Silvia Cazacu on Tue, 12 Jun 2012 18:45:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Transformarile unei metropole si Interpretari texturale miercuri 13 iunie de la 18.30 la Institutul Francez din Bucuresti


Pentru Ãnchiderea ciclului Atelierele deschise de arhitecturÄ //BucureÅti, de la oraá la metropolÄ
Ambasada FranÅei Ãn RomÃnia ái Institutul Francez din
BucureÈti vÄ invita la conferinÈa lui
Nathan Starkman despre transformarile unei metropole
âSe cunoÅteau deja
marile dezbateri asupra dezvoltÄrii oraÅelor, ceea ce mÄ interesa, era raportul
Ãntre tehnic Åi social, componente inseparabile ale urbanismului.â
Urmata de expozitia InterpretÄri
texturale de Andrei MÄrgulescu ái Alina Maria MÄrgulescu, in Atrium, la Institutul Francez din Bucuresti (Dacia, 77)
in jurul unui pahar de vin 
Nathan Starkman -
inginer, urbanist, âMarele premiu al urbanismuluiâ in 1999, mai ÃntÃi director
al APUR (Atelier Parisien dâUrbanisme), apoi director al LMCU (agenÈie de
urbanism la Lille MÃtropole Communautà Urbaine). Din ianuarie 2012 : urbanist
consultant, implicat Ãn proiecte de consiliere ái expertizÄ.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/