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see