www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Claudio Garudo - Borderline and the self, 26 iunie 2013 - 1
Popescu Dan on Tue, 25 Jun 2013 16:24:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Claudio Garudo - Borderline and the self, 26 iunie 2013 - 18 iulie 2013, 19 hr - H'art gallery


For English scroll down
Â
âClÃudio Garrudo ÃÈi prezintÄ noua serie de lucrÄri denumitÄ Borderline, colecÈie axatÄ pe metafora funcÈionalÄ a artistului fotograf aflat Ãn continua explorare a unor situaÈii extreme ca nebunia Èi moartea, sau dezvoltarea unor identitÄÈi multiple, ce ÃncarneazÄ personalitÄÈi distincte.
Â
âBorderlineand the Selfâ, titlul expoziÈiei, ne trimite cÄtre ÃnÈelesuri de o naturÄ mai literalÄ: demarcare, hotar (border), dar Èi cÄtre ceva aflat Ãn afara sferei raÈionale, Ãn zone ale ambiguitÄÈii Èi incertitudinilor. Punctul central al meditaÈiei pe care o propune Garrudo este chiar linia invizibilÄ ce desparte raÈiunea de nebunie, ÃmpÄcarea de neliniÈte.
Tripticul-autoportret, realizat Ãn 2012. Este integrat Ãn seria âBorderlineâ Èi reprezintÄ mai multe faÈete ale âSineluiâ Ãntr-o experienÈÄ limitÄ.
 Ãn seria fotograficÄ expusÄ, ClÃudio Garrudo recurge la propriul corp ca obiect al scenei fotografiate Ãntr-o dublÄ confruntare. Pe de o parte avem de a face cu confruntarea pe care imaginea Ãn sine o induce privitorului. Cumva, provocaÈi de funcÈia reprezentativÄ a obiectului artistic, ne privim pe noi ÃnÈine Ãntr-un mod diferit, ca Ãntr-o stare de suspensie spaÈio-temporalÄ. Ne atinge, ne miÈcÄ Èi ne intrigÄ, realizÃnd o legÄturÄ aproape directÄ Ãntre un spaÈiu exterior Èi spaÈiul nostru cel mai intim. 
Èi Ãn aceasta poate consta poate una din provocÄrile lui ClÃudio Garrudo, de a deveni fiecare dintre noi subiecÈi Ãn descoperirea multitudinii de identitÄÈi pe care cu toÈii le cuprindem. Sau poate cÄ nu...discursul artistic este deschis unor interpretÄri cÃt de personale. Pe de cealaltÄ parte, fotografiindu-se pe sine creeazÄ premisele unei confruntÄri Ãntre artist Èi arta sa, Ãntre interiorul Èi exteriorul unei compoziÈii, cÄci la urma urmei autoportretizarea sau realizarea de reprezentÄri ale sinelui (o Ãntrebare ambiguÄ Ãn sine...), ClÃudio Garrudo devine un voyeur al propriei persoane, plasÃndu-se Ãn poziÈia Èi Ãn rÃndul observatorilor.
Ne aflÄm Ãn raza privirii celorlalÈi dar totodatÄ Ãn raza privirii noastre. AceastÄ serie de fotografii ne reveleazÄ o altÄ laturÄ a creaÈiei artistice a lui ClÃudio Garrudo, una mai existenÈialistÄ, mai densÄ, ce aminteÈte poemul lui MÃrio SÃ-Carneiro: âNu sunt nici eu dar nici vreun altul. Sunt ceea ce este Ãntre noi. StÃlp al podului indiferenÈei. Ce mÄ uneÈte de celÄlalt.â (Ana Matos)
Â
Â
ClÃudio Garrudo presents the "Borderline and the Self series", one of his recent work having has as metaphor the functioning named Borderline, where the photographer explores different extreme situations like death or insanity, and multiple identities, incarnating other personalities. However, borderline also refer us to other meanings of a more literal nature: border and demarcation, but also something that is uncertain or ambiguous. And in this way, Garrudo proposes a reflection about that thin line which separates sanity frominsanity, the quiet from disquiet.
The "Triptych Self Portrait", captured in 2012, is integrated in his previous "Borderline" series and represents several faces of the "self" in the borderline experience.
In the photography series presented at the exhibition, ClÃudio Garrudo resorts to his own body as âobjectâ of the photographed scene, in a double confrontation.ÂOn the one hand the confrontation that the picture per se raises in theobserver. Somehow, by recognizing the resemblance to the object of art, we look into ourselves in another way: there is as a time and space suspension. It intrigues us, touches us, and perturbs us in an (almost) direct circuit between the exterior and our most intimate refuge. And that, perhaps, may be one of the challenges of this work from ClÃudio Garrudo, where we may be his accomplices in the discovery of the several âselvesâ that each one of us encloses.
Or maybe notâ the ground is free, and the readings very personal. On the other hand, when photographing himself it occurs a confrontation between the artist and his art, between inside and outside of the composition, after all when taking self portraits or making self representations (a question itself ambiguousâ), ClÃudio Garrudo becomes voyeur of himself, putting himself at the same level as the observer. We see one another and ourselves. This series reveals us another side of ClÃudio Garrudoâs artistic work,
more existentialist, denser, recalling MÃrio SÃ-Carneiroâs poem: âIâm not me neither Iâm the other. Iâm something inbetween.
Pillar of the bridge of boredom. That goes from me to the other.â (Ana Matos)

HâART GALLERY
Str. C.A. Rosetti, nr. 25, et 5, Bucharest, Romania
t. +40 021 310 83 39
m. +40722248744
www.hartgallery.ro
Â
http://psihopompex.blogspot.com
Â
With Âthe help of: 
ÂGaleria das SalgadeirasÂÂÂÂÂÂÂhttp://www.salgadeiras.com/SiteSOL/Home.aspx 
Epson 
CamÃes - Instituto da CooperaÃÃo e da LÃngua, I. P.ÂÂÂÂ
Â
Institutul Cultural Roman â Lisabona Â
Â
https://www.facebook.com/events/327532487377531/ 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/