Olivia Nitis on Tue, 12 Jun 2012 18:47:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Poeticile Politicului/The Poetics of Politics


Poeticile Politicului
Galeria Propaganda, VarÅovia, Polonia
Vernisaj: Joi, 14 iunie 2012, orele 18.00
ArtiÅti: Olimpiu Bandalac, Ciprian Chirileanu, Euroartist BucureÅti, Suzana FÃntÃnariu, Constantin Flondor, Teodor Graur, House pARTy, Iosif KirÃly, Sorin Oncu, Christian Paraschiv, Marilena Preda SÃnc, Valeriu Èchiau, Decebal Scriba, Gabi Stamate, subReal, Patricia Teodorescu.
Curatoare:ÂOlivia NiÅiÅ

Poeticile Politicului se concentreazÄ asupra producÅiei artistice romÃneÅti ÃncepÃnd cu deceniile de dinainte de RevoluÅie (1970-1980), trecÃnd prin tranziÅia anilor 1990 Åi continuÃnd cu actualitatea contemporanÄ, Ãntr-o relaÅie directÄ cu reprezentarea / utilizarea corpului Åi a altor instrumente estetice de asumare Åi transmitere a unui mesaj politic. Proiectul creeazÄ o scenÄ pentru a ÃnÅelege legÄtura dintre conceptul politic Åi instrumentul de reprezentare artisticÄ Ãn diferite contexte politice Åi sociale din RomÃnia, dar Åi Ãn cadrul mai larg al artei produse Ãnainte Åi dupÄ cÄderea Cortinei de Fier Ãn Europa de Est. Motivele pentru asumarea sau neasumarea frontalÄ a unui angajament politic sunt diferite Åi sunt legate de limitÄrile libertÄÅii de exprimare Ãn contextul presiunii regimului politic, de gÄsirea unor soluÅii subversive, cu risc minim, de economia mijloacelor de exprimare, sau de opÅiunea
 personalÄ nelimitatÄ a fiecÄrui artist, detaÅat de orice fel de privaÅiune sau constrÃngere politicÄ Åi economicÄ, sau (mai rar Ãn context opresiv), legate de curajul de a risca Ãn favoarea unui principiu. Dimensiunea politicÄ a discursurilor artistice conÅine o anumitÄ poeticÄ a reprezentÄrii axatÄ pe o metonimie vizualÄ care adesea poate fi abordatÄ mai degrabÄ apolitic. Ãntr-un anumit sens avem de-a face cu politicile apoliticului, cu precÄdere Ãn privinÅa identificÄrii unei conÅtiinÅe politice internalizatÄ Åi reflectatÄ Ãn opera creatÄ ca alternativÄ la arta oficialÄ Ãnainte de 1989. Prin urmare, miza acestui proiect este Ãncercarea de a ÃnÅelege modul Ãn care o anumitÄ formulÄ esteticÄ poate fi identificatÄ Ãn relaÅie cu discursul politic Ãn producÅia de artÄ romÃneascÄ Ãnainte Åi dupÄ 1990, Ãn ce mÄsurÄ putem vorbi despre o esteticÄ specificÄ artei romÃneÅti care angajeazÄ dimensiuni
 politice Ãn contextul Europei comuniste Åi post-comuniste. De asemenea, proiectul are scopul de a identifica mecanismele Åi elementele din spatele discursului vizual de tip politic al artiÅtilor Ãn diferite perioade, cum Åi Ãn ce mÄsurÄ mecanismele de lucru sunt dependente sau influenÅate de mecanismele de putere. (Olivia NiÅiÅ)
----------

Galeria Propaganda
Ul. Foksal 11,Âlok.1, VarÅovia, Polonia
Perioada:Â14.06.2012-28.07.2012
----------
Proiect realizat cu sprijinulÂInstitutului Cultural RomÃn din VarÅovia
Â
The Poetics of Politics
Galeria Propaganda, Warsaw, Poland
Opening: Thursday, 14th June 2012, at 6 p.m.
Artists: Olimpiu Bandalac, Ciprian Chirileanu, Euroartist BucureÅti, Suzana FÃntÃnariu, Constantin Flondor, Teodor Graur, House pARTy, Iosif KirÃly, Sorin Oncu, Christian Paraschiv, Marilena Preda SÃnc, Valeriu Èchiau, Decebal Scriba, Gabi Stamate, subReal, Patricia Teodorescu.
Curator:ÂOlivia NiÅiÅ
The exhibition entitled Poetics of Politics includes Romanian art from the period beginning two decades before the Revolution (1970-80), through the â90s, up to the present day when the techniques of using bodies and other aesthetic tools are still used to absorb and transmit political issues. The exhibition shows the specificity of Romanian art, which is intended to enhance a better understanding of links between a political concept and its artistic realization in different social and political contexts of Romania, as well as in a broader perspective â that of art created before and after abolishing the Iron Curtain in Eastern Europe. The reasons for political engagement (not always openly manifested) are varied and connected with the constraints imposed on freedom of expression by political regimes; with finding low-risk subversive solutions; with the economy of the means of expression; with an individual choice of every artist without any regard
 for sacrifices, or political or economic limitations; or (most seldom in an oppressive context) with the courage to take risk on principle. As it turns out, a political dimension of art contains a certain poetics of representation based on metonymy that reveals today its apolitical dimension, abstracting from the present reality. In a sense what we are offered is politics of political neutrality, especially when diagÂnosing political awareness internalized and reflected by art created as an alternative to official art before 1989. As a result the aim of the exhibition is an attempt to understand how a given aesthetic formula may be referred to the political discourse in Romanian art before and after the year 1990, and to what degree the speaking of the specificity of Romanian art is justified when juxtaposed with communist and post-communist Europe. Besides, the project is intended to identify the mechanisms and elements comprising the visual political
 discourse chosen by artists in different periods (from the cultural and political perspective), to show the way in which the mechanisms of work depend on or are influenced by the mechanisms of power. (Olivia NiÅiÅ)
----------
Galeria Propaganda
Ul. Foksal 11, lok.1, Warsaw, Poland
Period:Â14.06.2012-28.07.2012
----------

Project supported byÂthe Romanian Cultural Institute in Warsaw
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/