Mihai Zgondoiu on Mon, 17 Feb 2014 15:57:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj RECYCLE SPIRIT / Dan Visovan / Atelier 030202


RECYCLE
SPIRIT
Â
Dan
ViÈovan
(sculpturÄ-instalaÈie)
20
februarie â 11 martie 2014
Â
Coordonator Atelier 030202:ÂMihai
Zgondoiu
Comentator
de artÄ:Dan Mircea Cipariu
Â
Vernisaj: joi,Â20 februarie
2014, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ TC), str. SfÃnta Vineri nr. 11,
BucureÅti
http://www.atelier030202.blogspot.com
facebook
event:Âhttps://www.facebook.com/events/261167547391679/
Â
âTrÄim
Ãntr-o lume a formatelor Èi a reÈelelor. ConÈinutul este pe cale de a fi
sublimat sau chiar suprimat Ãn faÈa tehnicilor Èi procedurilor. Forma capÄtÄ
tot mai multÄ forÈÄ Èi expresie publicÄ Ãn relaÈia sa cu Fondul. E marea
tensiune resimÈitÄ de artiÈtii post-postmodernitÄÈii care sunt ÃmpinÈi sÄ facÄ
din meÈteÈug Èi trÄirea interioarÄ a Formei bun prilej pentru Concept ori
instalaÈie vizualÄ.
Sculptorul
Dan ViÈovan, resimte cu acuitate plasticÄ nevoia unui altfel de format, un
format imanent Ãn care sÄ locuiascÄ idei Èi germeni spirituali. Un recipient al
devenirii, Ãn care poÈi lega catene arhetipale, iniÈiatice Èi morale. Pariul
estetic pe care ni-l propune artistul este acela de a transforma un artefact
cultural Ãntr-un spaÈiu eliberat de materialitate, de ideologii, de
constrÃngeri, de o semanticÄ materialistÄ. Recursul la memoria vegetalÄ este
programatic. Materia vegetalÄ din timpuri imemoriale, cu care se realiza
Ãmpletituri pentru coÈuri, a fost ÃnlocuitÄ de fire de oÈel beton suprapuse.
Firele de oÈel beton nu cuprind decÃt ceea ce am putea noi spune lucrÃnd cu
imaginarul, cu spiritul, cu ideile. Cele trei sculpturi din fire de oÈel beton,
fire sudate Ãntre ele Èi Ãmpletite ingenios, cu dexteritate de orfevrier, sunt
cuprinse Ãntr-o instalaÈie vizualÄ unitarÄ stilistic, cu o construcÈie
conceptualizatÄ despre (non)limitele formatelor, un spaÈiu necanonic pentru a
recicla, din lumea de oÈel beton, Spiritul!
Proiectul sculptorului Dan ViÈovan
se situeazÄ convergent Èi proteic Ãntre discursul construcÈiei vizuale
arhetipale Èi discursul plastic formalizant din vremea lui homo videns. Ni se
oferÄ, astfel, o expoziÈie personalÄ cÄreia Ãi prevÄd Èi actualitate, Èi certe
valorizÄri!â Dan Mircea Cipariu
Â
Â
Dan ViÈovan (n. 1988, Baia Mare) este
Doctorand Ãn cadrul FacultÄÈii de Arte Èi Design din TimiÈoara. Este licenÈiat
Èi absolvent de master (2012) Ãn cadrul Departamentul de SculpturÄ, FAD
TimiÈoara. ParticipÄrile frecvente Ãn expoziÈii colective Èi simpozioane de
sculpturÄ completeazÄ preocupÄrile sale de atelier. Recycled Spirit este
prima expoziÈie personalÄ a artistului Ãn BucureÈti.
Â
Organizator:
ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul
de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro CulturArt
Sponsor:
Murfatlar RomÃnia SA
Parteneri
media:ÂAgentiadecarte.ro, Radio
RomÃnia Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, RevistaÂARTAÂModernism.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/