Ion Bogdan Lefter on Tue, 19 Jun 2012 22:37:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Caragiale 2012! La Cafeneaua criticÄ, birjar! (joi 21 iunie)


Pentru informare:Caragiale 2012! La Cafeneaua
criticÄ, birjar!
(Club A,
joi 21 iunie 2012)

La Ãncheierea ediÅiei 2012 a festCO â Festivalul Comediei RomÃneÅti (9-17 iunie 2012; www.festco.ro), Åi la debutul
Festivalului BucureÅtii lui Caragiale,
organizat de PrimÄria Municipiului BucureÅti Åi de cÃteva instituÅii de
spectacol din subordine (9 iunie-24 septembrie 2012; www.festivalcaragiale.ro), Cafeneaua criticÄ propune o discuÅie
despre Caragiale 2012: despre â
adicÄ â ce ne oferÄ azi opera marelui clasic, din perspectivÄ literarÄ,
teatralÄ, socio-culturalÄ, politicÄ.
InvitaÅi:
actorul George MihÄiÅÄ (directorul Teatrului de Comedie Åi al festCO);
actoriiMihai MÄlaimare (directorul Teatrului
Masca) ÅiGeorge IvaÅcu (directorul
Teatrului Metropolis) (directori
artisticiaiFestivalului BucureÅtii lui
Caragiale, alÄturi deGeorge MihÄiÅÄ Åi
descenograful CÄtÄlin
Ionescu-Arbore, directorul Operei NaÅionale din BucureÅti);
criticul de teatru Ion Parhon (selecÅionerul festCO 2012), criticul
de teatru Marina Constantinescu Åi regizorul Victor Ioan FrunzÄ (membri ai juriului festCO 2012, alÄturi de scenograful CÄtÄlin Ionescu-Arbore);
actorul Åi regizorul Gelu Colceag, autorul spectacolului MonÅer, stÄm rÄu, dupÄ texte de I.L.
Caragiale, prezentat Ãn premierÄ Ãn cadrul festCO 2012 (coproducÅie Teatrul Metropolis-Teatrul de Comedie);
criticii literari Åi teatrali Liviu Papadima, Ludmila Patlanjoglu,
Sebastian-Vlad Popa Åi Marian Popescu;
alegÄtori, cetÄÅeni, public.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A
Åi Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ joia seara*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 21iunie
2012, orele 19-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14 (Ãntre Universitate Åi PiaÅa
Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii stagiunii 2011-2012 a Cafenelei critice: Nichita Danilov (ediÅia a 50-a); Alice Georgescu, Aura
Corbeanu, Doina Lupu (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru 2011),
Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, George Costin, Mihaela Michailov
(participanÅi la Festival), Mircea M. Ionescu (dramaturg), Ileana Lucaciu,
Nicolae Prelipceanu (critici de teatru) (ediÅia a 51-a); Florin Iaru (ediÅia a
52-a); Mira Nedelciu, Georgeta Nedelciu, Emil BuruianÄ, Vladimir Epstein, Anca
Dumitrescu, CÄtÄlin ÅÃrlea, Sorin Preda, Cristian Teodorescu, Petre RÄileanu
(evocare Mircea Nedelciu) (ediÅia a 53-a); Mihai MÄniuÅiu (ediÅia a 54-a); din
nou Florin Iaru (ediÅia a 55-a); Eugen Negrici (ediÅia a 56-a); Ileana
Dimov-Moise, Dorina Simionescu, Diana Simionescu, Emil BuruianÄ, Anca Mateescu,
Maria-Elena Negoescu, Gilda RÄdulescu, Horia Pop, Mircea CÄrtÄrescu, Denisa
ComÄnescu, Dinu FlÄmÃnd, Nicolae Prelipceanu, Anca Dumitrescu, Mircea Florian,
Mona Antohi, Sorin Antohi (evocare Leonid Dimov Åi Mircea Horia Simionescu)
(ediÅia a 57-a); Nicolae Manolescu (ediÅia a 58-a); Cosmin Manolescu, Catrinel CatanÄ, Åtefania FerchedÄu
(despre dansul contemporan) (ediÅia a 59-a); Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand,
Ioana Ieronim, Virginia Mirea, George IvaÅcu, George Costin, Sorin Miron,
Adrian Nicolae, Alexandru Ion, Nicoleta HÃncu (despre Ãngeri Ãn America dupÄ Tony Kushner, montare a Teatrului
Metropolis) (ediÅia a 60-a); Mihai Dinu (ediÅia a 61-a); Bogdan Ghiu (ediÅia a
62-a); Magda CÃrneci, Adrian GuÅÄ, Petru Lucaci (ediÅia a 63-a); Constantin
AbÄluÅÄ Åi invitaÅii sÄi: Nora Iuga, Simona Åi Barbu Cioculescu, Eugen Negrici,
Silvia Codreanu, Valeriu Mircea Popa, Nicolae Tzone (ediÅia a 64-a); Nicolae
Constantinescu (ediÅia a 65-a); RichardÂNoyce,
Ciprian Ciuclea, Olivia NiÅiÅ, Andreea Micu, Adrian GuÅÄ, Doina MÃndru, Tosca
Pur, Barbara Baum (despre ediÅia
a 5-a a Bienalei InternaÅionale de GraficÄ ExperimentalÄ) (ediÅia a 66-a); Gheorghe Iova (ediÅia a 67-a);
Mircea Florian (ediÅia a 68-a); Sylvestre Clancier (poet, preÅedintele PEN Club
FranÅa), Magda CÃrneci, Constantin AbÄluÅÄ, Simona-Grazia Dima, Gabriela
AdameÅteanu, Ioana Ieronim, Grete Tartler (scriitori, reprezentanÅi PEN Club
RomÃnia) (ediÅia a 69-a); Sabina Fati, Florin Iaru, Claude Karnoouh, Iosif
Klein-MedeÅan, Dorel Åandor, Mircea Zamfir (ediÅia
a 70-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/