Anca Poterasu on Mon, 1 Sep 2014 22:31:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Adela Coman - Ãntind fire cum Ãntind alÈii rufe @ Galeria Anca PoteraÈu


Adela Coman - Ãntind fire cum Ãntind alÈii rufe
SÃmbÄtÄ 6 septembrie 2014, ora 18.00
Galeria Anca PoteraÈu

View this email in your browser (http://us3.campaign-archive1.com/?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=41e453659a&e=5662b7a051)

Dragi prieteni ai galeriei,

Sper cÄ aÈi petrecut o varÄ frumoasÄ!

VÄ invitÄm, sÃmbÄtÄ 6 septembrie, ÃncepÃnd cu ora 18.00  sÄ vizionaÈi intervenÈia designer-ului, Adela Coman - Ãntind fire cum Ãntind alÅii rufe, creatÄ special pentru curtea interioarÄ a galeriei.

âÃntinzÃnd fire Ãn spaÅiul public, accept posibilitatea unei confruntÄri inedite, brutale Åi spontane, dar Ãn acelaÈi timp sunt conÅtientÄ de respingerea sau indiferenÅa observatorului.
Dincolo de aspectul vizual al instalaÈiilor care pun Ãn scenÄ tensiuni umane, proiectele mele sunt acte civice care ÃncearcÄ sÄ repereze Åi sÄ vindece relaÅii complicate sau dezechilibre. MÄ investesc Ãn locuri cu puternice contradicÈii pentru a semnala o realitate socialÄ.
Pentru mine, Plantelor 56 este un spaÈiu terapeutic, un loc magic unde vecinele venite la cafea dezleagÄ vrÄji.
Mi-am dorit sÄ pÄtrund mai adÃnc Ãn intimitatea acestui spaÈiu, pentru a ÃnÈelege dinamica prin care funcÈioneazÄ.
De aici Èi ideea de a crea o structurÄ de neutralizare a negativului Ãn mijlocul curÈii, asemenea unui totem de protecÈie.
InteracÈiunile umane din aceastÄ scenÄ de teatru cotidianÄ mi-au servit ca bazÄ de documentare pentru imaginarea instalaÈiei. Am Ãncercat sÄ traduc tensiunile dintre personaje prin crearea unor tensiuni Ãntre fire.
ForÅa magicÄ a structurii este datÄ tocmai de faptul cÄ reprezintÄ metafora relaÈiilor umane din acest spaÈiu.â Adela Coman
Adela Coman ( n.1982, BucureÈti) este designer Èi artist urban. A absolvit Facultatea de Istorie, iar de la cercetarea ei legata de costum, a continuat sa fie foarte legatÄ de textile (scenografie, modÄ, tricourile AAH Èi 09:37, broderii). De doi ani trÄieÈte Èi lucreazÄ Ãn Marseille. CreaÈiile ei sunt de fiecare datÄ unice si gÃndite pentru un loc, un context, un perete sau o strada anume. Firul este materialul ei fetiÈ - de la banalul fir de cusut, pÃnÄ la corzi de alpinism Èi fire electroluminiscente. Firul ales pentru accesibilitatea Èi versatilitatea lui, este deturnat pentru a spune poveÈti preÈioase Èi fragile. Vara aceasta, Adela a participat la Festivalul de Street Art, Cours Julien, organizat de Marseille Centre Èi a expus Ãn cadrul Galeriei Complex ( Fils en Boite).

ExpoziÈia lui Gheorghe Rasovszky, Art worker, poate fi vizitatÄ Ãn paralel.============================================================

This email was sent to nettime-ro@nettime.org (mailto:nettime-ro@nettime.org)
why did I get this? (http://ancapoterasu.us3.list-manage1.com/about?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=409264c2f7&e=5662b7a051&c=41e453659a)     unsubscribe from this list (http://ancapoterasu.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=409264c2f7&e=5662b7a051&c=41e453659a)     update subscription preferences (http://ancapoterasu.us3.list-manage.com/profile?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=409264c2f7&e=5662b7a051)
Anca Poterasu Gallery  Str. Plantelor 56  Bucharest, 2 023975  Romania

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c3ab165c0863884945759ec82&afl=1
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/