Mihai Zgondoiu on Mon, 13 Feb 2012 17:35:47 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Proiect umanitar organizat de BCU âCarol Iâ pentru sinistraÅii din Vrancea: âScrie o paginÄ de omenieâ


AngajaÅii, cititorii Èi prietenii Bibliotecii Centrale Universitare âCarol Iâ din BucureÅti organizeazÄ luni, 13 februarie 2012, Èi marÈi, 14 februarie 2012, Ãntre orele 09.00 Èi 21.00, o colectÄ de haine Èi alimente neperisabile cu titlul âScrie o paginÄ de omenieâ. Donatorii vor trimite pe lÃngÄ alimente Èi obiecte de ÃmbrÄcÄminte o scurtÄ scrisoare de susÈinere moralÄ Èi sufleteascÄ. âNe-am gÃndit cÄ oamenii de carte, cei care lucrÄm Ãn cadrul Bibliotecii Èi cei care vin sÄ citeascÄ Èi sÄ studieze, pot oferi un exemplu de solidaritate prin aceastÄ colectÄ Èi prin scrisoarea de Ãncurajare pentru cei aflaÈi acum Ãntr-o cumpÄnÄ grea a vieÈii. Vom merge Ãn Vrancea, cu un convoi, miercuri, 15 februarie 2012â, a declarat doamna Mireille RÄdoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare âCarol Iâ din BucureÈti, iniÈiatoarea colectei. AgenÈiadeCarte.ro, 360 Revolution, Tecon, Institutul
 pentru Management Èi Dezvoltare DurabilÄ Èi Tiger Security sprijinÄ acest proiect umanitar.
ToÈi cei care doresc sÄ facÄ donaÈii Ãn alimente neperisabile Èi ÃmbrÄcÄminte sunt aÈteptaÈi la intrarea BCU âCarol Iâ din strada Boteanu nr.1, sector 1, BucureÈti, telefon +40-21-312 01 08.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/