Florin Flueras on Wed, 13 May 2015 15:09:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Orizont Ãn X: black box-ul Èi jungla amazonianÄ


Orizont Ãn X: black box-ul Èi jungla amazonianÄ
lecture de Alina Popa 
Joi, 14 mai, 19:30, CNDB
(parte a proiectului Black Hyperbox)

Ce poate sÄ provoace o perspectivÄ ÃncruciÈatÄ, conceptual Èi performativ? NavigÃnd cutia neagrÄ a teatrului ca pe o junglÄ, devenim stalkeri mai mult decÃt coregrafi, Èamani mai mult decÃt performeri. Sau, cum zicea Robert Smithson despre junglÄ: 'Trebuie sÄ cÄlÄtoreÈti la ÃntÃmplare. . .sÄ te rÄtÄceÈti prin desiÈ, dar Ästa e singurul mod de a face artÄ.' Èi ne orientÄm uitÃndu-ne ÈaÈiu, vÄzÃnd lumea prin douÄ perspective incompatibile Ãn acelaÈi timp: prin performance Èi antropologie, prin poezie Èi matematicÄ, prin ceea ce este Èi ceea nu este. OscilÃnd Ãntre o geografie necunoscutÄ, infernul verde, sau pÄdurea tropicalÄ, Èi o arhitecturÄ la fel de obscurÄ, (hiper)cubul negru, Ãncepe sÄ ni se altereze orizontul prezent, sÄ rÄmÃnem lipsiÈi de perspectivÄ, Èi Ãn final sÄ purtÄm cu noi un orizont Ãn X. SÄ vedem trÄdÃndu-ne continuu punctul de vedere, sÄ performÄm canibalizÃnd constant exteriorul.

Mai mult: 
http://www.unsorcery.ro/
https://twitter.com/hashtag/BhyperB
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/