Mihai Zgondoiu on Fri, 7 Mar 2014 15:13:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj HÃRÈ / Ana Kun & HoraÈiu Christian / Atelier 030202


HÃRÈ
Ana Kun & HoraÈiu-Christian
>(desen-instalaÈie interactivÄ)
>13 martie â 8 aprilie 2014
>Â
>Coordonator Atelier 030202:ÂMihai Zgondoiu
>
>Vernisaj: joi,Â13 martie 2014, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ TC), str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti
>http://www.atelier030202.blogspot.com
>facebook event:Âhttps://www.facebook.com/events/1446586655575723/
>
>
>"HÃrÅÂe un performance colectiv, pornit de la sintagmaÂRÄzuieÈti Èi CÃÈtigi, Ãn care vizitatorii intervin asupra stratului de vopsea gri ce acoperÄ imaginile. Pentru privitorul devenit actant rÄzuirea este un act cathartic ce transformÄ arta din obiect intangibil Ãn act ludic. Negarea distanÅei dintre privitor Åi obiectul de artÄ are drept efect liberalizarea gestului artistic, inducÃnd un sentiment de coparticipare la actul creaÅiei.
>Seria de lucrÄriÂRÄzuieÅti Åi CÃÅtigi (LimonadÄ), ArtÄ TatÄ, PupÄ, Fan GirlÂÅiÂPurgatoriu Ãn afara legiiÂa Anei Kun obligÄ la descoperire, pornind de la detaliu la Ãntreg. Sunt jocuri ÅÄgalnice care, prin cÃmpul vizual redus, creeazÄ senzaÅia de intimitate nemijlocitÄ Åi Ãl face pe privitor pÄrtaÅ la glumÄ.
>LucrareaÂÂCopacul CunoaÅterii/The Tree of Knowledge, a lui HoraÅiu Christian, reprezintÄ un manifest vizual, o reinterpretare a ideii de valoare materialÄ, integrÃnd eclectic scrierea neoliticÄ de pe tÄbliÅele de la TÄrtÄria, RomÃnia, cu imagistica dolarului american, Ãntrâun discurs despre spirit Åi materie.ÂCopacul CunoaÅteriiÂinstigÄ individul la libertatea de a da ÃnsemnÄtate unui lucru, obiect, gÃnd, sentiment. Arta poate reechilibra Åi repoziÅiona firescul prin depÄÅirea dialogului steril iniÅiat de monedÄ ca evaluator. LucrÄrileÂGod-like-comment-share,Âce participÄ alÄturi de seria de lucrÄriÂRÄzuieÅti Åi CÃÅtigiÂale Anei Kun, ÃmpÄrtÄÅesc atitudinea co-participativÄ: privitor-artist-actant.ÂGod-like-comment-shareÂcomunicÄ prin Braille Ãntr-un univers opus virtualului, o posibilÄÂÂsintetizare a simbolisticii culturii moderne.
>Descriere:
>Proiectul implicÄ trei faze: Ãn prima, HoraÈiu Èi Kun trateazÄ pÃnzele individual, dezvoltÃnd propria iconografie legatÄ de valoare/non-valoare. Ãn a doua fazÄ, pÃnzele sunt acoperite integral cu un strat de vopsea rÄzuibilÄ, obturÃnd astfel imaginea. Ãn a treia, artiÈtii intervin asupra lucrÄrilor prin rÄzuire, relevÃnd parÈial din imaginea iniÈialÄ, implicit creÃnd o imagine suprapusÄ, parazitarÄ, prin care devin coâautori. Privitorii sunt ÃncurajaÈi sÄ intervinÄ suplimentar, folosind monede de 1 ban, distrugÃnd o imagine pentru a cÃÈtiga alta. Ãn timpul celor trei stadii, lucrarea variazÄ ca numÄr de autori â cu cÃt aceÈtia sunt mai mulÈi Èi intervenÈia lor este mai largÄ, cu atÃt lucrarea este mai aproape de starea iniÈialÄ, a autorului unic." Ana Kun & HoraÈiu-Christian
Â
>Organizator: ATELIER 030202
>
>Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro CulturArt, AsociaÈia Artdendum
>Sponsor: Murfatlar RomÃnia SA, Simco Grafic
>Parteneri media:ÂAgentiadecarte.ro, Radio RomÃnia Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, RevistaÂARTAÂModernism.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/