Horea Avram on Tue, 5 Mar 2013 13:10:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Workshop Klaus Obermaier


Universitatea BabeÅ-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Teatru Åi Televiziune

Departamentul de Cinematografie Åi Media*Workshop Klaus Obermaier**âInteractivity in Performing Arts and Installationsâ**Miercuri, 6 martie 2013, ora 16:00*

Facultatea de Teatru Åi Televiziune, Sala Cinema (43)

Str. Mihai KogÇlniceanu nr. 4, Cluj-NapocaWorkshopul oferÇ participanÅilor oportunitatea de a cunoaÅte Åi discuta o
serie de inovaÈii radicale Ãn artele performative prezentate de unul dintre
cei mai importanÈi artiÅti media contemporani. Temele abordate vor fi
urmÄtoarele:

-Moduri de integrare ale diferitelor media

-Punctul de vedere al camerei, al coregrafului Åi cel al publicului

-Niveluri de interacÈiune: captareâcontrolâinteracÈiune/comunicare

-ConÈinut generat Ãn timp real

-Sistemul digital ca partener Ãn spectacol

-Controlul proiecÈiilor interactive
-Niveluri de participare a publicului Ãn artele spectacolului


*Klaus Obermaier* este un artist media, regizor Åi compozitor austriac.
LucreazÄ Ãn domenii diverse ca dansul, teatrul, muzica, artele media.
CreaÈia lui se remarcÄ prin viziunea artisticÄ radicalÄ Åi prin inovaÈiile
tehnice propuse, bucurÃndu-se de o largÄ apreciere din partea criticii Åi a
publicului. ModalitÄÈile sale inedite de lucru ÃmbinÄ limbajele mediatice
cu spectacolul Ãn timp real, desfiinÈÃnd astfel limitele clare dintre
realitate Åi lumea virtualÄ, dintre corp Åi imagine. http://www.exile.at[Intrarea este liberÇ // Workshopul va fi susÈinut Ãn limba englezÇ]
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/