Olivia Nitis on Tue, 21 Jun 2011 14:36:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Marilena Preda Sanc, MNAC, joi 23 iunie 2011, h 19.00


Marilena Preda SÃnc


Utopii / Cotidiene. Crossing Self â Histories


Â


Curator: Olivia NitiÅ


Vernisaj: 23 Iunie 2011, oraÂ7 p.m.,Â


Muzeul NaÅional de ArtÄ
ContemporanÄ


23 iunie â 25 septembrie 2011


Â
Anatomia proiectului ne ÃndeamnÄ
la un parcurs autoreferenÅial ca expresie a unor preocupÄri subiective nu doar
legate de tematici filozofice, ci Åi de problematici socio-politice. Marilena
Preda SÃnc ne propune o privire asupra unor decenii de activitate constantÄ, o
trecere Ãn egalÄ mÄsurÄ istoricÄ Åi conceptualÄ prin poveÅtile personale prinse
Ãn cele patru teme majore: corp-peisaj, moduli, globul Åi feminisme.


Â


Culoarea este elementul
fundamental Ãn gramatica picturii, o culoare visceralÄ care ia locul cuvintelor
si refuzÄ odihna ca un organism solicitat pÃnÄ la epuizare. âPentru mine culoarea este aer, sunet, carne.
GÃndesc Ãn ea mai repede decÃt Ãn cuvinte.â (MPS)


Â


Este vizibilÄ Ãn picturi, colaje,
cÄrÅi-obiect, escapada Ãntr-o lume stranie potenÅatÄ de construcÅii Åi
corporalitÄÅi tranÅante adesea absorbite Ãntr-un teritoriu arid. De partea
cealaltÄ, nu ca o rupturÄ, ci doar ca o completare prin alte mijloace, abordate
ÃncepÃnd cu anii 1990, se aflÄ (glob)obiectul, video-performace-ul Åi
instalaÅiile multimedia care desÄvÃrÅesc neliniÅtile personale, de aceastÄ datÄ
nu apetenÅa pentru escapada Ãn spaÅiul utopic, ci pentru realitÄÅile cotidiene.


Olivia NitiÅ

Olivia Nitis 
curator&art critic
Vice-President of Experimental Project Association
e-mail: olivia_nitis@yahoo.com 
phone:+4 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/