ct85kmy on Wed, 31 Aug 2011 09:11:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fw: Expozitia Tinerilor Artisti Contempora 2011--- On Tue, 8/30/11, Corina Laura Nae <corina@contempora.ro> wrote:


From: Corina Laura Nae <corina@contempora.ro>
Subject: Expozitia Tinerilor Artisti Contempora 2011
To: corina@contempora.ro
Date: Tuesday, August 30, 2011, 8:52 PM
Comunicat de presÄ din 31.08.2011
Â
nume eveniment ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Contempora 2011
ExpoziÅia Tinerilor ArtiÅti RomÃni
data vernisajului ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 03.09.2011 - ora 19.00
locul expozitiei ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ BucureÅti, Sala Palatului,
Sala Coloanelor - et.2
organizatori ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Sala Palatului, Blue Buffalo
partener ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Universitatea NaÅionalÄ de Arte BucureÅti
Â
Â
SÃmbÄtÄ, 3.09.2011, va avea loc Ãn BucureÅti, Sala
Palatului - Sala Coloanelor (etaj 2) vernisajul expoziÅiei
de artÄ contemporanÄ Contempora 2011.
ExpoziÅia va fi deschisÄ publicului, Ãntre 3 Åi 23
septembrie 2011, Ãntre orele 10 Åi 18.
Contempora se defineÅte ca un proiect interdisciplinar,
care ÃÅi propune sÄ promoveze arta tÃnÄrÄ romÃneascÄ.
Ãn aceastÄ expoziÅie se regÄsesc diverse forme de artÄ
vizualÄ: picturÄ, graficÄ, ilustraÅie, artÄ urbanÄ,
fotografie, artÄ video, design, sculpturÄ, sticlÄ, metal.
Prin demersul sÄu de facilizare a conexiunii inter-arte,
Contempora oferÄ o viziune unitarÄ asupra artei
contemporane romÃneÅti, aflatÄ Ãntr-o realÄ evoluÅie.
LucrÄrile din expoziÅie sunt realizate de cÄtre tinerii
artiÅti romÃni a cÄror valoare nu a fost ÃncÄ popularizatÄ
pe scarÄ largÄ. AÅadar, Contempora aduce aceste lucrÄri
mai aproape de public, expunÃndu-le Ãn spaÅii
neconvenÅionale, care nu au Ãntotdeauna destinaÅii
clar definite ca sÄli expoziÅionale.
Â
ArtiÅtii Contempora 2011:
Adrian Mihaiu
Adrian PÃrvu
Alexandra Terzi
Alexandru Sahlean
Ana DuÅia
Ana-Maria Terzi
Andra Antonescu
Andra Nancu
Andreea Jurj
Andreea Mihaiu
Andrei Spirache
Carmen Mateiu
Casandra Pop
CÄtÄlina Vasilescu
Claudiu Grozea
Constantin Rusu
Corina Marin
Corina Nae
Daniel Djamo
Diana Iacob
DragoÅ Turda
Iana BÄdescu
Irina Epifan
Liviana Popa
MÄdÄlina Andronic
Magda Radu
Maria Bretan
Maria Fulop
Marius Stoian
Mihaela GhiÅÄ
Mihai Alexandru Mihail
Nicoleta Moise
Raluca Croitoru
Regele Ionescu
Regina Ionescu
Sabina ChiparÄ
Samira Nathour
Sasha Daria
Sevan Szekely
Silvia Olteanu
Tina DumbrÄvician
Tudor Jurgiu
Valentina Buz
Vlad Bolborea
Vlad Matei Stanciu
Â
PlasÃndu-se cu aceastÄ expoziÅie pe teritoriul mediului
muzical, Contempora doreÅte sÄ faciliteze accesul
publicului meloman la cele mai noi practici creative din
diferite categorii ale artelor vizuale. AlÄturarea dintre
mediul muzical Åi cel vizual simplificÄ relaÅia dintre cele
douÄ sfere artistice Åi contribuie la o mai bunÄ receptare
de cÄtre public a tendinÅelor artistice actuale.
Contempora prezintÄ Ãn expoziÅia sa din acest an, lucrÄri
care integreazÄ temele propuse de artiÅtii din diferite
domenii de exprimare vizualÄ, Ãntr-o temÄ unicÄ: arta
tÃnÄrÄ romÃneascÄ contemporanÄ.
Ãn susÅinerea demersului artistic de strÄpungere a
barierelor Åi a preconcepÅiilor, Contempora doreÅte ca
principalii sÄi aliaÅi sÄ fie: expresivitatea, naturaleÅea Åi
originalitatea artei tinere romÃneÅti.
Prin alÄturarea a acestor lucrÄri, Contempora se
constituie Ãntr-un laborator artistic activ de promovare a
tinerelor valori ale artelor vizuale din RomÃnia.
Contempora rÄmÃne un eveniment deschis oricÄror
asocieri artistice Åi sperÄ, ca prin gestul sÄu, sÄ deschidÄ
un nou spaÅiu propriu dialogului Ãntre formele de
limbaj artistic.
Â
Â
Colectivul Contempora 2011
Corina Laura Nae ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ corina@contempora.ro
Diana Iacob ÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ diana@contempora.ro
Magda Radu ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ magda@contempora.ro
www.contempora.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/