Iulia Popovici on Fri, 8 Jun 2012 00:55:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Invitatie la spectacolul Gianinei CÄrbunariu, X mm din Y km


Pe 8, 9 Èi 10 iunie, ora 19.00, la Sala Auditorium a Muzeului NaÈional de ArtÄ ContemporanÄ din BucureÈti se joacÄ spectacolul X mm din Y km Ãn regia Gianinei CÄrbunariu, Ãn trei reprezentaÈii speciale, cu intrare liberÄ, oferite studenÈilor Ãn cadrul unui proiect finanÈat de AdministraÈia Fondului Cultural NaÈional (AFCN). ReprezentaÈiile vor fi urmate de discuÈii cu publicul. DatoritÄ locurilor limitate, recomandam celor interesati sÄ participe la eveniment sÄ confirme prezenta lor pe adresa rezervari@colectiva.ro.

X mm din Y km
Cu: Toma DÄnilÄ, Paula Gherghe, MÄdÄlina GhiÈescu, Rolando Matsangos
Concept video: Ciprian MureÈan
ProducÈie: Colectiv A
FinanÈator: AdiminstraÈia Fondului NaÈional Cultural

link cu trailerul spectacolului : 
http://www.youtube.com/watch?v=ol2cEMtFQTM

X mm din Y km a avut premiera pe 18 noiembrie 2011, Ãn cadrul Festivalului Temps dâImages de la Cluj Èi a atras atenÈia internaÈionalÄ ÃncÄ din primul moment, iar Ãn martie, spectacolul s-a bucurat de o primire foarte cÄlduroasÄ Ãn Polonia, unde a fost prezentat, Ãn martie, la TR Warszawa Ãn mini-stagiunea romÃneascÄ organizatÄ de Institutul Cultural RomÃn din VarÈovia. 

Arhivele fostei poliÈii secrete din RomÃnia comunistÄ (Securitatea) s-au deschis tÃrziu dupÄ cÄderea regimului CeauÈescu - Èi continuÄ sÄ fie destul de restrictive. ÃnsÄ atmosfera apÄsÄtoare din ultimii ani ai comunismului romÃnesc Èi represaliile asupra opozanÈilor, ca Èi dezvÄluirile recente foarte selective, provenind din dosare de urmÄrire sau colaborare la care puÈini au acces, au transformat Securitatea Èi arhivele ei Ãn principalul furnizor al unor adevÄruri de necontestat. Aceasta este principala mizÄ a spectacolului Gianinei CÄrbunariu â chestionarea ideii ÃnseÈi de adevÄr Ãntr-o lume construitÄ pe duplicitate, dedublare, camuflare a sinelui.

Dramaturg Èi regizoare cu un interes deosebit Ãn practica documentÄrii Èi Ãntr-o tematicÄ legatÄ de tabuurile sociale contemporane (a fÄcut spectacole despre conflictele interetnice romÃno-maghiare din anii â90, despre âvÃnzareaâ germanilor din RomÃnia cÄtre RFG Ãn anii â80, despre controversele din jurul unei planificate exploatÄri miniere cu cianuri Ãn munÈii Transilvaniei, care agitÄ spiritele de cÃÈiva ani), Gianina CÄrbunariu a creat X mm din Y km pornind de la un document public â o stenogramÄ din dosarul, deja publicat la o reputatÄ editurÄ, al unui foarte cunoscut scriitor-disident, emigrat Ãn 1985. MÄrturie a unei confruntÄri verbale reale, textul stenogramei e reluat, din nou Èi din nou, pÃnÄ la punctul Ãn care a fi erou, colaborator sau politruc devine o opÈiune personalÄ a fiecÄrui spectator. (Iulia Popovici)

DeÈi respectÄ multe din regulile dramatice de bazÄ, scenariul spectacolului nu are un autor Ãn sensul clasic al cuvÃntului. Cele 10 pagini de text sÃnt doar cÃÈiva milimetri dintr-un scenariu aparÈinÃnd unor âopere completeâ kilometrice. Personajele sÃnt oameni reali, contemporani cu noi, iar orice asemÄnare nu este deloc ÃntÃmplÄtoare. 
Stenograma discuÈiei ce a avut loc Ãn 1985 la sediul Comitetul Municipal al Partidului Comunist din BucureÈti face parte din dosarul de urmÄrire al scriitorului dizident Dorin Tudoran, publicat de acesta cu titlul Eu, fiul lor. Dosar de Securitate. DeÈi tine de dramaturgia unei alte epoci, replici din stenogramÄ sunÄ de parcÄ discuÅia ar avea loc astÄzi. Lipsa de solidaritate, aroganÈa puterii faÅÄ de cetÄÅeni, normalitatea privitÄ ca nebunie Èi ca excepÈie de la regula pasivitÄÈii Èi schizofreniei cotidiene sÃnt Åi teme ale societÄÅii romÃneÅti de astÄzi.
Nu âreconstituireaâ momentului este miza demersului, ci exerciÈiul de a ÃnÈelege ce sÃnt dosarele SecuritÄÈii: documente care ne-ar putea ajuta sÄ descifrÄm trecutul? un adevÄr parÈial? o saga cu multe ramificaÈii Èi cu un autor colectiv â poporul romÃn? o moÈtenire ciudatÄ cu care nu Ètim ce sÄ facem? jurnale Èinute fÄrÄ ca cei care au fost personaje sÄ Èi le fi dorit aceste jurnale? 
CÃtÄ ficÈiune Èi cÃtÄ realitate? CÃt de prezent este trecutul recent? (Gianina CÄrbunariu)
Iulia Popovici
Observator cultural
Bucharest, str. HerÄstrÄu 13
+4 0749.151.602


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/