Valentina Iancu on Thu, 27 Feb 2014 16:07:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Fw: Spectacol "O ISTORIE FIZICĂ" - duminică 2 martie ora 17.00 - Căminul Moses Rosen


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la:

DuminicÄ 2 martie, orele 17.00.
CÄminul âAmalia Åi dr.Moses Rosenâ (str.Jimbolia, nr.105 â BucureÅtii Noi)

Centrul de artÄ comunitarÄ VÃrsta4 prezintÄ  spectacolul de dans:

O Istorie FizicÄ

Care este partea preferatÄ din corpul tÄu?
GRETA: Stomacul. Nu mi-a fÄcut niciodatÄ probleme.

CÃnd Åi-ai simÅit corpul Ãn pericol?
EVA : Ãn timpul interogatoriului securitÄÅii.
POMPILIU: 1944, Ãn timpul bombardamentelor.

PovesteÅte-ne ce-ai descoperit Ãn corpul tÄu la un moment dat Åi care au
fost senzaÅiile cele mai plÄcute.
GRETA â Am descoperit cÄ am timpul Ãn corpul meu. DacÄ vreau sÄ mÄ trezesc
la o anumitÄ orÄ, chiar mÄ trezesc.
IUDITH - O senzaÅie plÄcutÄ a fost atunci cÃnd tata m-a ÃnvÄÅat
cum se merge pe un cÃmp proaspÄt cosit: mÃngÃi fÃnul.

Timp de trei luni, Ãn vara anului 2012, rezidenÅii cÄminului au participat
la ateliere de istoria dansului, coregrafie Åi poveÅti personale despre
corp.
O Istorie FizicÄ este spectacolul rememorÄrii vÃrstelor Åi senzaÅiilor unor
corpuri pe care trecerea timpului le-a transformat Ãn istorii vii.
Spectacolul ÃÅi propune sÄ recupereze memoria contextelor sociale Åi
politice, depozitatÄ Ãn prezentul corpurilor. Corpul miÅcÄ istoria.

De/cu: Iudith Ardeleanu, Marius ArmaÅu, Margareta Eschenazy, Mihaela Birleci,
Tudor Roman, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotheea Weissbuch.

ArtiÅti invitaÅi: Carmen CoÅofanÄ, MÄdÄlina Dan, karpov not kasparov.

Echipa VÃrsta4: Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov,
Katia Pascariu, David Schwartz.
GraficÄ afiÈ: Vlad Arghir
MulÅumiri: Rodica Dumitrache, Ilie Zan.

VÃrsta4 este un program de artÄ comunitarÄ, desfÄÅurat ÃmpreunÄ cu
rezidenÅii CÄminului âAmalia Åi dr.Moses Rosenâ, ÃncepÃnd din anul 2009.
Obiectivele programului sunt: crearea unui cadru de exprimare pentru
membrii comunitÄÅii cÄminului Rosen; elaborarea unui model de intervenÅie
artisticÄ Ãn cÄminele de bÄtrÃni; schimbarea percepÅiei asupra bÄtrÃneÅii
Ãn societatea romÃneascÄ.
Programul se desfÄÅoarÄ Ãn parteneriat cu CÄminul âAmalia Åi dr. Moses
Rosenâ Åi cu DASM â DirecÅia de Ajutor Social Åi Medical a FederaÅiei
ComunitÄÅilor EvreieÅti din RomÃnia.
www.varstapatru.blogspot.com
contact: Paul Dunca 0723288739

-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/