Ion Bogdan Lefter on Mon, 1 Apr 2013 15:51:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre jazz si Gala Premiilor de Jazz 2013 la "Cafeneaua critica", miercuri 3 aprilie 2013


Pentru informare:Gala
Premiilor de Jazz 2013 Åi starea jazzului romÃnesc de azi
(la Club A,
miercuri 3 aprilie 2013)

Miercuri 3 aprilie, Cafeneaua criticÄ propune o discuÅie despre jazzul romÃnesc, Ãn
avanpremiera celei de-a X-a ediÅii a Galei Premiilor de Jazz, care va avea loc
duminicÄ 7 aprilie 2013. OrganizatÄ de FundaÅia MUZZA, condusÄ de muzicologul
Åi promotorul de jazz Alexandru Èipa, ediÅia
2013 a Galei va premia cele mai importante realizÄri ale domeniului din
2012 (vezi www.fundatiamuzza.ro). La Cafeneaua criticÄse va discuta despre nominalizÄrile Galei Åi
despre starea jazzului romÃnesc de azi.
InvitaÅi: muzicienii Adrian Enescu
(cÄruia la Gala
Premiilor de Jazz i se va decerna
Premiul de excelenÅÄ), Nicolas Simion Èi Mircea Tiberian (nominalizaÅi la
Premiile Galei), regizorul Lucian Sabados (preÅedinte al Clubului Åi al
Festivalului de jazz de la PloieÅti, nominalizat la Premiile Galei), jurnalista
Èi promotoarea de jazz Anca Romeci (prezentatoarea Galei), precum Åi Alexandru
Èipa (organizatorul principal al Galei).
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Ãnaintea discuÅiei de la Cafeneaua criticÄ, FundaÅia MUZZA
organizeazÄ, Ãn aceeaÅi locaÅie, o conferinÅÄ de presÄ despre ediÅia 2013 a Galei Premiilor de Jazz.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A*.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 3 aprilie 2013, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn RostÃs (despre sociologia intelectualilor)
(ediÈia a 86-a); Corin Braga (ediÈia a 87-a); Mircea Tiberian, ÃnsoÅit de Diana Miron, Sian Brie, Michael Acker, David
Szederjessi (ediÈia a 88-a); Nicolae
Prelipceanu (ediÈia a 89-a); Florica
Ichim, Viorica-Rozalia Matei, Oana BorÈ, Andreea Dumitru, Daria Dimiu, Ion
Cazaban, Camil Petrescu jr., Claudia Dimiu, Adrian Mihalache, Nicolae
Havriliuc, Adrian Popovici, Oana Medrea, Tudor Costin SicomaÅ, Ruxandra Åtefan,
Irina Zlotea (ediÈia a 90-a); Constantin AbÄluÅÄ, Nicolae Prelipceanu,
Magda CÃrneci, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, Claudiu Komartin (ediÈia a 91-a); Åerban FoarÅÄ, Romelo Pervolovici, Petru
Lucaci (ediÈia a 92-a); Mihaela Miroiu, Oana
BaluÅÄ, Olivia NiÅiÅ, Teodorina Mihai, Ramona PÄunescu, Diana Elena
Neaga, Andreea Molocea, Carmen Acsinte,
Marilena Preda SÃnc, Valeriu Åchiau, Patricia Teodorescu, Ion Alexandru Radu,
Gabriel Andreescu (Cum stÄm cu
feminismul/studiile de gen) (ediÈia a 93-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/