Valentina Iancu on Sat, 27 Oct 2012 09:40:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Castigatorii concursului de lucrari Turnul de Apă din Pantelimon!


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la: Make a Point <point@makeapoint.ro>
Data: 26 octombrie 2012, 16:02
Subiect: Castigatorii concursului de lucrari Turnul de ApÄ din Pantelimon!
CÄtre: mvalentinaiancu@gmail.com


**
   Castigatorii concursului de lucrari Turnul de ApÄ din Pantelimon!
 Is this email not displaying correctly?
View it in your
browser<http://us4.campaign-archive2.com/?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=2e114a7ddf&e=fd52714b58>.

   [image: http://makeapoint.ro/]<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=f60a369ff4&e=fd52714b58>
     CaÈtigÄtorii concursului de lucrÄri Turnul de ApÄ din Pantelimon!
[image: Turnul de Apa Pantelimon - Castigatori
concurs]<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=1596d5f64a&e=fd52714b58>
*.*
"Perdeaua verde" a cÃÈtigat concursul Make a Point!
 Ãn urma votului popular, exprimat de bucureÈteni Ãn perioada 7-25
octombrie pe site-ul Make a Point, dar Èi Ãn urnele mobile, âPerdeaua
verdeâ este proiectul cÃÈtigÄtor al concursului pentru Turnul de apÄ Èi
artÄ. Lucrarea propusÄ de Daniel Georges a Ãntrunit 22, 42% din voturi.
 Pe locul doi s-a situat lucrarea âJoyâ, propusÄ de Lelia Spineanu, cu
13,85% din voturi, iar pe locul 3 lucrarea âÃnsetaÈiiâ, propusÄ de Laura
Dumitrescu, cu 13,06% din voturi. Ordinea Ãn care s-au clasat celelalte
lucrÄri Ãn preferinÈele votanÈilor poate fi vÄzutÄ pe site-ul Make a Point (
http://www.makeapoint.ro/point/voteaza-turnul-de-apa.php<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=4a949329ad&e=fd52714b58>
).
 O menÈiune specialÄ din partea Make a Point a cÃÈtigat lucrarea âAfarÄâ,
de Evelin Bundur, lucrare pe care noi am apreciat-o foarte mult, chiar dacÄ
nu a Ãntrunit votul popular.

 Cei mai tineri votanÈi au fost liceenii din cartier, care ne-au vizitat Ãn
fiecare joi, ca sÄ vadÄ turnul âpe viuâ sau sÄ participe la evenimentele
Make a Joi. S-au arÄtat interesaÈi Èi copiii hipo-acuzici de la âLiceul
Tehnologic Special nr. 3â care, deÈi nu puteau auzi, au vrut sÄ Ètie despre
ce e vorba Ãn fiecare lucrare, cum funcÈioneazÄ un turn de apÄ, Èi au
mulÈumit la final pentru cÄ i-am chemat Ãn vizitÄ, cu un zÃmbet larg Èi cu
mÃna dreaptÄ sub bÄrbie.

VÄ mulÈumim tuturor, participanÈi la concurs Èi votanÈi, Èi vÄ aÈteptÄm sÄ
ne fiÈi alÄturi Èi Ãn continuare. Proiectul cÃÈtigÄtor urmeazÄ sÄ fie
pictat pe turn, iar inaugurarea lucrÄrii Èi a scÄrii din jurul turnului va
avea loc Ãn noaptea de Revelion.

 PÃnÄ atunci vÄ mai aÈteptÄm la Make a Point unde *pÃnÄ pe 25
noiembrie*puteÈi vedea Ãn fiecare week-end expoziÈia
*âPRO.urban: ExistÄ viaÈÄ culturalÄ Ãn afara zonei centrale a oraÈului?â*
(deschisÄ vizitÄrii Ãntre orele *17.00 - 20.00 SÃmbÄtÄ - DuminicÄ*).
Prin acest proiect oferim noi perspective asupra utilizÄrii Ãn scop
cultural a spaÅiilor publice din BucureÅti.
ExpoziÈia este rezultatul analizei realizate de Centrul de Cercetare Åi
ConsultanÅÄ Ãn Domeniul Culturii, care a lansat Èi un DVD cu
acelaÈi conÈinut.

 ***

 *Despre cÃÈtigÄtor*

 Daniel Georges este arhitect, jumÄtate romÃn, jumÄtate libanez, are 35 de
ani Èi ÃÈi Ãmparte viaÈa Ãntre BucureÈti, Beirut, munca lui la studioul de
arhitecturÄ pe care l-a deschis Ãn 2006 Èi cÄrÈile pentru copii pe care le
scrie Èi ilustreazÄ prin desene.
 (http://www.minus5architects.com/<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=d9d9c0604b&e=fd52714b58>
 Èi http://www.coroflot.com/dani_georges/Published-Picture-Books<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=69dc831688&e=fd52714b58>
)

 *Despre Make a Point Èi proiectul Turnul de apÄ Èi artÄ*

 Turnul de ApÄ al PostÄvÄriei RomÃne, o construcÈie ridicatÄ Ãn anii de
glorie Èi industrializare ai comunismului, va constitui un reper pentru
cartierul Pantelimon, ÃncepÃnd din decembrie 2012. Ãn jurul turnului va fi
montatÄ o scarÄ Ãn spiralÄ, care
 va facilita accesul vizitatorilor la o panoramÄ a oraÈului de la 30 de
metri ÃnÄlÈime, iar bazinul din vÃrful turnului va fi pictat Ãn urma
concursului de proiecte, jurizat chiar de locuitorii cartierului.
 Inaugurarea oficialÄ a noului turn de apÄ Èi artÄ va avea loc Ãn noaptea
de Revelion dintre anii 2012-2013.
Proiectul este realizat cu sprijinul ING Bank RomÃnia.

 *Make a Point* este o AsociaÈie culturalÄ ÃnfiinÈatÄ Ãn anul 2009 de cÄtre
trei oameni de artÄ: criticul de film Viorica Bucur, regizorul de film
documentar MÄdÄlina RoÈca Èi artistul visual Alma Cazacu.
 AsociaÈia organizeazÄ expoziÈii, spectacole, proiecÈii de film,
workshopuri Èi este un spaÈiu dedicat expunerii de lucrÄri Èi mesaje ale
creatorilor contemporani Ãntr-un loc aparent inaccesibil artei: o fostÄ
halÄ a PostÄvÄriei RomÃne. Anul acesta, Make a Point a cÃÈtigat Premiul al
II-lea pentru CulturÄ la Gala SocietÄÈii Civile.

 Pentru detalii vÄ rugÄm contactaÈi pe MÄdÄlina RoÈca, madi@makeapoint.ro, Alma
Cazacu, alma@makeapoint.ro, telefon 0722.731.400 sau Dollores
Benezic, telefon 0744.353.286.

Imagini din comunicat
http://dl.transfer.ro/CastigatoriTAP-transfer_ro-26oct-1b197b.rar
     friend on
Facebook<http://makeapoint.us4.list-manage.com/track/click?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=623c80075f&e=fd52714b58>|
forward
to a friend<http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=2e114a7ddf&e=fd52714b58>

 *Copyright  2012 Make a Point, All rights reserved.*
*Our mailing address is:*
point@makeapoint.ro
   unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=2e114a7ddf>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage2.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
  Sent to mvalentinaiancu@gmail.com â *why did I get
this?*<http://makeapoint.us4.list-manage.com/about?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=2e114a7ddf>
unsubscribe from this
list<http://makeapoint.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58&c=2e114a7ddf>|
update
subscription preferences<http://makeapoint.us4.list-manage2.com/profile?u=8525b33d589aabfa4017bc06d&id=0f190839fc&e=fd52714b58>
Make a Point  Sos. Morarilor nr. 1  Postavaria Romana, sector 2 Â
Bucharest 0 [image: Email Marketing Powered by
MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8525b33d589aabfa4017bc06d&afl=1>
-- 
Valentina Iancu
http://mvalentinaiancu.wordpress.com/

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/