Marian Ivan on Thu, 18 Sep 2014 11:03:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj Horia Bernea, sambata 20 septembrie 2014, Galeria Ivan


Horia Bernea

Acuarele 1999-2000
Vernisaj: sambata, 20 septembrie, ora 17:00
Perioada: 20 septembrie - 15 noiembrie 2014


Galeria Ivan vÄ invitÄ sÈmbÄtÄ, 20 septembrie, la ora 17:00 la vernisajul expoziÅiei Acuarele a artistului Horia Bernea,  Ãn cadrul cÄreia vor fi expuse acuarele de mari dimensiuni Åi un caiet de schiÅe din perioada tÈrzie de creaÅie a acestuia (1999-2000). 

LucrÄrile incluse Ãn expoziÅie pot fi vÄzute ca o âserieâ, chiar dacÄ acest caracter al lor nu e la fel de explicit ca Ãn seriile âdeclarateâ, precum ColoanÄ, GrÄdinÄ, Interior de bisericÄ. IncluzÈnd aici ocazional motive care deja trimit la aceste serii, Horia Bernea problematizeazÄ din nou Åi din nou, ÃncercÈnd nu doar sÄ enunÅe, ci Åi sÄ ârezolveâ. O formÄ ovalÄ aduce ÃmpreunÄ (âconstrÈngeâ) planeitatea Åi citarea construcÅiei perspectivale, epura Åi materialitatea, semnul Åi reprezentarea. âCam despre asta era vorba: despre o Ãncercare de a Ãmbina lucruri imposibil de Ãmbinat, atitudini imposibil de conciliat; un tip de recuperare prin care o temÄ este ÃmpinsÄ dincolo de orice limitÄ de suportabilitate.â (Horia Bernea, intervievat de Anca Oroveanu, 1997). 

AceastÄ primÄ expoziÅie a artistului Horia Bernea organizatÄ de Galeria Ivan va fi deschisÄ Ãn perioada 20 septembrie â 15 noiembrie 2014, de marÅi pÈnÄ sÈmbÄtÄ, Ãntre orele 11:00 â 19:00.
Ivan Gallery
Dr. Dimitrie Grecescu 13, 
Bucuresti, 050598
tel: +40721261242
info@ivangallery.com
www.ivangallery.com


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/