ALERT studio on Thu, 4 Oct 2012 07:41:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] STRADA LENIN, ORAŞUL STALIN | Călin Dan @ ALERT studio (White Code).


*(english version bellow*)

 ALERT studio (White Code). Călin Dan. Eveniment: Vineri 12 Octombrie, ora
19.00.

*STRADA LENIN**
ORAŞUL STALIN*

Un eveniment menit să contextualizeze istoric cel mai recent video al lui
Călin Dan - "Natură moartă", sec. 20, construind totodată un spaţiu de
vizionare diferit de cutia neagră / albă a sălii de cinema sau a galeriei
de artă. Publicul va putea să testeze versiunea imbunătăţită a unui meniu
de închisoare şi să parcurgă o selecţie din dosarul bunicii artistului,
deţinută politic în România la mijlocul secolului trecut.

În "Natură moartă", sec. 20, amintirile unei femei arestate şi condamnate
politic în 1948 se intersectează cu amintirile unui băieţel care aşează
masa pentru prânz în casa bunicii, în 1965. Prin reconstrucţia aparenţelor
banale ale vieţii sub comunism, filmul face referinţe la multiple straturi
ale istoriei secolului 20, cu încărcătura sa de confuzie ideologică,
vinovăţie, opresiune şi memorie alterată de traumă.

Oraşul Stalin = Braşov (08.09.1950 - 24.12.1960)


*************************************************************************
*
*

 ALERT studio (White Code). Călin Dan. Opening: Friday 12th of October,
7.00 PM.
*LENIN STREET
STALIN CITY*

An event meant to contextualize historically Călin Dan's most recent video
- "Still life", 20th c. (NL/RO, 2012), while creating a screening
environment alternative to the usual black box of the cinema / art gallery.
The audience will be offered an improved version of the prison menu and a
quick browsing through the secret service files instrumentalizing the case
of the artist's grandmother, a former political convict from mid-20 century
Romania.

"Still life", 20th c. alternates the memories of a woman imprisoned by the
Romanian communist regime in 1948 with the actions of a little boy
preparing the table for lunch at his grand-mother's place in 1965.
Apparently a description of how life unfolded in communist Eastern Europe,
the video refers to multiple layers of 20 century history, and involves
ideological confusion, guilt, memory, punishment, political oppression,
trauma, all wrapped in the banality of a typical struggling working class
existence.

Stalin city = Braşov (08.09.1950 - 24.12.1960)


*************************************************************************


ALERT studio functioneaza ca pop-up gallery. / *ALERT studio functions as a
pop-up-gallery.*
Vizitarea expozitiei se va face in perioada 12 Octombrie - 26 Octombrie
prin programare e-mail. / *The exhibition is on view between 12th of
October and **26th of October**. Visits will be programmed by e-mail.

*ALERT studio este un proiect independent initiat de Raluca Ilaria
Demetrescu, Alina Buga si Catalin Burcea cu scopul de a crea o platforma de
cercetare  si promovare a productiei artistice contemporane. Asumandu-si
functia de spatiu laborator, Alert Studio propune o intalnire intre
artisti, idei, directii si discursuri din zone conceptuale si spatii
culturale diferite. Sunt importante si apreciate gandirea critica si
interogatia ca metode de cercetare a contextului cultural-artistic
contemporan.
ALERT studio functioneaza ca o galerie de proiect, conectand trei directii
de explorare artistica - PINK | RED | WHITE - intr-un singur spatiu. Insa
aceste coordonate nu inseamna indexare, restrictie si etichetare. Ele se
pot intersecta si nuanta, pot oricand dialoga si declansa dezbateri.


*************************************************************************

ALERT studio is an independent project initiated by Raluca Demetrescu Alina
Buga and Catalin Burcea in order to create a platform of research and
promotion of contemporary artistic production. Taking on the function of
alaboratory space, Studio Alert proposes a meeting between artists, ideas,
directions and speeches from different areas of conceptual and cultural
spaces. Critical thinking and interrogation are important and valued as
research methods in the contemporary cultural and artistic field.
ALERT studio stands as a gallery project, connecting three areas of
artistic exploration - PINK | RED | WHITE - into one space. But these
coordinates do not mean indexing, labeling and restriction. They may
intersect, combine in new shades, and may always communicate and trigger
debates.

www.alertstudio.org


-- 
*ALERT studio*
2-4 Mircea Vulcanescu Street
code 010281 | **Bucharest, Romania
www.alertstudio.org
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/