META Cultural Foundation on Mon, 11 Mar 2013 13:23:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Invitation - a digital-textual-visual event


Invitation - a digital-textual-visual event
foarÅÄ-pervolovici-lefter/polidigitations-2013
------------------------------------------------------------
http://us5.campaign-archive2.com/?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=39578c65e7&e=a111d127eb


** POLIDIGITATIONS
------------------------------------------------------------


foarÅÄ-pervolovici-lefter/polidigitations-2013

Generated by a dialogue between a writer and a visual artist stimulated by a critic, the POLIDIGITATIONS project has crossed two stages so far: publication in a cultural review and then in a book âfor kids and refined grown-upsâ, The Deeds of Little Finger and of Others like Him. As an open experiment â a âwork in progressâ â the project goes on with a digital-textual-visual event, an exhibition and not quite/not only: POLIDIGITATIONS at Victoria Art Center.
In brief: from a Little Finger in a (tricky) story to a real (poli)digital adventure!

Scene I: The Deeds of Little Finger and of Others like Him, a poem by Åerban FoarÅÄ
Scene II: Digitation, a virtual photonarrative by Romelo Pervolovici
Scene III: Glosses by Åerban FoarÅÄ
Scene IV: Polidigitation by Romelo Pervolovici
Scene V: The Deeds of Little Finger..., a volume by FoarÅÄ-Pervolovici (Paralela 45 Publishing House, 2007)
Scene VI: Polidigitations â a digital-textual-visual event at Victoria Art Center
La Ãnceput a fost un poem âpentru copii Åi rafinaÅiâ al lui Åerban F. MinunÄÅie Ãn stilul casei:

IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el.
Apoi I. Bogdan L. i-a propus lui Romelo P. sÄ-l âilustrezeâ, dar nu âca pentru copiiâ,
ci âca pentru rafinaÅiâ: sÄ-l ÃnsoÅeascÄ vizual.
Atunci Romelo P. a compus o ânaraÅiune fotovirtualÄâ cu degete, mÃini Åi mÄnuÅi:
lumea ca âmanualitateâ. Experiment serial, lucrat Åi prelucrat computeristic. Joc vizual,
deopotrivÄ amuzant Åi neliniÅtitor. Cu cÃteva prime ieÅiri spre pamfletul politic: doar
policele (âdegetul mareâ) ÃnseamnÄ forÅÄ Åi aduce a âpoliÅieâ (Ãn alte limbi se scrie chiar
aÅa: âpoliceâ!).
DupÄ care I. Bogdan L. i-a propus lui Åerban F. sÄ comenteze imaginile Ãn versuri. Zis Åi fÄcut: glose ale poetului la lucrarea artistului vizual.
Iar Romelo P. Åi-a continuat experimentele âdigitaleâ: degete manevrate pe ecranul
computerului, âdegete digitaleâ, âdegete digitalizateâ, lumea ca âmanualitateâ
multiplicatÄ âdigitalâ; policele ca simbol al forÈei âpoliÅieneÅtiâ, al puterii politice
Åi de toate felurile, dar Åi al obtuzitÄÅii, al prostiei, al uniformizÄrii; degete Ãn loc de
capete, capete substituite de reducÅia grotescÄ a mÃinilor, âmanipulateâ; âmanipulareâ
generalizatÄ. SatirÄ dezlÄnÅuitÄ.
Din toate astea a ieÅit la un moment dat o carte.
Dar Romelo P. nu s-a oprit, Åi-a dus tot mai departe âpolidigitaÅiileâ, âpolidigitalizÄrileâ:
o lume âpolicizatÄâ (de la degetul-âpoliceâ), âpolitizatÄâ, âpoliÅistizatÄâ (de la âpolice-
poliÅieâ): grotesc lÄÅit, ironie enormÄ.
Åi s-a pus de-un eveniment digitalo-textualo-vizual, expoziÅie Åi nu prea/nu doar:
POLIDIGITAÅII la Victoria Art Center. Un experiment care duce proiectul Ãnainte, o
treaptÄ Ãn plus, o etapÄ a unei âwork in progressâ.
Nici textul nu mai e acelaÅi: Åerban F., âperfecÅionistâ autodeclarat, a simÅit nevoia sÄ-l
mai âpileascÄâ pe ici, pe colo, prin cÃteva secvenÅe.
Poemul poate fi citit (âprintatâ pe âimprimante digitaleâ) Åi auzit (Ãnregistrare
tot âdigitalÄâ, computerizatÄ, a vocii lui Åerban F.), cartea poate fi âvizitatÄâ, âpolidigitaÅiileâ se aratÄ Åi se ascund Ãntr-o cutie cu imagini, dar sÃnt Åi exhibate, se lÄÅesc la propriu, se Ãntind pe pereÅi, uriaÅe cÃt viaÅa, cÃt realitatea.
Lumea âdigitalÄâ, âdegetizatÄâ Åi âdigitalizatÄâ, âpolidegetizatÄâ Åi âpolidigitalizatÄâ â o
nebunie vizualÄ!
De la un DegeÅel de poveste (parÅivÄ) la un proiect de realitate â(poli)digitalÄâ, acum ajuns la etapa X (ics).
Proiect deschis, deci!

DegeÅel/digital/digitaÅie/POLIDIGITAÅII

Etapa a I-a: IsprÄvile lui DegeÅel Åi ale altora ca el, poem de Åerban FoarÅÄ
Etapa a II-a: DigitaÈie, fotonaraÅiune virtualÄ de Romelo Pervolovici
Etapa a III-a: Glose Ãn versuri de Åerban FoarÅÄ
Etapa a IV-a: PolidigitaÅie de Romelo Pervolovici
Etapa a V-a: IsprÄvile lui DegeÈel... â volum FoarÅÄ-Pervolovici (Editura Paralela 45, 2007)
Etapa a VI-a: PolidigitaÅii â eveniment digitalo-textualo-vizual la Victoria Art Center


META Cultural Foundation on Facebook (http://metacult.us5.list-manage.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=9bd10ebd4a&e=a111d127eb)
Join POLIDIGITATIONS on Facebook (http://metacult.us5.list-manage.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=171f761d10&e=a111d127eb)
www.metacult.ro


============================================================
Copyright  2013 META Cultural Foundation,
All rights reserved.
Our mailing address is:
META Cultural Foundation
61-63 Luigi Galvani str.
Bucharest 020361
Fundatia Culturala META
Str. Luiggi Galvani nr.61-63, sector 2, Bucuresti
tel.:

e-mail:
website:
Fundatia Culturala META
Str. Luiggi Galvani nr.61-63, sector 2, Bucuresti
tel.:

e-mail:
website:

** friend on Facebook (http://metacult.us5.list-manage.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=05c4e9b557&e=a111d127eb)
** forward to a friend (http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=39578c65e7&e=a111d127eb)
** +40 723.21.84.89 (tel:%2B40%20723.21.84.89)
** +40 722.38.12.43 (tel:%2B40%20722.38.12.43)
** metacult@gmail.com (mailto:metacult@gmail.com)
** www.metacult.ro (http://metacult.us5.list-manage.com/track/click?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=605012467b&e=a111d127eb)
** unsubscribe from this list (http://metacult.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=39578c65e7)
** update subscription preferences (http://metacult.us5.list-manage.com/profile?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb)

Sent to nettime-ro@nettime.org â why did I get this? (http://metacult.us5.list-manage.com/about?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=39578c65e7)
unsubscribe from this list (http://metacult.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb&c=39578c65e7) | update subscription preferences (http://metacult.us5.list-manage.com/profile?u=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&id=b4f06d48fc&e=a111d127eb)
META Cultural Foundation  61-63 Luigi Galvani str.  Bucharest 020361 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=15024aa22ae7f6d9e0bcd6cf6&afl=1
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/