Valentina Iancu on Thu, 13 Mar 2014 22:44:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] invitatie: gazeta de arta politica - 1 an


VÄ aÈteptÄm sÃmbÄtÄ, 15 martie, la Centrul Claca din BucureÈti (Fabrica
Pionierul, Ãn capÄt, la stÃnga) de la ora 19.00, pentru a sÄrbÄtori
ÃmpreunÄ 1 an de la apariÈia Gazetei de ArtÄ PoliticÄ<http://artapolitica.ro/>,
dar Èi carnavalul de Purim*, cu mÄÈti, costume, vin Èi humÄntaÈen.

Gazeta de ArtÄ PoliticÄ <http://artapolitica.ro/> este o publicatie
independentÄ Èi autofinanÈatÄ, cu apariÅie trimestrialÄ, care se distribuie
gratuit.

G.A.P. Èi-a propus sÄ fie o platformÄ de dialog despre rolul Èi dimensiunea
socialÄ Èi politicÄ ale artei. Ãn primul an de activitate echipa Èi
colaboratorii G.A.P. au organizat ÃntÃlniri, dezbateri Èi proiecÈii de
film, au scris Èi tradus articole pe subiecte legate de artÄ Èi/sau
politicÄ, au contribuit la realizarea primei ediÈii a Stagiunii de Teatru
Politic, Èi au editat patru numere tematice: Arta Ãn luptÄ cu sistemele
politice (februarie 2013); Munca Åi muncitorii: reprezentÄri, contexte Èi
relaÈii Ãn instituÈiile artistice (Mai 2013); Ce fel de artÄ pentru
publicul tÃnÄr? (septembrie 2013); Arta categoriilor Èi grupurilor excluse
(decembrie 2013).

Petrecerea are ca scop strÃngerea de fonduri pentru publicarea numÄrului 5
din Gazeta de ArtÄ PoliticÄ: ArtÄ Èi Gentrificare.

VÄ aÈteptÄm la aniversare: un an de G.A.P. Ãn spiritul Purimului,
sÄrbÄtoarea veseliei Èi a vinului, a generozitÄÈii Èi a solidaritÄÈii. Dar
Ãn principal a vinului.

[DupÄ cum puteÈi observa din acest comunicat, echipa GAP, deÈi ÃncearcÄ din
rÄsputeri, nu debordeazÄ de imaginaÈie sau simÈul umorului, aÈa cÄ vÄ rugÄm
sÄ veniÈi Ãn numÄr cÃt mai mare pentru a suplini acest deficit. VÄ mulÈumim
anticipat!]

*Purim este o sÄrbÄtoare popularÄ evreiascÄ, ÃncÄ din vechime, care se
sÄrbÄtoreÈte cu bal, mÄÈti, humÄntaÈen (prÄjituri tradiÈionale), vin Èi
umor. SÄrbÄtoarea a apÄrut Ãn Persia, Ãn timpul primei Diaspore
____________________________________

G.A.P.: The One-Year Anniversary

On Saturday, March 15th, at Centrul Claca (Fabrica Pionierul) we invite you
to join the GAP team & friends in celebrating the one-year anniversary of
the G.A.P. and the Purim holiday, with masks, costumes and the like.

The party is a fundraiser for issue 5 of the Gazeta de ArtÄ PoliticÄ, whose
theme is Art and Gentrification.

--

G.A.P.: The One-Year Anniversary

On Saturday, March 15th, at Centrul Claca (Fabrica Pionierul) we invite you
to join the GAP team & friends in celebrating the one-year anniversary of
the G.A.P. and the Purim* holiday, with masks, costumes and the like.

The party is a fundraiser for issue 5 of the Gazeta de ArtÄ PoliticÄ, whose
theme is Art and Gentrification.

G.A.P. is an independent and self-financed quarterly that is distributed
free of charge.

Throughout the past year, G.A.P. has organized many discussions and
gatherings and has tried to be a platform of debate about politically
engaged art. The theme of the 1st issue (February 2013) was Art Up Against
Political Systems, of the 2nd issue (May 2013) Labor and Laborers:
Representations, Contexts and Relations in Art Institutions, of the 3rd
issue (September 2013) What Kind of Art For Young Audiences? and of the 4th
issue (December 2013) Art with/for Excluded Groups.

We hope to celebrate this landmark moment with you: one year of G.A.P., in
the spirit of the Purim holiday, a celebration of wine, happiness,
generosity and solidarity. But mostly wine.

[As you can plainly see from all of the above, the G.A.P. team, despite
trying very hard, lacks imagination as well as a sense of humor. Therefore,
we would like to see as many of you as possible at the party, so we can
cover up this embarrassing shortage. Thank you in advance!]

*Purim is a popular Jewish holiday, celebrated with costumes, masks,
traditional cookies (humÄntaÈen), wine and good fun. The holiday originated
in Persia, during the first Diaspora.

-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/