Office DanaARTGallery on Thu, 7 May 2015 08:15:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] CODE#DECODED, Antoaneta Zoltan


 

Code# Decoded 
Expoziţie de pictură Antoaneta Zoltan: 11 - 31 mai 2015 - Galeria Odeon -
DanaArtGallery - Calea Victoriei 40 - 42
Vernisaj luni, 11 mai ora 18:30 

Code# Decoded este un exerciţiu vizual- liric, un binom care face sens în
acea zonă de graniţă dintre cuvânt şi imagine, proces pe care artista îl
redă în faza lui simbiotică, de contopire - când textul devine formă, iar
forma are rezonanţă verbală. 
Poezia este codată într-o entitate vizuală abstractă - tabloul, aparent
neinteligibilă privitorului, cuvântul devine semn grafic pentru ca apoi în
procesul de decodare imaginea să fie verbalizată/retextualizată.
Expoziţia este în fapt o lectură ad litteram a unui tip de vizual codat. 
Artista transformă poemul în imagine lăsând privitorul să descopere mesajul,
să perceapă emoţia. Estetic acesta reacţionează simultan la doi stimuli:
vizual şi auditiv, într-un proces continuu de codare - decodare. 
Lucrările selectate sunt reprezentările vizuale ale unor fragmente din poeme
semnate de: Wallace Stevens, Nichita Stănescu, Eugenio Montale, Dan
Laurenţiu, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Vladimir Holan, Octavio Paz,
Boris Pasternak, Marin Sorescu, Gelu Naum, William Shakespeare. 

Pentru a putea descoperi mesajul lucrărilor este nevoie să aveţi instalată o
aplicaţie QR Redear.

Curator: Ana Maria Negoita

www.danaartgallery.ro 

 

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/