Mihai Zgondoiu on Tue, 30 Aug 2011 17:40:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] SOMNUL LUI LENIN / Mihai Zgondoiu (proiectul 1990)


âSOMNULÂ LUIÂ LENINâ

Â
Joi, 1 septembrie 2011, ora 19, PiaÅa Presei Libere va gÄzdui Ãn cadrul âProiect 1990â, instalaÈia-obiect a artistului vizual Mihai Zgondoiu intitulatÄ âSomnul lui Leninâ.
Â
âDe cÃnd a fost ridicat de pe soclu (1990), Lenin a fost plimbat timp de 21 de ani Ãntre PiaÅa Presei Libere, Combinatul Fondului Plastic Åi grÄdina Palatului MogoÅoaia, pÃnÄ cÃnd a fost garat de cÄtre Ioana Ciocan Ãntr-un locaÅ dosnic (2011). Se vede, 
ÃnsÄ, cÄ nu i-a plÄcut sÄ rÄmÃnÄ acolo, drept care s-a Ãntors sÄ tragÄ 
un pui de somn pe treptele gloriei apuse. O fi visÃnd de bine? Oare un muzeu al comunismului l-ar ajuta sÄ ajungÄ din nou Ãn picioare?" M. Zgondoiu
Â
Mihai Zgondoiu coordoneazÄ din 2009 proiectele vizuale la âAtelier 030202 â spaÅiu de artÄ contemporanÄâ Èi
este este doctorand la Universitatea NaÅionalÄ de Arte din BucureÅti. Ãn 2008 a fost co/curator Åi organizator al Bienalei InternaÅionale de GravurÄ ExperimentalÄ din MogoÅoaia â BucureÅti,
IEEB 3. Mihai Zgondoiu ÃmbinÄ Ãn arta sa
printul experimental, video-instalaÅia,
desenul, pictura, arta urbanÄ
Èiperformance-ul Èi este membru al Uniunii ArtiÅtilor Plastici din RomÃnia. 
Â
âProiect 1990â marcheazÄ o serie de evenimente, care au ca scop amplasarea unor lucrÄri de artÄ 
contemporanÄ temporare pe soclul din PiaÅa Presei, rÄmas liber ÃncÄ din 
1990. IniÅiatorul âProiect 1990â este Ioana Ciocan, asist. dr. Ãn cadrul UniversitÄÅii NaÅionale de ArtÄ din BucureÅti, iar lucrarea lui Mihai Zgondoiu este cea de-a noua lucrare expusÄ Ãn cadrul âProiect 1990â de la demararea acestuia din ianuarie 2010. Ioana Ciocan militeazÄ 
pentru un muzeul al artei comuniste unde sperÄ sÄ mute statuile lui 
Petru Groza si Leninul lui Boris Caragea. 
 
Â
Parteneri media: www.agentiadecarte.ro, www.modernism.ro, revista Cultura,revista ArtClue Proiect susÈinut de FundaÈia cultural umanitarÄ Om bogat, om sÄrac-OBOS
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/