dilmana on Sat, 22 Feb 2014 18:50:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Use at Your Own Risk -ÃntÃlnire cu coordonatorii Interface Culture Lab - eveniment adresat studentilor


  
Interface
Culture Lab - Ãntre ArtÄ, Tehnologie Èi ÈtiinÈÄ 
ÃntÃlnire cu coordonatorii
Interface Culture Lab din Linz
7 Martie 2014, 11.00-14.00
Victoria Art Center, Calea
Victoriei 12 C, BucureÈti
Â
DacÄ ai un proiect creativ la
intersecÈia dintre artÄ, ÈtiinÈÄ Èi tehnologie vino sÄ-i cunoÈti pe cÃÈiva
dintre coordonatorii Interface Culture Lab din Linz:Âprof. dr. Christa
Sommerer, prof. Martin Kaltenbrunner,Âmag. art. Michaela Ortner Èi mag.
art. Reinhart Gupfinger.
Â
Cursurile programului de masterat Interface Culture Lab de
la Universitatea de ArtÄ Èi Design din Linz se situeazÄ la intersecÈia artei,
cercetÄrii ÈtiinÈifice Èi aplicate Èi designului, ÃncurajÃnd forme
experimentale de interacÈiune om-maÈinÄ, om-om Èi maÈinÄ-maÈinÄ. De la lansarea
din 2004 Èi pÃnÄ Ãn prezent, Ãn cadrul programului au fost dezvoltate
aproximativ 100 de proiecte interactive. Multe dintre acestea au fost
prezentate Ãn cadrul Ars Electronica, precum Èi Ãn alte expoziÈii
internaÈionale.
Â
ÃntÃlnirea se va concentra pe
prezentÄri de proiecte ale studenÈilor Èi discuÈii aplicate pornind de la
acestea. Proiectul prezentat poate fi Ãn orice stadiu de lucru, de la schiÈÄ la
final Èi poate lua orice formÄ de prezentare (online, documentare video,ppt,
fotografii, schiÈe, obiectul Ãn sine, etc). Scopul este acela de a schimba idei
Èi de a primi feedback de la specialiÈti Ãn arta interactivÄ, fÄrÄ presiunea
notelor sau a evaluÄrii.
Â
Pentru a-Èi prezenta proiectul,
scrie-ne pe adresa de email office@artvictoria.ro Èi vino la locaÈie pe 7 Martie la ora 10.00 pentru a ne asigura ÃmpreunÄ cÄ
totul funcÈioneazÄ. Dispunem de computer, proiector, sistem de sunet Èi acces
la internet. Èi bineÃnÈeles, cafea.
Â
Evenimentul face parte din Use at Your Own Risk, o
expoziÈie de artÄ interactivÄ Èi new media organizatÄ de asociaÈia AVmotional Èi Interface Culture Lab, care se va deschide
pe 6 Martie 2014, ora 19.00, la Victoria
Art Center. Victoria
Art Center este una din cele mai dinamice galerii de artÄ contemporanÄ din
RomÃnia, care promoveazÄ artiÈti emergenÈi Èi recunoscuÈi din RomÃnia Èi din strÄinÄtate.


 ORGANIZATORI:
AVmotional & Interface Culture Lab
PARTENERI: Kunstuniversitat Linz, Ars Electronica Center, Forumul Cultural
Austriac, Victoria Art Center, Muzeul NaÈional de ArtÄ ContemporanÄ, KOTKI
visuals, Instituto Cervantes, Centrul Ceh, Modulab, Zeppelin, Rembrandt Hotel
PARTNERI MEDIA: Digi 24, Digicult, RFI Romania, Ideas Lab, Inhale, Modernism,
Art Clue, Metropotam 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/