Silvia Cazacu on Tue, 7 Jun 2011 08:06:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Dezbatere publica "BucureÅti : de la oraÅ la metropolÄ" si conferinta sustinuta de FranÃois Chaslin (critic de arhitectura) 9 iunie la IFB


Cu ocazia ÃnchideriiAtelierelor Deschise de ArhitecturÄ
BucureÅti, o capitalÄ rÄvÄÅitÄ,
Ambasada FranÅei Ãn RomÃnia Åi Institutul Francez din BucureÅti
vÄ invitÄ la o dezbatere publicÄ pe tema 
"BucureÅti : de la oraÅ la metropolÄ" 
ParticipÄ: FranÃois CHASLIN, Richard EDWARDS, 
Alexandru BELDIMAN,Teodor FROLU, Vera MARIN, Iaromira POPOVICI, ÂDorin STEFAN, 
Ana Maria ZAHARIADE 

Joi 9 juin ora 17.00, Institutul Francez, Atrium
Dezbaterea va fi urmatÄ de conferinÅaÂ

SituaÅia arhitecturii franceze
susÅinutÄ de FranÃois Chaslin, critic de arhitecturÄ
Joi 9 iunie ora 19.00, sala Elvira Popescu (Institutul Francez, Bd. Dacia, 77)
ConferinÅÄ Ãn lb. francezÄ, tradusÄ Ãn lb. romÃnÄ
Intrarea liberÄ
Pentru mai multe detaliiÂ:
Alina Nechifor,Responsabil Arte Vizuale
Institutul francez Bucuresti Â
Tel : 0374-125-228
alina.nechifor@culture-france.ro
www.institut-francais.ro
facebook: Institutul Francez
twitter.com/InstitutFrancez
------------------------------------------------------------------------------------------

A l'occasion de la clÃture des Ateliers Libres dâArchitecture
Bucarest, une capitale bouleversÃe,
l'Ambassade de France en Roumanie et l'Institut franÃais de Bucarest
vous invitent à un grand dÃbat public sur le thÃme
"BUCAREST: de la ville à la mÃtropole" 
avec la participation de: FranÃois CHASLIN, Richard EDWARDS, 
Alexandru BELDIMAN,Teodor FROLU, Vera MARIN, Iaromira POPOVICI, ÂDorin STEFAN, 
Ana Maria ZAHARIADE 

Jeudi 9 juin 17h00, Institut FranÃais, Atrium
Le dÃbat sera suivi de la confÃrence 

Un Ãtat de l'architecture franÃaise
soutenue par FranÃois Chaslin, critique d'architecture
Jeudi 9 juin à 19h00
Salle Elvire Popesco (Institut FranÃais, 77 Bd Dacia)
ConfÃrence en franÃais, traduite en roumain 
EntrÃe libre 
Pour plus de dÃtails sur lâÃvÃnement, veuillez contacterÂ:
Alina Nechifor,ChargÃe de mission-Arts Visuels
Institut FranÃais de Bucarest 
TÃl : 0374-125-228
alina.nechifor@culture-france.ro
www.institut-francais.ro
facebook: Institutul Francez
twitter.com/InstitutFrancez
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/