ober on Thu, 28 Jun 2012 17:01:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] [Fwd: [oberlist] MD* SPACES: JOCUL ETERN/ETERNAL PLAY de/by Paula DURINOVA, 28 iunie 2012, ora 18:00]



---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [oberlist] MD* SPACES: JOCUL ETERN/ETERNAL PLAY de/by Paula
DURINOVA, 28 iunie 2012, ora 18:00
From:  "Vladimir US" <vladimir@oberliht.org.md>
Date:  Wed, June 27, 2012 12:23 pm
To:   oberlist@lists.idash.org
--------------------------------------------------------------------------


http://chiosc.oberliht.com/2012/06/26/spaces-eternal-play/

- ? -scroll down for English ? - -

RO
- ? - ? -

JOCUL ETERN

un proiect documentar de Paula DURINOVA

CHIOSC ? program de rezidenta pentru artisti
curator ? Vladimir US

Muzeul Zemstvei
28 iunie 2012, ora 18:00
str. Al. Sciusev 103, Chisinau
program: 28 iunie ? 11 iulie 2012
luni-vineri, 14:00-18:00 (simbata/duminica ? inchis)
harta

intrare libera

- ? -

Preocuparea principala a Paulei Durinova, participant la programul de
rezidente artistice CHIOSC, este filmul documentar. Pe parcursul
rezidentei sale, artista si-a propus sa exploreze citeva spatii din
Chisinau pe care le-am discutat si am incercat sa le analizam
impreuna, si care ar fi putut sa ne explice mai bine pulsul vietii din
acest oras, conflictele existente si politicile publice care determina
dezvoltarea spatiilor de uz comun in ultimii douazeci de ani.

In filmul documentar JOCUL ETERN sint prezentate doua spatii cu o
pondere diferita: Memorialul ?Eternitatea?, un spatiu exagerat de mare
si monumental, care insa este umplut o singura data pe an cu ocazia
zilei de 9 mai, si scuarul jucatorilor de sah de pe str. Mateevici,
care este activ constant.
In contrast cu Memorialul, care a fost inaugurat in 1975 de catre
autoritatile sovieticie si purta numele ?Biruinta?, pentru a oferi
tribut celor cazuti in ?marele razboi pentru apararea patriei?, fapt
care da curs diverselor intepretari si ii ofera un rol de ?tribuna? de
pe care sa se poata manifesta politicul, in contextul in care actualul
teritoriu al Republicii Moldova este si o consecinta a multiplelor
anexari si experimente geo-politice, scuarul jucatorilor de sah nu
este altceva decit un segment din strada transformat intr-un club de
sah in aer liber la initiativa unui grup de cetateni. In urma
privatizarilor obscure din anii ?90 si formarii capitalului, vechiul
club de sah care se afla la intrarea in parcul Valea Morilor
(denumirea veche Lacul Comsomolistilor) a fost demolat iar in locul
acestuia a aparut un local de elita. Necatind la faptul ca scuarul
jucatorilor de sah duce lipsa de amenajare, acesta este un loc care
atrage jucatori chiar si in prioada rece a anului.
In acest film Paula explica caracterul celor doua spatii prin vocile
oamenilor aflati intr-un raport cu ele, iar discursul din film
articuleaza notiunea de conflict si lupta, si multiplele situatii in
care acestea pot sa existe.
Ambele situatii, odata suprapuse, demonstreaza masura in care
politicul priveaza cetatenii acestui stat de spatii publice bine
amenajate, care sa raspunda necesitatilor curente ale diverselor
comunitati.

In conexiune cu filmul JOCUL ETERN, artista realizeaza si o serie de
fotografii in care este prezentata situatia unui numar de femei pe
care ea le surprinde in diverse situatii si le reprezinta ca pe niste
?statui vii?. Sint femei care lucreaza, isi exprima atitudinea si
lupta pentru o viata mai buna.

Vladimir Us

* * *

Paula Durinova (1987) este un regizor independent de filme documentare
stabilita in Bratislava, Slovacia. Ea si-a facut studiile la Academia
de Arte in Banska Bystrica, Slovacia si la Academia de Teatru, Radio,
Film si Televiziune din Ljubljana, Slovenia. Este fondatoarea
Asociatiei Living documentary.
?Realizarea unor filme documentare ma ajuta sa-mi exprim gindurile si
sa analizez subiecte in care sint interesata. Oamenii si locurile din
jur, spatiile post-sovietice, subiecte de ordin social si religia se
regasesc in lucrarile mele de creatie. In fiecare film incerc sa-mi
exprim dorintele si sentimentele personale.?
http://vimeo.com/pauladurinova

- ? -

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din
Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din
patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova,
Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale
specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are
drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din
aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii ? de la dezvoltarea unor
pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii
guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a
contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor
noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala
este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru
cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor
fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in
spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea,
cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale
vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe
care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in
spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei
independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi
citeva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Program de Rezidenta pentru Artisti in Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidenta organizat de Kosice 2013 ?
Capitala Culturala Europeana prin intermediul caruia artisti din
diferite tari pot petrece 3 luni lucrind si locuind in Kosice, iar
artistii din Slovacia de Est pot calatori in alte tari.
http://www.kair.sk

CHIOSC ? program de rezidenta pentru artisti si curatori
Programul CHIOSC de rezidenta pentru artisti incurajeaza crearea unor
lucrari noi, produse in raport cu contextul si realitatile locale. El
ofera posibilitatea de a explora diferite probleme ce se refera la
situatia Moldovei in general si de a analiza procesele care modeleaza
astazi spatiul public al Chisinaului.
http://chiosc.oberliht.com/air



EN
- ? - ? -

ETERNAL PLAY

a documentary project by Paula DURINOVA

KIOSK ? artist in residency program
curator ? Vladimir US

Zemstvei Museum
June 28, 2012, 6 pm
Al. Sciusev str. 103, Chisinau
program: June 28 ? July 11, 2012
Monday-Friday, 2 pm ? 6 pm (Saturday/Sunday ? closed)
map

free entrance

- ? -

Paula Durinova is mainly working with documentary film. In the frame
of the KIOSK artist in residency program she proposed herself to
explore several spaces in Chisinau that we have been discussing about
and tried to analyze together, which could explain better the rhythm
of the city life, the existing conflicts and public policies that were
determining the development of places of common use during the last
two decades.

In ETERNAL PLAY documentary film there are two different spaces
presented: ?Eternity? Memorial, a huge and monumental space that is
filled one single time a year, during the 9th of May celebrations, and
the chess players? square situated on Mateevici str. and that is
constantly full and active.
The Memorial was inaugurated in 1975 by Soviet authorities. At that
time it was bearing the name of ?Victory? Memorial as a tribute to
those who died for the ?Great war for the homeland defense?, which
fact gives birth to various interpretations and transforms this place
into a ?tribute? for political manifestations, in the context in which
the actual territory of Republic of Moldova was a subject to
consequent annexations and geo-political experiments. In contrast to
it, the chess players? square is nothing more than a segment of a
street transformed into an open-air chess club by a group of citizens.
As a follow up of the obscure privatization processes from 90s and
formation of the capital, the old chess club that was situated at the
entrance of Valea Morilor Lake (old name Comsomolist Lake) was
demolished and a luxury private space was built instead of it. Despite
the fact that the chess players? square is lacking any infrastructure
this place attracts players even throughout the cold period of the year.
In her film Paula explains the character of those two spaces through
the voice of the people who feel related to them. In the same time the
film articulates the notions of conflict and struggle and places them
in various contexts.
Both situations, once compared, explain better to which extend the
politics is able to deprive the local community of public spaces that
would respond to citizens? current needs.

In connection to the film ETERNAL PLAY the artist made a photo series
of women she has met in various situations and that she presents as
?living statues?. These are women that work, express their attitudes
and struggle for a better life.

Vladimir Us.

* * *

Paula Durinova (1987) is an independent documentary filmmaker based in
Bratislava, Slovakia. She has been studying at the Academy of Arts in
Banská Bystrica, Slovakia and at the Academy for Theatre, Radio, Film
and Television in Ljubljana, Slovenia. She is founder of the Living
documentary association.
?Making documentary films helps me to express my thoughts and reflect
on the topics that I?m curious about. The people and places that
surround me, post-soviet spaces, social issues and religion influence
my artistic creation. In each film I try to express my appeal and
personal feelings.?
http://vimeo.com/pauladurinova

- ? -

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries)
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting
societal issues in the public realm of their city. It also aims at
strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building ? from developing a better standing
in negotiations with governmental agencies, to processes of self-
learning, increasing contact with civil society audiences, and finding
new spaces where art and culture can take place. The core question of
the project: How can art and culture regain public space(s) for
citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry
out participatory art events in public spaces in the four countries.
Processes of networking, social research and policy debates will
accompany the in situ events. A better understanding of the role
culture and art can play with regard to public space in post communist
spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for
cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.
http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 ?
European Capital of Culture to invite international artists to work
and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak
artists to international residencies.
http://www.kair.sk

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in
relation to the local context and reality. It offers the opportunity
to explore various issues that relate to Moldova?s situation in
general and to analyze the processes that shape Chisinau?s public
space today.
http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program
organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is
financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture
Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 ?
European Capital of Culture and further supported by the Slovak
Ministry of Culture.








Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir@oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/