Ion Bogdan Lefter on Mon, 15 Oct 2012 14:26:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Joi: Despre Bienala Tinerilor Artisti la "Cafeneaua critica"


Pentru informare:


Bienala
Tinerilor ArtiÅti se desfÄÅoarÄ Åi se prezintÄ (Åi) la Cafeneaua criticÄ!
(Club A, joi
18 octombrie 2012)

EdiÅia a V-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti, unul dintre cele mai importante evenimente
ale artelor vizuale internaÅionale ale perioadei, propune un proiect novator,
foarte âtrendyâ, o posibilÄ premierÄ
mondialÄ: sub titlul Overlapping Biennial, publicul va avea acces
la o mare expoziÅie âpostatÄâ Ãn
Internet, pe un site special, la care
se ajunge prin scanarea cu telefonul mobil sau cu tableta sau cu PDA-ul
aunor coduri QR (Quick Response Codes/QR
codes) risipite prin BucureÅti. FundaÅia CulturalÄ META,organizatoarea tradiÅionalÄ a Bienalei, prezintÄ evenimentul ca pe unul âvirtualâ, de artÄ âcontextualÄâ,
de âinteracÅiuneâ a publicului cu arta*. ProgramatÄ Ãn perioada 11 octombrie-11
noiembrie 2012, ediÅia a V-a a Bienalei
Tinerilor ArtiÅtipoposeÅte joi 18
octombrie la Cafeneaua criticÄ pentru o prezentare a evenimentului Åi
pentru o discuÅie asupra Ãntregului proiect.
InvitaÅi: grupul 2Meta+, compus din Maria
Manolescu, Romelo Pervolovici Åi Radu Pervolovici (directorul Bienalei), criticul de artÄ Adrian GuÅÄ
Åi, dintre curatorii ediÅiei, Lea Rasovszky, Silvia Saitoc Åi Matei SÃmihÄian*.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ joia seara, uneori miercuri**.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 18 octombrie 2012, orele 19.00-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi
PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* Comunicatul de presÄ al Bienalei:
âFundaÅia
CulturalÄ METAorganizeazÄ la BucureÅti, Ãn perioada 11 octombrie-11
noiembrie 2012, Bienala Tinerilor ArtiÅti. EdiÅia din acest an se desfÄÅoarÄ
sub titlul Overlapping Biennial Åi are la origine un proiect de artÄ
contextualÄ.
Bienalapropune o viziune inovatoare asupra modului Ãn care
publicul interacÅioneazÄ cu arta.
Overlapping
Biennial este Ãn esenÅÄ un eveniment virtual, Ãn care conexiunea
dintre lumea virtualÄ Åi cea realÄ se realizeazÄ prin intermediul codului QR â
o matrice, un cod de bare â ce poate fi scanat cu ajutorul telefonului/tabletei/PDA-
ului.
âAvÃnd Ãn vedere
cÄ ne aflÄm Ãn era comunicÄrii, totul tinde sÄ devinÄ co-creaÅie, ÃmpÄrtÄÅind Åi
accesÃnd link-uri de informaÅie. Acestea sÃnt duse la urmÄtorul nivel Ãn Overlapping
Biennial, unde arta vizualÄ este privitÄ ca informaÅie vizualÄ, Ãnlocuind
percepÅia tradiÅionalÄ cu un cod din sfera informaÅiei. ExperienÅa interactivÄ
dintre receptor Åi lucrarea de artÄ devine ea ÃnsÄÅi o legÄturÄ Ãntre realitate
Åi realitatea virtualÄ.â(Radu Pervolovici, directorul Bienalei).
Ãn lumea realÄ, evenimentele Bienalei se vor desfÄÅura Ãn diferite
spaÅii din BucureÅti. LucrÄrile vor fi expuse indoor la Foto Anexa â MNAC, ÂInstitutul Goethe, Centrul
Cultural Ungar, iar outdoor la MNAR,
OAR, CÄrtureÅti Verona, precum Åi Ãn staÅiile de metrou Unirii, Universitate, PiaÅa Victoriei, Basarab
Åi Bazilescu. Ãn paralel, proiectul grupului SZAF poate fi explorat Åi Ãn
urmÄtoarele locaÅii: Gara de Nord, Str.
C.A. Rosetti, Podul Calea Victoriei/Splaiul IndependenÅei Åi Groapa VÄcÄreÅti,
iar QR-codurile lucrÄrilor artiÅtilor selectaÅi de Hilde de Bruijn vor apÄrea Ãn
cotidianul RomÃnia liberÄ pe parcursul Bienalei (numerele din 12,15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 octombrie).
Ãn Overlapping Biennial coexistÄ unsprezece discursuri curatoriale, iar polifonia artisticÄ se
materializeazÄ prin contribuÅiile a peste 70 de artiÅti vizuali provenind din
Canada, SUA, China, Singapore, Israel, Austria, Danemarca, FranÅa, Germania,
Italia, Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Suedia, Bulgaria, Cehia, CroaÅia,
Grecia, Serbia, Turcia, Ungaria Åi RomÃnia.

Curatori: 2META â RO; Lea Rasovszky, Silvia Saitoc & Matei
SÃmihÄian â RO; Branko Franceschi â HR; Judit Angel â HU; CÄlin Dan â RO/NL;
Ami Barak â RO/FR; Hanna Alkema â FR; Mirjana Peitler â AU/SRB; Hilde de Bruijn
â NL; Magdalen Chua â GB; Maria Vassileva â BG.

ArtiÅti: Alexandre Giroux âFR; Alexis Guillier â FR; Anthony
DuchÃne â FR; Bertille Bak â FR; Celine Ahond â FR; Cyril Verde â ES; Fouad Bouchoucha
â FR; Jean-Philippe Basello â FR; Julien NÃdÃlec â FR; SÃbastien RÃmy â
FR;Â SZAF â Judit Fischer & MiklÃs MÃcs â HU; A Kassen â DK; Mathieu
Kleyebà Abbonenc â FR; Olivier Bardin â FR; Keren Benbenisty â IL; MihuÅ BoÅcu
â RO; Adrian Dan â RO; Oana FarcaÅ â RO; Dor Guez â IL; Camille Henrot â FR;
Leigh Ledare â USA; Tom Nicholson â AUS; KateÅina Åedà â CZ; Jin Shan â CN;
RaphaÃl Zarka â FR; Apparatus 22- RO; Irina Botea â RO; Ulrike Kubatta â DE/UK;
Ioana NemeÅ â RO; Antonis Pittas â GR/NL; Pinar&Viola â TR/CND/NL; Kathrin Schlegel
â DE/NL; Stefanos Tsivopoulos â GR/NL; Chun Kai Qun â SG; Tamarin Norwood â UK;
Minka Stoyanova â USA/UK; Kim Walker â UK; Cristiano Berti â IT; Vali ChinciÅan
â RO; CÄlin Man â RO; Pericol â Cristian Stanciu/MaÈe + Rolf Onoicenko â RO;
Jan Svenungsson â SE/DE; KissPÃl Szabolcs â HU; Szacsva y PÃl â HU; Constance
Armellino â US; Fokus Group â HR; Theresa Himmer â DK/CZ; Caroline Kryzecki â
DE; Hrvoje Slovenc â HR/USA; Kim Asendorf â DE; Mihai Bulf â RO; BTS Collective
â RO; Aleksandra DomanoviÄ â YU; Mitch Trale & Jacob Broms Engblom â USA/SE;
Miron Ghiu â RO; Jason Huff â USA; Kari Altmann & Fatima Al Qadiri â USA/SN;
Dennis Knopf â DE; Bogdan Macoviciuc â RO; Sillyconductor/Dreamrec â RO; Chris
Timms â IE; Andrew Norman Wilson â USA; Damon Zucconi â USA; Milena Bakmaz â
SRB; TreÄi Beograd â SRB; Isidora FiÄoviÄ âSRB; Led Art â SRB; Boris Sribar â
SRB; Stefania Batoeva â BG; Vikenti Komitski â BG; Kiril Kuzmanov â BG; Mina
Minov â BG; Kosta Tonev â BG.

Program
10 octombrie
2012, 14:00â ConferinÅÄ de presaOvelapping Biennial, Centrul
Cultural al Republicii Ungare, Str. Gina Patrichi (Orlando) nr. 8, BucureÅti
11 octombrie
2012, 18:00 â Vernisaj Ovelapping Biennial/Â18:30
â Antonis Pittas (live act), Foto
Anexa â MNAC, Calea MoÅilor nr. 62-68, BucureÅti
12 octombrie
2012, 20:00âCinty Ionescu & Miron Ghiu: The Space Between,
Anexa MNAC â PLATFORMA, Calea MoÅilor nr. 62-68, BucureÅti
18 octombrie
2012, 19:00â Cafeneaua criticÄ, invitaÅi 2Meta+, Adrian GuÅÄ, Lea Rasovszky, Silvia Saitoc, Matei SÃmihÄian,
amfitrionIon Bogdan Lefter,
Club A, Str. BlÄnari nr. 14, BucureÅti
26 octombrie,
2012, 20:00 â v|\/?v? Â??âÃ?l? (Nava spaÅialÄ), Foto Anexa â
MNAC, Calea MoÅilor nr. 62-68, BucureÅti
3 noiembrie,
2012, 20:00 âBTS (live act & visuals), Foto Anexa â MNAC,
Calea MoÅilor nr. 62-68, BucureÅti

Proiect cultural finanÅat de
Ministerul Culturii Åi Patrimoniului NaÅional Åi AdministraÅia Fondului
Cultural NaÅional.
Parteneri
ai proiectului: Institutul Goethe BucureÅti, Muzeul NaÅional de ArtÄ
ContemporanÄ, Muzeul NaÅional de ArtÄ al RomÃniei, Ordinul ArhitecÅilor din RomÃnia,
Foto Anexa â MNAC, Metrorex, British Council, Ambasada Regatului ÅÄrilor de Jos
la BucureÅti, Centrul Cultural al Republicii Ungare BucureÅti, CÄrtureÅti.Â
Sponsori: Automobile Bavaria,
Grolsch.

** Precedentul invitat al stagiunii
2012-2013 la Cafeneaua criticÄ: Ion IanoÅi (ediÅia a 74-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/