Irina Radu on Thu, 6 Nov 2014 10:59:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Finisaj: Iulia Nistor | (i)... (ii)... (iii)... (iv)...; Ãn curÃnd: Suzana Dan ÃÈi face Loc de joacÄ la Aiurart


MÃine, vineri 7 noiembrie, ÃncepÃnd cu ora 19, vÄ invitÄm la Aiurart (Lirei
21), la finisajul expoziÈiei Iulia Nistor | (i)... (ii)... (iii)... (iv)...Iar din 18 noiembrie, Suzana Dan ÃÈi face loc - Loc de joacÄ - la Aiurart.VÄ aÈteptÄm cu drag.-------------------------------------------Iulia Nistor | (i)... (ii)... (iii)... (iv)...

* cu un text de Manuel Niedermeier

Finisaj: 7 noiembrie 2014, 7 - 9 pm.

SpaÈiul Aiurart | BucureÈti, Lirei 21i)... (ii)... (iii)... (iv)... este a doua expoziÈie personalÄ in BucureÈti
a Iuliei Nistor Èi cuprinde lucrÄri realizate Ãn 2014. Artista (n. 1985,
BucureÈti) locuieÈte Èi lucreazÄ la Nurenberg, a studiat arte Èi filozofie
Èi a fost recent distinsÄ cu Award of recognition la STRABAG ArtAward
International 2014.* (...) Pe stradÄ. Nimeni. Ãn afarÄ de ea.

Avea o senzaÈie ciudatÄ, Ãn timpul mersului. Ea privea Ãn jos. Avea
senzaÈia, cÄ picioarele â acele picioare acolo jos! â care se miÈcau
neÃncetat, ar fi fost cu un pas Ãnaintea ei.

Ãntr-adevÄr! Cu un pas Ãn faÈÄ. Cum sÄ fie acest lucru posibil? Cum sÄ
interpretezi cele ÃntÃmplate?

Doar erau picioarele ei. De cÃnd era micÄ.

Deci: doar ea pe stradÄ, cerul gri Ãnchis, la fel Èi uÈile: Ãnchise. Nu
respingÄtoare, ci pur Èi simplu Ãnchise. Porumbei stÄteau prin niÈe, cu
capul sub aripi, visau â

Poate, dacÄ mergea puÈin mai repede? Poate asta era. Poate, atunci
picioarele ar deveni picioarele ei. (...) *-----------------------------------------------Suzana Dan | Loc de joacÄ

18 noiembrie 2014 â 24 ianuarie 2015

SpaÈiul Aiurart | BucureÈti, Lirei 21

Curator: Erwin Kessler

Vernisaj: marÈi 18 noiembrie, 7 - 10 pm.Din 18 noiembrie 2014, Suzana Dan ÃÈi face loc - loc de joacÄ la Aiurart.

ÃndepÄrtÃnd din peisaj tot ceea ce nu este "Suzi", Suzana Dan suceÈte
mintea Èi sufletul locului pentru a-i imprima doar chipul propriu:
vesel-sÃngeros, abraziv-erotic, para-feminist, dureros de destins.

Suzana Dan se numÄrÄ printre cei cÃÈiva artiÈti care au deformat-reformat
arta romÃneascÄ la Ãnceputul anilor 2000, profesÃnd o artÄ angajat
ne-serioasÄ. O artÄ care veÈtejea obiÈnuinÈele Èi aÈteptÄrile publicului
local, afundat Ãn culturalism, estetism, spiritualism, conformism. Suzana
Dan a dat cu pictura de pereÈi, fÄcÃnd sÄ se scurgÄ din aceasta fluide
diverse, lÄsate la vedere pentru a oripila Èi, totodatÄ, pentru a edifica
privitorul. Ãn timp, aceasta edificare mereu scormonitoare, niciodatÄ
ÃncheiatÄ, mereu reconsideratÄ, a produs un edificiu, unul Èui Èi Èubred,
aÈa cum este mereu arta vie. La Aiurart, acest edificiu se va Ãntinde pe
verticalÄ, la orizontalÄ, Ãn diagonalÄ, Ãn toate zÄrile Èi colÈurile, cu
toate mijloacele, de la picturÄ la posturÄ, de la obiect la concept,
precept, decept.-----------------------------------------------Aiurart Contemporary Art Space | BucureÈti, Lirei 21 | Luni-sÃmbÄtÄ, 3-7 pm.

Parteneri: Editura Vellant, Asdesign95, Radio RomÃnia Cultural, Zeppelin,
Èapte Seri, Revista Arta, Senso TV Arte, Modernism, ArtClue, Vernisaje,
Artindex, Agentiadecarte.ro, Metropotam, AR_chitecture TV, LiterNet.ro,
Partnership for the Arts.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/