Ion Bogdan Lefter on Mon, 27 Feb 2012 15:23:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Nicolae Manolescu, din nou la "Cafeneaua critica"


Pentru informare:


Nicolae Manolescu, din nou
la Cafeneaua criticÄ:
La trei ani de la Istoria criticÄ a literaturii romÃne;
Proiectele unui parizian
(Club A, joi 1 martie 2012)

DupÄ sesiunea de iarnÄ din
universitÄÅi Åi odatÄ cu debutul semestrului al II-lea, Cafeneaua criticÄ ÃÅi reia ÃntÃlnirile cu o searÄ al cÄrei invitat este criticul literar Nicolae
Manolescu, ambasador, din 2006, al RomÃniei pe lÃngÄ UNESCO, la Paris. CÄtre
finele lui noiembrie 2008, proiectul Cafenelei critice, Ãntrerupt timp
de circa un deceniu, a repornit cu o searÄ de prezentare Åi dezbatere asupra Istoriei
critice a literaturii romÃne, pe care Nicolae Manlescu o Ãncheiase de
curÃnd Åi care avea sÄ fie lansatÄ douÄ zile mai tÃrziu, Ãn cadrul TÃrgului de
carte Gaudeamus. âNavetistâ Ãntre Paris Åi BucureÅti, unde revine
periodic pentru a Åine cursuri la Universitate Åi pentru a-Åi exercita rolurile
de conducere a Uniunii Scriitorilor Åi a revistei RomÃnia literarÄ,
Nicolae Manolescu vine din nou la Cafeneaua criticÄ pentru o discuÅie
despre Istoria criticÄ..., la trei ani Åi cÃteva luni de la apariÅie, Åi
despre proiectele sale de viitor.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A Åi
Club Control. De la debutul
âstagiuniiâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ a revenit la Club A Åi se
desfÄÅoarÄ joia seara*.

*

Cafeneaua criticÄ
Joi 1martie 2012,
orele 19-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14
(Ãntre Universitate Åi PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0721-280.259 (Paul Radu)
www.cluba.ro

_________

* InvitaÅii
stagiunii 2011-2012 a Cafenelei critice: Nichita Danilov (ediÅia a 50-a); Alice Georgescu,
Aura Corbeanu, Doina Lupu (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru
2011), Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, George Costin, Mihaela Michailov
(participanÅi la Festival), Mircea M. Ionescu (dramaturg), Ileana Lucaciu,
Nicolae Prelipceanu (critici de teatru) (ediÅia a 51-a); Florin Iaru (ediÅia a
52-a); Mira
Nedelciu, Georgeta Nedelciu, Emil BuruianÄ, Vladimir Epstein, Anca Dumitrescu,
CÄtÄlin ÅÃrlea, Sorin Preda, Cristian Teodorescu, Petre RÄileanu (evocare
Mircea Nedelciu)(ediÅia a 53-a); Mihai MÄniuÅiu
(ediÅia a 54-a); din nou Florin Iaru (ediÅia a 55-a); Eugen Negrici (ediÅia a
56-a); Ileana Dimov-Moise, Dorina Simionescu, Diana Simionescu, Emil BuruianÄ,
Anca Mateescu, Maria-Elena Negoescu, Gilda RÄdulescu, Horia Pop, Mircea
CÄrtÄrescu, Denisa ComÄnescu, Dinu FlÄmÃnd, Nicolae Prelipceanu, Anca
Dumitrescu, Mircea Florian, Mona Antohi, Sorin Antohi (evocare Leonid Dimov Åi
Mircea Horia Simionescu)(ediÅia a 57-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/