Ion Bogdan Lefter on Thu, 7 Mar 2013 11:01:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre proiectul "Teatrul azi", chiar azi, la "Cafeneaua critica"!


Pentru reamintire:


Un proiect editorial pentru teatrul romÃnesc:
FundaÅia CulturalÄ âCamil Petrescuâ Åi Teatrul
azi/revistÄ Åi volume-supliment
(Cafeneaua
criticÄ, la Club A, joi7 martie 2013)

Ãn 1996, criticul de teatru Florica
Ichim ÃnregistreazÄ FundaÅia CulturalÄ âCamil Petrescuâ. Ãn 1998, aceeaÅi
Florica Ichim preia Teatrul azi, continuÃnd tradiÅia revistei Teatrul.
Ãn anul 2000, FundaÅia âCamil Petrescuâ lanseazÄ Åi un proiect editorial, cu
trei direcÅii de activitate: publicarea operei marelui scriitor; editarea revistei Teatrul azi; Åi publicarea unor volume de culturÄ teatralÄ, ca
suplimente ale revistei. Ãn anii scurÅi de atunci, revista a pÄstrat cadenÅa lunarÄ
(cu frecvente comasÄri Ãn numere duble sau triple) Åi au fost publicate zeci de
cÄrÅi de teatru Åi teatrologie, Ãn Åase serii: âDramaturgie clasicÄâ,
âDramaturgi de aziâ, âGaleria teatrului romÃnescâ, âEseuri, cronici, ÃnsemnÄri
teatraleâ, âMari regizori ai lumiiâ Åi âEu, tu, el... Åi Istoriaâ, plus seria
âCamil Petrescuâ. Cele mai recente apariÅii:Despre arta teatrului de
Edward Gordon Craig Èi Scena romÃneascÄ Åi expresionismul de Ion Cazaban
(ambele datate 2012).
Cafeneaua criticÄorganizeazÄ o discuÅie despre acest important proiect editorial, cu
participarea FloricÄi Ichim, a principalelor sale colaboratoare, Oana BorÈ Åi
Andreea Dumitru, Åi ele comentatoare Åi animatoare ale fenomenului teatral
romÃnesc, a lui Ion Cazaban, autorul recentului studiu asupra ecourilor
expresioniste pe scena romÃneascÄ, Åi a lui Camil Petrescu jr. Vor fi
prezentaÅi Åi cei mai tineri colaboratori ai revistei Teatrul azi.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 7 martie 2013, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn RostÃs (despre sociologia intelectualilor)
(ediÈia a 86-a); Corin Braga (ediÈia a 87-a); Mircea Tiberian, ÃnsoÅit de Diana Miron, Sian Brie, Michael Acker, David
Szederjessi (ediÈia a 88-a); Nicolae
Prelipceanu (ediÈia a 89-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/