Irina Radu on Tue, 25 Mar 2014 09:42:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Anca MureÈan Èi Ion Grigorescu nimic op.2 | miercuri 26 martie, ora 19


*Anca MureÈan Èi Ion Grigorescu  | nimic op. 2*26 martie â 18 aprilie 2014 | SpaÈiul de artÄ contemporanÄ Aiurart |
BucureÈti, Lirei 21 | Vernisaj: 26 martie, ora 19


 Din 26 martie Aiurart va fi gazda dialogului dintre doi artiÅti, Anca
MureÈan Èi Ion Grigorescu, pe cÃt de diferiÅi, pe atÃt de remarcabili. Un
dialog concret despre nimic anume: despre memorie Èi uitare, despre istorie
Èi conÅtiinÅÄ.


Facebook event: https://www.facebook.com/events/279410948891376/

Please visit our website for the English version:
http://aiurart.ro/nothing-op-2-anca-muresan-and-ion-grigorescu/


*

*RÄspunsuri fÄrÄ ÃntrebÄri*

Am Ãntrebat pe rÃnd un literat, un jurnalist, apoi un colecÈionar, dacÄ au
interesul sÄ ex/punÄ ÃntrebÄri, sÄ se implice, fie Èi incognito, Ãn
ÃnÈelegerea originii Èi motivaÈiei acestei expuneri. Este un caz deschis,
cÃmp al preparativelor, Ãn care fiecare gÃnd poate Ãntregi imaginea. Planul
este dialogul ca formÄ de artÄ neexclusivistÄ. Lucruri tocmai se ÃntÃmplÄ,
situaÈii intrÄ sau ies din acord. Arta vine dinspre viaÈÄ Èi merge cÄtre
lume.
Dar nu, niciunul dintre iubitorii de artÄ invitaÈi nu pune ÃntrebÄri, nu dÄ
rÄspunsuri. O mare liniÈte, o tÄcere totalÄ ÃnconjoarÄ dialogul refuzat ca
un gard peste care nimeni nu vrea sÄ sarÄ. ArtiÈtii sÄ-Èi vadÄ de treaba
lor.
Formulez eu aÈadar cÃteva ÃntrebÄri simple, asumÃndu-mi un blamare de care
cei edificaÈi asupra sinelui se feresc.

1) care este diferenÈa Ãntre a expune Èi a nu expune 2) ce defineÈte
artistul expunÃnd: pe sine, lumea sau arta 3) dacÄ artistul nu este cel
chemat pentru a defini, reflecÈiile lui asupra individului, a istoriei, a
ÃntÃmplÄrii sau a nimic pot oare interesa pe alt/cineva 4) de ce dialogul a
doi artiÈti pozitionaÈi diferit ar stÃrni un interes, ar avea un public 5)
de ce Anca MureÈan Èi Ion Grigorescu expun ÃmpreunÄ, dacÄ nu lucreazÄ
ÃmpreunÄ Èi nu gÃndesc la fel 6) cum a Ãnceput dialogul Èi de ce a
continuat 7) este expunerea finalul creaÈiei sau o etapÄ de ne/ÃnÈelegere
8) este ne/ÃnÈelegerea creaÈie 9) Ion Grigorescu expune: Sub talpaâ,
Oamenii muncii ÃÅi cautÄ cererile, O conÅtiinÅÄ treazÄ, Autoportret cu
bonetÄ 10) Anca MureÈan expune: nimic sau radacina dublÄ*

Anca MureÈan Èi Ion Grigorescu

nimic op. 2Anca MureÈan Èi Ion Grigorescu, de o parte Èi de alta a celor ce se
ÃntÃmplÄ,

intrÄ Ãn dialog: anul 2013.

Consens asupra nimic.

Unghiurile de vedere se ÃncruciÈeazÄ refractar,

avÃnd alternativ funcÈie de sabie Èi de cumpÄnÄ.

Fiecare ÃÈi gospodÄreÈte experienÈa, ÃÈi ÃntÄreÈte limitele.

Numitorul comun este nimic Ãmpotriva uitÄrii, istoria pÃnÄ intrÄ Ãn
conÈtiinÈÄ.*

SpaÈiul de artÄ contemporanÄ Aiurart | BucureÈti, Lirei 21 | 26 martie â 18
aprilie

Courtesy HâArt Gallery & Andreiana Mihail Gallery

Parteneri: Editura Vellant, Asdesign95, Radio RomÃnia Cultural, Zeppelin,
All Hollow, The Institute, Èapte Seri, Senso TV Arte, Modernism, ArtClue,
Vernisaje, Artindex, Agentiadecarte.ro, Metropotam, TVCity, AR_chitecture
TV, LiterNet.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/