Mihai Zgondoiu on Wed, 24 Oct 2012 09:03:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] REMINDER Vernisaj "rupTrup" Bogdan RaÈa & Mihai Zgondoiu / 24.10.2012 - Muzeul de ArtÄ TimiÅoara


rupTrup / break Body

Bogdan RaÈa & Mihai Zgondoiu
24 octombrie - 24 noiembrie 2012
Vernisaj: miercuri 24 octombrie 2012, ora 18.00, Muzeul de ArtÄ TimiÅoara

Â
rupTrup / break Body


"SpaÅiu al alienÄrii ori al eliberÄrii de sine, trupul devine pentru doi dintre cei mai importanÅi tineri artiÅti vizuali de la noi, Bogdan RaÅa Åi Mihai Zgondoiu, loc de cercetare, alchimie a unor timpuri postmoderne ÅiÂcunoaÅtere egoticÄ. Ãn fond, ni se propuneÂo operÄ deschisÄÂprivirii Ãn Interior, acolo unde e Åi Ãntunericul, Åi abisul, Åi germenele de luminÄ. Dincolo de execuÅia stilisticÄ sigurÄ Åi care asimileazÄ canonul Åi anticanonul, rÄmÃne bucuria de a descoperi ÃnÂcorpusculul unei forme unda CreaÅiei Åi metafizica unei priviri Ãn care se plimbÄ, vÄzutÄ ori nevÄzutÄ de nimeni, Particula lui Dumnezeu!"
âSpace of alienation or of self liberation, the body becomes, for two of the most important visual artists in Romania, Bogdan Rata and Mihai Zgondoiu, a place of research, alchemy of post-modern times and self knowledge. We are faced with a creation that takes a look at the Inside, where the dark, the abyss and the seed of light exist. Beyond the stylistic execution that assimilates both the canon and anti-canon, it remains the joy of discovering in the corpuscle of a form the wave of Creation and the metaphysics of a look in which it is walking, seen or unseen, the Particle of God.âÂDan Mircea Cipariu,ÂÂscriitor & comentator de artÄ /Âwriter and art commentator


"Bogdan RaÅa Åi Mihai Zgondoiu nu sunt doar doi artiÅti tineri, ci Åi doi bÄrbaÅi tineri pentru care trupul este un univers extrem de ofertant. Åi, ca orice univers, el pare infinit Åi este plin de surprize, tentaÅii, necunoscute, bucurii, angoase, metamorfoze. Iar ei nu se mulÅumesc sÄ-l exploreze... epidermatic, adicÄ nu rÄmÃn doar bÄrbaÅi, ci Ãl sondeazÄ cu instrumentele artei vizuale. Ãl... rup Åi cÄlÄtoresc prin el. O parte din ce au descoperit ei se poate vedea. Åi se poate explora mai departe!"ÂÂâBogdan RaÅa and Mihai Zgondoiu are not just two young artists but two young men for which the body is an extremely plentifull universe. And, like any other universe, it seems infinite and full of surprises, temptations, mysteries, joys, anguishes, metamorphoses. And they are not satisfied with just exploring it...at an epidermic level, meaning they dont remain just men but they fathom it with the instruments of visual art.
 They..tear it and they travel inside it. A part from what they discovered can be seen. And can be explored beyond!âÂRobert Èerban,Â
writer and art critic /Âscriitor & critic de artÄ
ÂOrganizator: Muzeul de ArtÄ TimiÅoara

Parteneri:Facultatea de Arte Åi Design TimiÅoara, Brumar, VOX Filemaker Solutions

Parteneri
media: Ora de TimiÅ, Agentiadecarte.ro, Modernism.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/