Ion Bogdan Lefter on Tue, 26 Mar 2013 17:14:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre feminism si arta feminista la "Cafeneaua critica", joi 28 martie 2013


Pentru informare:


Cum stÄm cu
feminismul/studiile de gen â Ãntr-o discuÅie la Cafeneaua criticÄ
(la Club A,
joi28 martie 2013)

Joi 28 martie, Cafeneaua
criticÄ propune o discuÅie despre Cum stÄm cu
feminismul/studiile de gen, Ãn RomÃnia anului de graÅie 2013.

NoutÄÅi Ãn materie:
â secÅiunea despre Feminism din volumul Ideologii politice actuale.
SemnificaÅii, evoluÅii Åi impact, coordonat de Mihaela Miroiu (Editura
Polirom, 2012);
â EvoluÅii politice
ale maternitÄÅii: perspective feministe de Ramona PÄunescu ÈiGen Åi cetÄÅenie Ãn RomÃnia de Diana
Elena Neaga, apÄrute Ãn ColecÅia âStudii de genâ (la aceeaÅi editurÄ, 2012,
2013, dupÄ patru ani Ãn care colecÈia n-a mai fost alimentatÄ);
â finalizarea proiectuluiFemeile spun nu publicitÄÅii
ofensatoare!, derulat de Centrul de Dezvoltare
CurricularÄ Åi Studii de Gen FILIA, concretizat Ãn Âvolumele Catalogul reclamelor ofensatoareÅiFemeile spun nu publicitÄÅii ofensatoare, semnat de Oana BaluÅÄ,
Alice Iancu, Andreea Molocea (2013);
â Momentum,
expoziÅie de artÄ feministÄ, cu participarea artistelor/artiÅtilor Carmen Acsinte, Matei Bejenaru, Simona Dobrescu,
Mario Ionescu, Dan PierÅinaru, Renee Renard, Marilena Preda SÃnc, Valeriu
Åchiau, Patricia Teodorescu (Galeria Aiurart, 14-30 martie 2013; curatoare:
Olivia NiÅiÅ; coordonatoare Oana BÄluÅÄ Åi Olivia NiÅiÅ).

Invitate/invitaÅi: toate cele Åi toÅi cei numiÅi mai sus!
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 28 martie 2013, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn RostÃs (despre sociologia intelectualilor)
(ediÈia a 86-a); Corin Braga (ediÈia a 87-a); Mircea Tiberian, ÃnsoÅit de Diana Miron, Sian Brie, Michael Acker, David
Szederjessi (ediÈia a 88-a); Nicolae
Prelipceanu (ediÈia a 89-a); Florica
Ichim, Viorica-Rozalia Matei, Oana BorÈ, Andreea Dumitru, Daria Dimiu, Ion
Cazaban, Camil Petrescu jr., Claudia Dimiu, Adrian Mihalache, Nicolae
Havriliuc, Adrian Popovici, Oana Medrea, Tudor Costin SicomaÅ, Ruxandra Åtefan,
Irina Zlotea (ediÈia a 90-a); Constantin AbÄluÅÄ, Nicolae Prelipceanu,
Magda CÃrneci, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, Claudiu Komartin (ediÈia a 91-a); Åerban FoarÅÄ, Romelo Pervolovici, Petru
Lucaci (ediÈia a 92-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/