Ion Bogdan Lefter on Mon, 22 Oct 2012 15:02:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Joi - Despre aromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni la "Cafeneaua criticÄ"


Pentru informare:


Despre aromÃni,
meglenoromÃni, istroromÃni la Cafeneaua criticÄ
(Club A, joi
25 octombrie 2012)

Cu pornire de la un masiv volum, recent-apÄrut, intitulat AromÃni, meglenoromÃni, istroromÃni.
Aspecte identitare Åi culturale, realizat sub coordonarea Adinei
Berciu-DrÄghicescu Åi publicat la Editura UniversitÄÅii din BucureÅti, sub
egida Institutului âEudoxiu Hurmuzachiâ pentru RomÃnii de Pretutindeni al
Ministerului Afacerilor Externe, Cafeneaua
criticÄ propune o discuÅie despre ramurile romanitÄÅii rÄsÄritene.
ParticipÄ: prof. dr. Adina Berciu-DrÄghicescu
(Universitatea din BucureÅti), Cristian Dumitru (director al Institutului
âEudoxiu Hurmuzachiâ pentru RomÃnii de Pretutindeni), Georgiana Vlahbei Åi
Daniel Nancu (coordonatori ai proiectului Avdhela â Biblioteca Culturii
AromÃne), Iulia WisoÅenschi (cercetÄtoare la Institutul de
Etnografie Åi Folclor âConstantin BrÄiloiuâ), alÅi cercetÄtori,
reprezentanÅi ai comunitÄÅilor respective etc.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ joia seara (uneori miercuri)*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 25 octombrie 2012, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2012-2013 a Cafenelei critice: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a);grupul 2Meta+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu Pervolovici),
Adrian GuÅÄ, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian (organizatori Åi curatori ai
ediÅiei a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/