Ion Bogdan Lefter on Tue, 12 Feb 2013 10:30:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Corin Braga la "Cafeneaua critica", miercuri 13 februarie 2013


Pentru informare:


Corin Braga la
Cafeneaua criticÄ
(Club A, miercuri13 februarie 2013)

Prozator Åi eseist, teoretician
al literaturii, profesor de literaturÄ comparatÄ la Universitatea
âBabeÅ-Bolyaiâ din Cluj, actualmente decan al FacultÄÅii de Litere, Corin Braga este una
dintre cele mai proeminente Åi mai eferverscente personalitÄÅi ale lumii
noastre scriitoriceÅti de azi. Preocupat de lumea fantasmelor Åi a viselor,
transpusÄ Ãn âjurnalul de viseâ din Oniria (1999) Åi Ãn romanele Claustrofobul (1992), Hidra (1996) Åi Luiza Textoris (2012), fondator Åi
director al Centrului de Cercetare a Imaginarului âPhantasmaâ de la Literele
clujene, autor al unor studii consacrate âarhetipurilorâ, âanarhetipurilorâ
(concept propriu) Åi âpsihobiografiilorâ, publicate Ãn 10 studii de arhetipologie (1999), De la arhetip la anarhetip (2006), Concepte Èi metode Ãn
cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma (2007, coordonator de
ediÈie) Èi Psihobiografii (2011), Corin Braga s-a afirmat Ãn ultimii
ani Åi ca autor de studii de culturÄ comparatÄ scrise Ãn limba francezÄ Åi
publicate Ãn FranÅa: Le paradis interdit au Moyen Ãge. La quÃte
manquÃe de lâÃden oriental (LâHarmattan, 2004), La quÃte manquÃe de lâAvalon
occidentale. Le Paradis interdit au Moyen Ãge â 2 (LâHarmattan, 2006), Du
paradis perdu à lâantiutopie aux XVIe-XVIIIe siÃcles (Classiques Garnier, 2010), Les antiutopies classiques (Classiques
Garnier, 2012).
Miercuri 13 februarie, Cafeneaua criticÄ propune o discuÅie cu Corin Braga cu pornire de
la cÄrÈile sale cele mai recente, romanul Luiza
Textoris Åi studiul despre antiutopiile clasice.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a UniversitÄÅii
BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua criticÄ a fost
gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A Åi Club Control. De la debutul âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua
criticÄ a revenit la Club A Åi se desfÄÅoarÄ, Ãn luna februarie 2013,
miercurea seara (urmÃnd ca, din luna martie, sÄ revinÄ la programÄrile
obiÅnuite, Ãn zilele de joi)*.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 13 februarie 2013, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________
Â
* InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu
Pervolovici), Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi
curatori ai ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti) (ediÅia a 75-a);
Adina Berciu-DrÄghicescu, Cristian Dumitru, CÄtÄlin ÅÃrlea, Georgiana Vlahbei,
Daniel Nancu (despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni) (ediÅia a 76-a); Alice
Georgescu, Andreea Dumitru, Cristiana GavrilÄ, Doina Papp, Vera Molea, Anca
Mocanu, Mircea Florian, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, Andreia BÃrsan, Vlad
Arghir (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru, ediÅia 2012, artiÅti
participanÅi la festival, critici de teatru, jurnaliÅti) (ediÅia a 77-a); Åtefan
CÃlÅia (ediÅia a 78-a); Werner Kremm, William Totok, Gerhardt Csejka, Georg
Herbstritt, Ion Pop, Virgil Mihaiu, Sorin Antohi, Cosmin Dragoste, Emanuel
Ulubeanu, Ãn cadrul colocviului Aktionsgruppe
Banat/ Grupul de acÅiune Banat dupÄ 40 de ani, organizat de Muzeul NaÅional
al Literaturii RomÃne, 19-20 noiembrie 2012) (ediÅia a 79-a); Gheorghe Iova
(ediÈia a 80-a); Matei CÃlÅia, Irina Cios, Ioan-Mihai Cochinescu, CÄlin Dan, Daniel
Djamo, Claude Karnoouh, Aurora KirÃly, Iosif KirÃly, Petru Lucaci, Lucian
Muntean, Maria Rus-Bojan, Roxana Trestioreanu (despre fotografie) (ediÈia a
81-a); George Ardeleanu, Luigi Bambulea, Magda CÃrneci, Claude Karnoouh, Ion
MureÈan, Vasile MureÅan-Murivale, Vasile Tolan, Gavril ÅÄrmure (evocare N.
Steinhardt) (ediÈia a 82-a); Ciprian Ciuclea, Olivia
NiÅiÅ, Andreea Micu, ValeriuÅchiau, Adrian GuÅÄ, Cosmina Chituc, Jan Eugen
(organizatori Åi expozanÅi), Liliana BarboricÄ, CÄtÄlin Burcea, Magda CÃrneci, Gabriel
Kelemen, Petru Lucaci (artiÅti, critici de artÄ) (despre ediÅia a 5-a a Bienalei InternaÅionale de
GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÈia a 83-a); Magda CÃrneci (ediÈia a 84-a); Gabriel
Andreescu (ediÈia a 85-a); Mihai Dinu Gheorghiu, Camelia CrÄciun, ZoltÃn RostÃs (despre sociologia intelectualilor)
(ediÈia a 86-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/