www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Art Yourself - Expozitia taberei de pictura Cum a fost posi
Valentina Iancu on Thu, 6 Oct 2011 17:54:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Art Yourself - Expozitia taberei de pictura Cum a fost posibil? 70 de ani de la pogromul de la Iasi


Institutul NaÈional pentru Studierea Holocaustului din RomÃnia âElie Wieselâ
Èi Art Yourself au plÄcerea sÄ vÄ invite marÈi, 11 octombrie 2011, ora 19 la
vernisajul expoziÈiei taberei de picturÄ Cum a fost posibil? 70 de ani de la
Pogromul de la IaÈi.

AjunsÄ la cea de-a treia ediÈie, tabÄra de picturÄ a Institutului Wiesel a
fost organizatÄ Ãn acest an la IaÈi cu ocazia comemorÄrii Pogromului din
1941. ExpoziÈia taberei de picturÄ poate fi vizitatÄ Ãn perioada 11
octombrie â 11 noiembrie 2011 la sediul galeriei Art Yourself â str. Nicolae
Ionescu 11, sector 1, BucureÈti.

Demersul taberei Cum a fost posibil? Este unul de tip recuperator manifestat
prin pÄstrarea vie a memoriei Holocaustului, fiind totodatÄ Èi educativ,
prin instruirea tinerilor creatori Èi a publicului amator de artÄ
contemporanÄ.

ExpoziÈia cuprinde 22 de picturi semnate de opt artiÈti emergenÈi, realizate
Ãn perioada celor douÄ sÄptÄmÃni de tabÄrÄ, la IaÈi. Ana Maria Avram, Anca
BrÃnzaÈ, Bogdan PelmuÈ, Magdalena PelmuÈ, Beniamin Popescu, Radu Rodideal,
Silvia TrÄistaru, Ètefan Ungureanu Èi artista israelianÄ, iniÈiatoare a
proiectului, Sarah Einik au lucrat inspiraÈi de tragicele evenimente din
perioada Holocaustului. ExpoziÈia reprezintÄ modul specific fiecÄrui artist
de-a aduce Ãn contemporan o parte a memoriei Holocaustului, constituindu-se
drept o formÄ de artÄ activÄ Ãmpotriva discriminÄrii. Un scop ultim al
acestui demers este combaterea antisemitismului Ãn societatea contemporanÄ
prin familiarizarea oamenilor cu greÈelile istoriei naÈionale Èi mondiale.

-- 
Valentina Iancu

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/