Ion Bogdan Lefter on Wed, 27 Jun 2012 10:40:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Claude Karnoouh la "Cafeneaua critica", joi 28 iunie


Pentru informare:Cum ne vede un francez?
Claude Karnoouh la Cafeneaua
criticÄ
(Club A,
joi 28 iunie 2012)

Invitatul de joi 28 iunie al Cafenelei critice este antropologul Åi sociologul francez Claude
Karnoouh. Profesor Åi cercetÄtor parizian Åi internaÅional, cu etape Ãn Belgia,
Statele Unite ale Americii, Italia, Ungaria, de asemenea cu lungi stagii de
cercetare de teren Åi de predare Ãn universitÄÅi romÃneÅti, asociat peste un
deceniu cu Universitatea âBabeÅ-Bolyaiâ din Cluj, actualmente cu Universitatea
NaÅionalÄ de Arte din BucureÅti, Claude Karnoouh este autorul a numeroase
cÄrÅi, studii Åi articole pe teme romÃneÅti. DiscuÅia de la Cafeneaua criticÄ va porni de la
traducerea celei mai recente contribuÅii sale Ãn materie: Lâinvention du peuple. Chroniques de Roumanie et dâEurope Orientale (Edition lâHarmattan, 2008)/ Inventarea
poporului-naÅiune. Cronici din RomÃnia Åi Europa OrientalÄ 1973-2007 (traducere de Teodora Dumitru, Editura IDEA Design & Print, 2011).
AlÄturi de Claude Karnoouh se vor afla, la Cafeneaua criticÄ, eseistul Åi istoricul ideilor Sorin Antohi, autor,
Ãntre altele, al volumului Civitas imaginalis.
Istorie Åi utopie Ãn cultura romÃnÄ (Editura Litera, 1994;
Editura Polirom, 1999), de asemenea prefaÅator al ediÅiei romÃneÅti a InventÄrii
poporului-naÅiune, Åi sociologul Åi antropologul CÄlin Cotoi, lector la
Facultatea de Sociologie a UniversitÄÅii din BucureÅti, autor al unei Introduceri Ãn antropologia politicÄ (Editura Polirom, 2009).
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ joia seara*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 28iunie
2012, orele 19-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi PiaÅa
Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2011-2012 a Cafenelei critice: Nichita Danilov (ediÅia a 50-a); Alice Georgescu, Aura
Corbeanu, Doina Lupu (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru 2011),
Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, George Costin, Mihaela Michailov
(participanÅi la Festival), Mircea M. Ionescu (dramaturg), Ileana Lucaciu,
Nicolae Prelipceanu (critici de teatru) (ediÅia a 51-a); Florin Iaru (ediÅia a
52-a); Mira Nedelciu, Georgeta Nedelciu, Emil BuruianÄ, Vladimir Epstein, Anca
Dumitrescu, CÄtÄlin ÅÃrlea, Sorin Preda, Cristian Teodorescu, Petre RÄileanu
(evocare Mircea Nedelciu) (ediÅia a 53-a); Mihai MÄniuÅiu (ediÅia a 54-a); din
nou Florin Iaru (ediÅia a 55-a); Eugen Negrici (ediÅia a 56-a); Ileana
Dimov-Moise, Dorina Simionescu, Diana Simionescu, Emil BuruianÄ, Anca Mateescu,
Maria-Elena Negoescu, Gilda RÄdulescu, Horia Pop, Mircea CÄrtÄrescu, Denisa
ComÄnescu, Dinu FlÄmÃnd, Nicolae Prelipceanu, Anca Dumitrescu, Mircea Florian,
Mona Antohi, Sorin Antohi (evocare Leonid Dimov Åi Mircea Horia Simionescu)
(ediÅia a 57-a); Nicolae Manolescu (ediÅia a 58-a); Cosmin Manolescu, Catrinel CatanÄ, Åtefania FerchedÄu
(despre dansul contemporan) (ediÅia a 59-a); Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand,
Ioana Ieronim, Virginia Mirea, George IvaÅcu, George Costin, Sorin Miron,
Adrian Nicolae, Alexandru Ion, Nicoleta HÃncu (despre Ãngeri Ãn America dupÄ Tony Kushner, montare a Teatrului
Metropolis) (ediÅia a 60-a); Mihai Dinu (ediÅia a 61-a); Bogdan Ghiu (ediÅia a
62-a); Magda CÃrneci, Adrian GuÅÄ, Petru Lucaci (ediÅia a 63-a); Constantin
AbÄluÅÄ Åi invitaÅii sÄi: Nora Iuga, Simona Åi Barbu Cioculescu, Eugen Negrici,
Silvia Codreanu, Valeriu Mircea Popa, Nicolae Tzone (ediÅia a 64-a); Nicolae
Constantinescu (ediÅia a 65-a); RichardÂNoyce,
Ciprian Ciuclea, Olivia NiÅiÅ, Andreea Micu, Adrian GuÅÄ, Doina MÃndru, Tosca
Pur, Barbara Baum (despre ediÅia
a 5-a a Bienalei InternaÅionale de GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÅia a 66-a); Gheorghe Iova (ediÅia a 67-a);
Mircea Florian (ediÅia a 68-a); Sylvestre Clancier (poet, preÅedintele PEN Club
FranÅa), Magda CÃrneci, Constantin AbÄluÅÄ, Simona-Grazia Dima, Gabriela
AdameÅteanu, Ioana Ieronim, Grete Tartler (scriitori, reprezentanÅi PEN Club RomÃnia)
(ediÅia a 69-a); Sabina Fati, Florin Iaru, Claude Karnoouh, Iosif Klein-MedeÅan, Dorel
Åandor, Mircea Zamfir (ediÅia a 70-a); Ion
Parhon, Victor Ioan FrunzÄ, Liviu Papadima, Iulian Costache, Sebastian-Vlad
Popa, Marian Popescu (despre Caragiale
2012)(ediÅia a 71-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/