Mihai Zgondoiu on Thu, 8 Sep 2011 08:21:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj PRET-A-PORRTRAIT / Daniel Brici / 15 septembrie, ora 19.00 / ATELIER 030202


PRET-A-PORRTRAIT
Daniel Brici

15 septembrie - 4 octombrie 2011
Â
Curator: Dan Mircea Cipariu
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
Vernisaj: joi, 15 septembrie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ
TC), 
str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
"FascinaÅia pentru lumina din ochii marginalilor Åi pentru accidentele
ontologice petrecute Ãn spaÅiul nelimitat al lumpen-burgeziei, al mahalalei Åi
al nomadismului â iatÄ crezul unei poetici vizuale pe care artistul Daniel
Brici o relevÄ Ãn personala sa atÃt de expresivÄ Åi puternicÄ - Pret-a-Porrtrait.
Lumea periferiei, a sÄrÄciei, are poveÅti care vorbesc Ãn imagini Åi culori
pregnante. TuÅele sunt tot atÃtea straturi dintr-o existenÅÄ sedimentatÄ de
biografii, lumini Åi cÄdere Ãn jocul de umbre. ExecuÅia portretului este exemplarÄ, cu
atÃt mai mult cu cÃt ÃÅi asumÄ elemente de fragment Åi de operÄ ce nu este
total finitÄ. Pentru cÄ lucrarea destinului â cel al subiectului vizual Åi cel
al operei â crede Ãn imperfecÅiune Åi Ãn efemeritate. RÄmÃne doar o amprentÄ de
luminÄ, o licÄrire a unor ochi ce vÄd viaÅa de azi pe mÃine, cu toate
grozÄviile de tabloid. 
Daniel Brici nu este nici maniheist, nici propagandist pentru salvarea
rromilor. El este un artist care Åtie cÄ nimic Ãn naturÄ nu e numai negru sau
numai alb, cÄ natura umanÄ produce surprize estetice Åi spirituale Ãn zonele
sociale cele mai defavorizate. LecÅia sa de portret e una a bucuriei de a-l
descoperi pe CelÄlalt! 
NegreÅit, expoziÅia Pret-a-Porrtrait a lui Daniel Brici este un
eveniment vizual de primÄ mÃnÄ, care nu trebuie ratat de colecÅionarii Åi
iubitorii de opere vizuale autentice!"


Dan Mircea CIPARIU

Daniel Brici(n. 1987) este absolvent al UniversitÄÅii de Vest din TimiÅoara, Facultatea de Arte Åi Design, licenÅiat Åi absolvent de masterat Ãn picturÄ (2011). 
A expus Ãn numeroase galerii Åi muzee din ÅarÄ Åi strÄinÄtate (Muzeul de ArtÄ - Cluj Napoca, Muzeul de ArtÄ - TimiÅoara, Victoria ArtCenter - BucureÅti, Galeria Calina - TimiÅoara, Atelier Ãn
TranziÅie - BucureÅti,GaleriaJecza - TimiÅoara, Galeria Artlease - Utrecht, Olanda, Galeria Academiei
RomÃne din Roma, Italia) obÅinÃnd Ãn anul 2010 premiul II Juventus,
al FundaÅiei Triade din TimiÅoara. TrÄieÅte Åi
creazÄ Ãn TimiÅoara.  
 
web:
http://danielbrici.blogspot.com/
 
Organizator: ATELIER 030202

Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro
CulturArt

Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio RomÃnia Cultural,
TATAIA, Cultura, Art Clue, Modernism.ro, Zile Åi NopÅi, veiozaarte.ro,
revista ARTA, Time Out 
 
Â

Mihai Zgondoiu 
independent visual artistÂÂ
www.mihaizgondoiu.ro
coordinator 
ATELIER 030202 / contemporary art space
www.atelier030202.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/