www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Reamintire: Cafeneaua critica, luni 24 octombrie 2011â sear
Ion Bogdan Lefter on Tue, 25 Oct 2011 14:08:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Reamintire: Cafeneaua critica, luni 24 octombrie 2011â seara Nichita Danilov


Pentru reamintire:Se redeschide Cafeneaua criticÄ!
La debutul stagiunii 2011-2012 â o searÄ Nichita Danilov
(Club A, luni
24 octombrie 2011)
Â
ÃntÃlnirileCafenelei critice se reiau cu o searÄ Nichita Danilov, prilejuitÄ de lansarea la BucureÅti, la Palatul
Parlamentului Åi la LibrÄria CÄrtureÅti, a noului sÄu volum de versuri: Imagini
de pe strada Kanta (Editura Tracus Arte, BucureÅti, 2011). Unul dintre cei
mai importanÅi poeÅi romÃni contemporani, de asemenea un prozator de calibru, Nichita
Danilov va vorbi la Cafeneaua criticÄ despre cariera Åi scrierile sale.
ParticipÄ, de asemenea, Ioan Cristescu, directorul Editurii Tracus Arte.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.
Â
ATENÅIE!Ãn noua âstagiuneâ 2011-2012, Cafeneaua criticÄ revine la Club A.
DupÄ seara Nichita Danilov de luni 24 octombrie, ÃntÃlnirile Cafenelei
critice vor fi programate joia. EdiÅia urmÄtoare, joi 10 noiembrie: Despre
Festivalul NaÅional de Teatru 2011 cu Alice Georgescu, directoare Åi selecÅioner unic
FNT, Aura Corbeanu, directoare executivÄ FNT, alÅi
colaboratori din staff-ul festivalului, oameni de teatru participanÅi la FNT
2011, critici de teatru.
Â
Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A Åi
Club Control.
Â
*
Â
Cafeneaua criticÄ
Luni 24octombrie
2011, orele 19-21.30
Club A
BucureÅti, Str. BlÄnari Nr. 14
(Ãntre Universitate Åi PiaÅa Unirii, vizavi de SfÃntul Gheorghe)
Contact: 0721-280.259 (Paul Radu)
www.cluba.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/