Mihai Zgondoiu on Wed, 29 Jun 2011 14:45:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj PUNCT / marti 5 iulie, ora 19.00 / ATELIER 030202


PUNCT /
POINT 
licenÈÄ ArtÄ
MuralÄ UNArte
5 iulie
â 5 august 2011
Â
Curator: Cosmin
Paulescu COZO
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
Vernisaj: marÈi 5 iulie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202
(Sala NouÄ TC)
Str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
Â
ExpoziÈia
âPunctâ aduce Ãn faÈa publicului o selecÈie din lucrÄrile de licenÈÄ ale
absolvenÈilor departamentului de ArtÄ MuralÄ din cadrul FacultÄÈii de Arte
Decorative Èi Design a UniversitÄÈii NaÈionale de Arte BucureÈti (Bogdan Ciobanu,
Daniela Dugheana, Alexandru Huzum, Oana Istrate, Claudiu Moldovan, Raluca
Mihai, Ioana Stanescu, Anca Sindila, Mirela Ungureanu, Lavinia Vieru), coordonaÈi
de Conf. Univ.Dr. Cosmin Paulescu.
Structura
expoziÈiei are douÄ direcÈii distincte. Prima direcÈie se caracterizeazÄ prin
executarea unor lucrÄri cu tematicÄ liberÄ Ãn funcÈie de afinitÄÈile tehnice
dobÃndite de fiecare absolvent Ãn parte pe parcursul anilor de studiu. A doua
direcÈie reflectÄ preocuparea realizÄrii unor proiecte virtuale de artÄ Ãn spaÈiul
public, alegÃndu-se douÄ posibile locaÈii, respectiv PiaÈa Presei Libere Èi PiaÈa
Alba Iulia, ambele Ãn BucureÈti.
Pornind
de la necesitatea reevaluÄrii artei de for public recentÄ unde caracterul
comemorativ este dominant, absolvenÈii departamentului de ArtÄ MuralÄ oferÄ
prin proiectele propuse, noi Èi inedite soluÈii de abordare a spaÈiului public
urban contemporan. 
Â
Â
Organizator: ATELIER 030202, UNArte
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro CulturArt
Parteneri media: RRC, Time Out, Cultura, aLtitudini, Art Clue, Modernism.ro, Zile Åi NopÅi, Agentiadecarte.ro, veiozaarte.ro, cronicadevineri.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/