www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] noutati pe scena
teodor graur on Wed, 26 Oct 2011 15:24:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] noutati pe scena


ÂAnca Poterasu Gallery prezintÄ: Teodor Graur - "Context romÃnesc: de la Pop-Art la design-ul genuin" 
ÂPreview: 9 Noiembrie, 19.00 â 22.30 h Opening: 10 Noiembrie, 19.00 h (10 Noiembrie â 13 Decembrie 2011) Anca Poterasu Gallery, Strada Plantelor nr. 56, sector 2,ÂBucuresti. www.ancapoterasu.com ; Anca Poterasu Gallery vÄ invitÄ miercuri, 9 Noiembrie, 2011 la preview-ul expoziÅiei - "Context romÃnesc: de la Pop-Art la design-ul genuin" a artistului Teodor Graur. 
Â
Contextul local e "specialitatea autorului"... DeÅi termenul "context" are o accepÅiune exhaustivÄ, dimensiunea actualei expoziÅii este miniaturalÄ Åi impune o limitare, deci nu Ãmi propun o prezentare generalÄ. Sunt doar unele aspecte, Åi o transformare calitativÄ care s-a petrecut Ãn ultimii ani. Acest lucru trebuie subliniat.Cele douÄ laturi (contrastante), corespunzÃnd celor douÄ registre din care se constituie show-ul â jos Åi sus, sunt moduri de abordare diferite ale contextului autohton la mai bine de douÄzeci de ani diferenÅÄ, cu toate cÄ sunt vehiculate de acelaÅi mijloc predilect: instalaÅia. LucrÄrile din tinereÅe se bazau pe imagine (picturÄ, fotografie, colaj), pe cÃnd cele de astÄzi sunt obiect Åi construcÅie â rezultat al sintezei pe baza experienÅei acumulate; a fost, de asemenea, mai ales Ãn anii 90, o serie de lucrÄri de performance, cu scopul de a face un anumit gest â expresie a atitudinii...
 Acum gestul este conÅinut Ãn obiect. Iar cele douÄ demersuri diferite, aflate la distanÅÄ Ãn timp, sunt etalate ÃmpreunÄ. Am practicat o artÄ de context focalizÃnd mereu pe o problematicÄ a RomÃniei, dar Åi est-europeanÄ, ori balcanicÄ. Sunt lucruri moÅtenite, care au efect Ãn contemporaneitate. Åi care suscitÄ interesul comunitÄÅii. Adesori am fost motivat de kitsch, cu precÄdere Ãn operele de Ãnceput, Ãn picturÄ Åi fotografie, atunci cÃnd am vrut sÄ le arÄt oamenilor o oglindÄ. ÃnsÄ Ãn ultima vreme, dupÄ ce am parcurs etape diferite, dupÄ revizitarea unor repere culturale Åi reflecÅie, preocupÄrile mele s-au axat pe concepte de construcÅie, materializate Ãn obiect Åi instalaÅie fiind atras de domeniul design-ului, cu toate exigenÅele implicate. âMaster of Balkaniaâ â un alter ego, are lucruri de spus acolo unde se lucreazÄ cu esenÅÄ, cu substanÅÄ, cu simbol, expresie Åi sintezÄ, datoritÄ
 faptului cÄ acesta e Ãnarmat cu spirit, isteÅime Åi umor â capacitÄÅi necesare Ãn competiÅie. Åi mai este un lucru implicit Ãn design: delimitarea de prostul gust, ceea ce nu se ÃntÃmplÄ Ãn arta contemporanÄ Ãn general. PÃnÄ la stil nu mai e decÃt un pas! Astfel, pentru mine, contextul romÃnesc se amelioreazÄ: nu mai este doar sentimental, patetic, kitsch de toate felurile, melodramÄ, etc., ci poate fi Åi estetic sau spiritual! Despre aceasta este vorba Ãn show-ul prezent.â (Teodor Graur) 
Â
Teodor Graur (n. PogÄceaua, MureÅ, RomÃnia) trÄieÅte Åi lucreazÄ la BucureÅti. A absolvit Institutul de Arte plastice, BucureÅti Ãn 1978. Printre cele mai recente Åi importante expoziÅii se numÄrÄ: "Mirajul politic", Galeria "Totem" (VeneÅia 2011), âRemodernâ, Galeria Anticariat Curtea veche (BucureÅti, 2010), âBalcanian XXIâ, Muzeul ÅÄranului RomÃn (BucureÅti, 2011), âWhen History Comes Knockingâ, Galeria Plan B (Berlin, 2010). Are lucrÄri Ãn colecÅiile MNAC (BucureÅti), Muzeul Ludwig (Budapesta), ColecÅia Essl (Viena), Galerie NÃchst St. Stephan (Viena), colecÅii private.Pentru mai multe informaÅii vÄ rog contactaÅi: contact {AT} ancapoterasu.com, +40744 342 944 (Anca PoteraÅu)Parteneri: Public Advisor, Johnnie Walker
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/