ober on Wed, 13 Feb 2013 09:45:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: [oberlist] MD* EE-LAB: ACTIVÄRI URBANE â conferinÅÄ Åi discuÅii, 15.02.2013, ora 14:30
-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* EE-LAB: ACTIVÄRI URBANE â conferinÅÄ Åi discuÅii, 15.02.2013, ora 14:30
Date: 2013-02-11 03:46
From: Vladimir US <vladimir@oberliht.org.md>
To: oberlist@lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, art & cultural policies" <oberlist@lists.idash.org>

 [1]

EE-LAB: ACTIVÄRI URBANE â CONFERINÅÄ ÅI DISCUÅII

EVENIMENT ORGANIZAT DE ASOCIAÅIA OBERLIHT ÃN COLABORARE CU ASOCIAÈIA
ZEPPELIN, ARCHIS INTERVENTIONS, UTM / FACULTATEA URBANISM ÅI
ARHITECTURÄ ÈI SUSÈINUT DE FUNDAÈIA ERSTE
15 FEBRUARIE 2013, ORA 14:30
locaÅie: Universitatea TehnicÄ din Moldova, Facultatea Urbanism Èi
ArhitecturÄ, catedra ArhitecturÄ
bd. Dacia 39, blocul 9, et. 2, sala 212, ChiÅinÄu

imprimÄ afiÈul Ãn format PDF / print the poster [2]

DupÄ prÄbuÅirea regimurilor totalitare, oraÅul sud-est european a
devenit scena unei lupte Ãntre nenumÄrate interese private: schimbarea
socialÄ dramaticÄ de la obligaÅia de-a fi âtoÅi la felâ la
âfiecare pentru elâ este valabilÄ Åi pentru oraÅul
post-socialist.
Ãn ultimii ani au apÄrut Åi au devenit din ce Ãn ce mai puternice
reacÅiile la aceste evoluÅii. Ãn loc doar sÄ se plÃngÄ Åi sÄ
stea sÄ aÅtepte âcomenzi corecteâ, arhitecÅii, artiÅtii Åi
organizaÅiile societÄÅii civile Ãncep sÄ colaboreze Åi sÄ ofere
proiecte urbane independente, rÄspunsuri la situaÅii de interes public
Åi vital.
Poate Åi datoritÄ unei situaÅii Ãn acelaÅi timp tulburi, uneori
disperate dar Åi pline de energie Åi creativitate, activismul urban
din fostele ÅÄri socialiste devine unul dintre cele mai interesante
fenome arhitecturale la nivelul Europei.

 [3]

POLITICS OF ARCHITECTURE â ARCHIS INTERVENTIONS IN SOUTH EASTERN
EUROPE / POLITICI ALE ARHITECTURII â ARCHIS INTERVENTIONS ÃN EUROPA
DE SUD-EST (CONFERINÅÄ ÃN LIMBA ENGLEZÄ)
O prezentare despre rolul societÄÅii civile Åi al iniÅiativelor
informale Ãn transformarea urbanÄ din sud-estul Europei. ArhitecÅii
Åi urbaniÅtii devin iniÅiatori Åi mediatori, lucrÃnd atÃt cu
administraÅia cÃt Åi cu societate civilÄ.
Kai VÃckler (urbanist, critic Åi cercetÄtor, Berlin) va vorbi Åi
despre operaÅiile Ãn care sunt implicate Archis Interventions Åi
reÅeaua sa de partneri â de la regulamente urbane pentru Prishtina la
cercetÄri, expoziÅii Åi propuneri pentru oraÅe din fosta Iugoslavie,
Cipru, Albania, Bulgaria Åi RomÃnia.

ACTIVÄRI URBANE ÃN ROMÃNIA (ÃN LIMBA ROMÃNÄ)
Povestiri despre proiecte urbane independente din ultimii ani.
AcÅiunile selectate aici nu sunt comandate de cÄtre cineva, fiind Ãn
schimb bazate pe cooperare Åi pe rezolvarea unor nevoi esenÅiale. Sunt
Åi extrem de variate: de la amenajarea de spaÅii publice la centre de
artÄ independente, propuneri alternative la proiecte urbane
distructive, salvarea unor monumente, dar Åi regenerare
post-industrialÄ prin arhitecturÄ spectaculoasÄ Åi colaborarea cu
parteneri privaÅi.

Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Åtefan Ghenciulescu, arhitecÅi Åi
cercetÄtori (AsociaÅia Zeppelin), BucureÅti

 [4]

ARCHIS INTERVENTIONS, BERLIN
ONG cu caracter comunitar, provenit din organizaÅia Archis (cunoscutÄ
Åi pentru revista Volume). Rolul sÄu principal este acela de-a
sprijini oraÅele prin furnizarea de idei Åi concepte care sÄ ajute la
revitalizarea spaÅiului public Åi la reÃnnoirea Ãncrederii Ãn
dialogul public. Partenerii locali sunt cei care joacÄ rolul crucial
Ãn aceste procese Åi ajung Ãn final sÄ le implementeze. Rolul primar
al Archis Interventions este cel de-a facilita aceste acÅiuni Åi de-a
le comunica pe plan internaÅional prin expoziÅii, cÄrÅi etc. Kai
VÃckler, Ãn prezent profesor la Universitatea de Arte Åi Design din
Offenbach, Germania, conduce organizaÅia Åi este director de programe
pentru Europa de Sud-Est.

www.seenetwork.org [5]
www.archis.org [6]

ASOCIAÅIA ZEPPELIN, BUCUREÅTI
ONG ce deruleazÄ proiecte de cercetare Ãn arhitecturÄ, urbanism, alte
industrii creative; organizeazÄ conferinÅe, seminarii, ateliere,
expoziÅii de arhitecturÄ, concursuri profesionale. AsociaÅia publicÄ
revista de arhitecturÄ Zeppelin, dar Åi cÄrÅi de arhitecturÄ Åi
urbanism. Fondatorii sÄi, Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Åtefan
Ghenciulescu, realizeazÄ proiecte de spaÅii publice Åi pavilioane
expoziÅionale ce obÅin premii â printre altele, un loc Ãn finala
concursului âEuropean Public Space of the Year 2011â, cu programul
âMagic Blocksâ sau locul I la concursul pentru pavilionul RomÃniei
la Bienala de ArhitecturÄ de la VeneÅia.

www.e-zeppelin.ro [7]

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [8]
http://plic.oberliht.com [9]
http://chisineu.wordpress.com [10]
http://bucuresti68.wordpress.com [11]
http://www.facebook.com/Oberliht [12]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [13]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [14]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md [15]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [16]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chisineu.files.wordpress.com/2013/02/2_web.jpg
[2] http://chisineu.files.wordpress.com/2013/02/activari_urbane.pdf
[3] http://chisineu.files.wordpress.com/2013/02/5_web.jpg
[4] http://chisineu.files.wordpress.com/2013/02/6_web.jpg
[5] http://www.seenetwork.org/
[6] http://www.archis.org/
[7] http://www.e-zeppelin.ro/
[8] http://chiosc.oberliht.com
[9] http://plic.oberliht.com
[10] http://chisineu.wordpress.com
[11] http://bucuresti68.wordpress.com
[12] http://www.facebook.com/Oberliht
[13] http://www.eurocult.org
[14] http://oberliht.com
[15] mailto:vladimir@oberliht.org.md
[16] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

--
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/