Valentina Iancu on Fri, 17 Jun 2011 14:21:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: ROGVAIV - ROY G. BIV in Chisinau


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la: bogdan georgescu
Data: 17 iunie 2011, 12:55
Subiect: ROGVAIV - ROY G. BIV in Chisinau
CÄtre:
[image: Description: Macintosh HD:bogdan:chisinau spalatorie:rogvaiv carton
foto.jpg]

DacÄ Ãn 1864, prin codul penal introdus Èi constituÈie, relaÈiile Ãntre
persoane de acelaÈi sex nu erau Ãn niciun fel incriminate, Ãn 1995 Moldova
eliminÄ din Codul Penal un articol introdus Ãn 1937 dupÄ modelul Germaniei
Naziste la iniÈiativa lui Carol al II-lea. AstÄzi ÃnsÄ, legea
antidiscriminare care ar trebui sÄ aibÄ ca scop Ãn primul rÃnd protejarea
minoritÄÈilor de orice fel de abuzurile statului Ãn primul rÃnd Èi apoi ale
cetÄÈenilor, este retrasÄ din Parlamentul Moldovei din cauza sintagmei
âorientare sexualÄâ. Liderii politici ies public cu declaraÈii de tipul:
âsunt niÈte dereglÄri, natura-i naturÄ, dar asta nu ÃnseamnÄ cÄ trebuie sÄ
le punem Ãn prim plan. CÄ doar noi nu scoatem de la spitalul de psihiatrie
oamenii bolnavi Èi-i aducem la Ètefan cel Mare, nu? Nu voi vota.â Èi se
folosesc de aceastÄ situaÈie pentru a-Èi face campanie electoralÄ, promiÈÃnd
familii ânormaleâ.

*ROGVAIV - Proiect de ArtÄ ActivÄ Ãmpotriva oricÄrei forme de discriminare.
Spectacol-document despre intoleranÈa exprimatÄ public, deschis, fÄrÄ niciun
fel de control, responsabilitate sau ruÈine de cÄtre lideri de opinie Èi
personalitÄÈi ale vieÈii publice din Republica Moldova 2011. *

[image: Description: Macintosh HD:bogdan:chisinau spalatorie:roygbiv carton
foto.jpg]

In 1864, when the constitution and the first modern criminal code is adopted
in Romania and Moldova, the same sex relationships werenât incriminated in
any way. In 1995 Moldova takes out of itâs criminal code the article that
persecutes homosexuality, adopted by Carol the 2nd in 1937 following the
model of the Nazi Germany, the ally at the time. Today, June 2011, in
Moldova, the antidiscrimination law is withdrawal from debate in the
Parliament because it mentions the âsexual orientationâ form of
discrimination, along with any other form. The antidiscrimination law itâs
meant to protect in first place the minorities against the abuse of
authorities and secondly to chance mentalities. Political leaders come out
with statements such as: âthereâs some disorders, nature is nature, but that
doesnât imply that we have to put them out there. Itâs like we would take
out our sick people from the psychiatry hospital and set them free downtown.
I wonât vote.â and abuse the situation for electoral purposes, promising
ânormalâ families.

*ROY G. BIV â Active Art project against any form of discrimination. A
document-performance on the intolerance expressed publicly, open, with no
control, no responsibility, shameless by the political leaders and public
figures of the Republic of Moldavia in 2011.*

* *

*Luni â 20 iunie 2011 ora 20.00*

*MarÈi â 21 iunie 2011 ora 20.00*

* *

*TEATRU SPÄLÄTORIE*

*Str. Mihai Eminescu, nr. 72, ChiÈinÄu*

[image: Description: Macintosh HD:bogdan:chisinau spalatorie:rogvaiv carton
foto.jpg]**

*cu: Emilian CreÈu, Veaceslav Sambris, Ina Surdu, Doriana Talmazan, Irina
Vacarciuc*

*producÄtori - Nicoleta Esinencu Èi Nora Dorogan*

*autor proiect â Bogdan Georgescu*

* *

Proiectul *ROGVAIV* face parte din programul *REZIDENÈÄ CÄLCÄTORIE* al
Teatrului SpÄlÄtorie. Proiectul este realizat cu sprijinul FundaÈiei ERSTE.

*ROY G. BIV* project is part of the *CÄLCÄTORIE RESIDENCY* of SpÄlÄtorie
Theatre. Project supported by ERSTE Foundation.Programul *REZIDENÈÄ CÄLCÄTORIE* ÃÈi propune crearea unei platforme de lucru
Èi interacÈiune Ãntre tineri artiÈti independenÈi din republica Moldova Èi
artiÈti invitaÈi, atÃt din Moldova cÃt Èi din strÄinÄtate. Scopul principal
al acestui program al Teatrului SpÄlÄtorie este schimbul de mijloace de
expresie Èi lucru pentru proiecte performative angajate, responsabile,
implicate direct Ãn societatea Èi contextul Ãn care au loc â un spaÈiu de
intersecÈie pentru artiÈti cu perspective Èi din realitÄÈi diferite care
prin lucru la un proiect comun ÃÈi dezvoltÄ fiecare mijloacele de expresie,
perspectiva criticÄ, personalitatea artisticÄ.The *CÄLCÄTORIE RESIDENCY* is a creative platform for artwork and
interaction between young independent Moldavian artists and guest artists
both local and international. The goal of the program is the exchange of
information and artistic tools through a collaborative creative process for
performing projects, engaged, responsible and directly involved in the
society and the context they take place â a meet point for artists with
different perspectives and backgrounds where, while working together, each
one involved develops his/her own artistic tools, his/her critic perspective
and artistic personality.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/