ober on Wed, 6 Jun 2012 09:26:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] [Fwd: [oberlist] MD* SPACES: 66 de anotimpuri / 66 seasons ? proiectie de film, 08.06.2012, ora 21:00]---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [oberlist] MD* SPACES: 66 de anotimpuri / 66 seasons ? proiectie
de film, 08.06.2012, ora 21:00
From:  "Vladimir US" <vladimir@oberliht.org.md>
Date:  Wed, June 6, 2012 3:07 am
To:   oberlist@lists.idash.org
--------------------------------------------------------------------------http://chiosc.oberliht.com/2012/06/06/66-seasons/

- â?? - scroll down for English version â?? - -

RO
- â?? - â?? -

66 de anotimpuri (66 sezón) â?? proiecÈ?ie
APARTAMENT DESCHIS
str. BucureÈ?ti 68/1, ChiÈ?inÄ?u
Vineri, 8 iunie 2012, ora 21:00

Filmul 66 de anotimpuri contribuie la seria de proiectii de filme
documentare dedicate spatiului public.
Regizor si scenarist Peter Kerekes in colaborare cu Televiziunea
Slovaca si Televiziunea Ceha.
Slovacia / 2003
86 min.

Acest documentar relateaza despre istoria unui vechi bazin de inot din
orasul Košice, Slovacia. Filmul a fost realizat de-a lungul verilor
anilor 2000-2002. O istorie vazuta prin prisma unei serii de povestiri
personale derulate intre anii 1936 si 2002, filmul capteaza 66 de
sezoane estivale ale unui popular bazin de inot si acelasi numar de
ani din istoria Europei Centrale si de Est. Realizarea filmului este
sustinuta de amintirile vizitatorilor din anii de popularitate ale
bazinului CHK (Cervena hviezda Kosice / Steaua Rosie Kosice), asa cum
era cunoscut bazinul, astazi Bazinul Vechi, timp pe care filmul a
incercat sa il reconstituie in present, peste atatia ani..

Apare intrebarea daca bazinul de inot capata astfel o noua dimensiune
metafizica?

Are loc reproducerea unui model al lumii, in care cu mare intensitate,
povestea personala converge cu istoria universala. O generatie de
inotatori succede alta de-a lungul deceniilor, in trecerea timpului
doar dorinta si placerea pentru apa ca indicii absolute de egalitate
intre generatii si in acelasi timp ca sursa a sigurantei, ramane la
fel de puternica.

Festivaluri la care a particicipat pelicula:
Festivalul International de Film Documentar/2003
Febiofest/2004
DocAviv/2004

Premii:
Premiul Kristian pentru cel mai bun film documentar la Febiofest/2004
Premiul pentru cel mai bun documentar la a 7-ea editie a Festivalului
International de Film Documentar din Europa Centrala/Jihlava/2003
Premiul pentru celmai bun film, DocAviv/2004
Premiul pentru cel mai bun film European la festivalul de film si
video din Syracuse/2004
Grand Prix la Festivalul MediaWave din Györ/2004

- â?? -

Seria de proiectii dedicate spatiului public urmareste sa explice
posibile relatii intre comunitate si spatiul construit, rolul celui
din urma in viata comunitatii locale si formarea noilor forme de
comportament si atitudini sociale. Sunt invitati artisti, istorici,
arhitecti, sociologi si toti cei interesati in transformarile urbane.
Proiectia totodata poate servi drept cadru de comunicare si dezbatere
in jurul relatiei: om â?? spatiul public.

Proiectia face parte din rezidenta artistica K.A.I.R/CHIOSC la care
participa Paula Durinova, in cadrul proiectului SPACES
http://vimeo.com/pauladurinova

- â?? -

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din
Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din
patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova,
Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale
specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are
drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din
aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii â?? de la dezvoltarea unor
pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii
guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a
contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor
noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala
este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru
cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor
fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in
spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea,
cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale
vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe
care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in
spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei
independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi
citeva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Program de Rezidenta pentru Artisti in Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidenta organizat de Kosice 2013 â??
Capitala Culturala Europeana prin intermediul caruia artisti din
diferite tari pot petrece 3 luni lucrind si locuind in Kosice, iar
artistii din Slovacia de Est pot calatori in alte tari.
http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

CHIOSC â?? program de rezidenta pentru artisti si curatori
Programul CHIOSC de rezidenta pentru artisti incurajeaza crearea unor
lucrari noi, produse in raport cu contextul si realitatile locale. El
ofera posibilitatea de a explora diferite probleme ce se refera la
situatia Moldovei in general si de a analiza procesele care modeleaza
astazi spatiul public al Chisinaului.
http://chiosc.oberliht.com/airEN
- â?? - â?? -


66 seasons (66 sezón) â?? screening
FLAT SPACE
68/1 str. Bucuresti, Chisinau
Friday, June 08, 2012, 9 pm


66 seasons contributes to the series of documentary screenings about
public space.
Dir. and writer Peter Kerekes, Coproduced by: Slovenska televizia and
Ceska televise
Slovakia / 2003
86 min.

This documentary film about the Old Swimming Pool in Kosice, Slovakia,
where the history came to bathe, was made over the summer seasons 2000
to 2002. Seen through several stories which unfolded between the years
1936 and 2002, the film captures 66 seasons at the popular swimming
pool, and also the same number of years in the history of Central and
Eastern Europe. The film is supported by the reminiscences of several
visitors to the CHK (Cervena hviezda Kosice / Red star Kosice), as the
pool was known, which the film crew try to reconstruct years later.

Does the swimming pool thus acquires another metaphysical dimension?

..it resembles a model of the world where, with greater intensity,
private stories merge with universal history. Different generations of
swimmers replaced one another over the course of the decades, only the
craving for water as a place of absolute equality and also a source of
security remains just as strong.

Festivals:
International Documentary Film Festival/2003
Febiofest/2004
DocAviv/2004

Awards:
Prize Kristian for the Best Documentary Film Febiofest/2004
Prize for the Best Central European Documentary at 7th International
Documentary Film Festival Jihlava/2003
Best Film Award at DocAviv/2004
Award for Best European Film at Syracuse Film and Video Festival/2004
Grand Prix at Mediawave Festival Györ/2004

- â?? -

The series of documentary film screenings dedicated to public space
aims to explain possible relations between the community and build
environment, the way the latter is determining the life of the local
community, whether it creates new models of social behavior and
contributes to the formation of attitudes. Artists, historians,
architects, sociologists and other people interested in urban
transformations are invited. The screening can also serve as a frame
for discussing the people â?? public space relation.

This screening is taking place in the frame of Paula Durinovaâ??s
K.A.I.R/KIOSK artist in residency program organized in the frame of
SPACES project
http://vimeo.com/pauladurinova

- â?? -

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries)
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting
societal issues in the public realm of their city. It also aims at
strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building â?? from developing a better standing
in negotiations with governmental agencies, to processes of self-
learning, increasing contact with civil society audiences, and finding
new spaces where art and culture can take place. The core question of
the project: How can art and culture regain public space(s) for
citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry
out participatory art events in public spaces in the four countries.
Processes of networking, social research and policy debates will
accompany the in situ events. A better understanding of the role
culture and art can play with regard to public space in post communist
spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for
cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.
http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 â??
European Capital of Culture to invite international artists to work
and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak
artists to international residencies.
http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in
relation to the local context and reality. It offers the opportunity
to explore various issues that relate to Moldovaâ??s situation in
general and to analyze the processes that shape Chisinauâ??s public
space today.
http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program
organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is
financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture
Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 â??
European Capital of Culture and further supported by the Slovak
Ministry of Culture.

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir@oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/